Televízia v počítači: televízne signály a televízne karty


Pomocou aplikácie Windows Media Center, funkcie systému Windows 7 Home Premium, Windows 7 Professional a Windows 7 Ultimate, môžete sledovať a nahrávať televízne vysielanie pomocou počítača. Potrebujete iba televíznu kartu a televízny signál.

Nasledujúce časti popisujú dostupné typy televíznych kariet a signálov a čo budete potrebovať na správne pripojenie televízneho signálu. Informácie o nastavení televízneho signálu na prácu s aplikáciou Media Center sa nachádzajú v téme Nastavenie televízneho signálu v aplikácii Windows Media Center.

Informácie o televíznych kartách

Televízna karta je zariadenie, ktoré umožňuje pripojiť analógový alebo digitálny televízny signál k počítaču. Bez televíznej karty nemôžete sledovať ani nahrávať televízne vysielanie v aplikácii Media Center. Televízne karty sú k dispozícii v dvoch základných modelových typoch: externé televízne karty, ktoré sa zvyčajne pripájajú do portu USB na počítači, a interné televízne karty, ktoré musíte namontovať dovnútra počítača.

Obrázok televíznej karty USB
Bežná externá televízna karta
Obrázok karty televízneho prijímača
Bežná televízna karta

Väčšina počítačov neobsahuje televíznu kartu, ale v mnohých prípadoch je ju možné pridať. Ďalšie informácie o kompatibilných televíznych kartách sa nachádzajú v téme Čo je potrebné vedieť pred pridaním televíznych prijímačov na používanie v aplikácii Windows Media Center?.

Informácie o televíznych signáloch

Aplikácia Windows Media Center podporuje široký rozsah typov televíznych signálov vrátane anténových signálov, signálov káblovej televízie a signálov satelitnej televízie. Typ signálu, ktorý je možné nastaviť, ovplyvňujú nasledujúce okolnosti:

  • Oblasť, kde žijete

  • Poskytovateľ káblovej alebo satelitnej televízie, ktorú odoberáte

  • Typ televíznej karty nainštalovanej v počítači

Zoznam podporovaných signálov sa nachádza v téme Televízne signály podporované aplikáciou Windows Media Center.

Vytvorenie pripojenia

Skôr, než budete môcť prvý raz sledovať a nahrávať televízne vysielanie v aplikácii Media Center, budete musieť fyzicky pripojiť televízny signál do televíznej karty v počítači. To obvykle zahŕňa zapojenie jedného konca koaxiálneho kábla do karty a druhého konca do zdroja televízneho signálu (napríklad televízna anténa, zásuvka káblovej televízie v stene, externý prijímač káblovej televízie alebo externý prijímač satelitnej televízie).

Aplikácia Windows Media Center podporuje televízne signály so štandardným rozlíšením aj signály televízie s vysokým rozlíšením (HDTV). Pomocou nasledujúcej tabuľky vyhľadajte príslušný scenár a určite, čo budete potrebovať na prijímanie televízneho signálu.

Zdroj televízneho signálu
Prijímané kanály
Vyžadovaný typ televíznej karty

Zásuvka káblovej televízie v stene (bez externého prijímača)

Lokálne a miestne káblové kanály (bez prémiových kanálov)

Televízna karta HDTV. Informácie o typoch signálov s vysokým rozlíšením sa nachádzajú v téme Televízne signály podporované aplikáciou Windows Media Center.

Zásuvka káblovej televízie v stene (bez externého prijímača).

Prémiové kanály

Karta digitálnej káblovej televízie (špeciálny typ digitálnej televíznej karty zabudovanej do počítača pripraveného na prijímanie digitálnej káblovej televízie). Budete potrebovať aj televízor alebo monitor, ktorý podporuje technológiu ochrany proti kopírovaniu signálu s vysokým rozlíšením (High-Definition Copy Protection, HDCP) cez rozhranie DVI alebo HDMI, a kartu CableCARD od poskytovateľa káblovej televízie.

Externý prijímač káblovej alebo satelitnej televízie

Ľubovoľné

Televízna karta s konektormi vstupu videa a podporou pre infračervený signál. (Väčšina dnešných televíznych kariet má túto funkcionalitu.)

Televízna anténa

Ľubovoľné

Závisí od typov signálov podporovaných v oblasti. Napríklad: V USA je podporovaná len digitálna televízna anténa, takže budete potrebovať televíznu kartu HDTV, ktorá podporuje signál typu ATSC.Potrebujete ďalšiu pomoc?