Vysvetlenie automatickej aktualizácie systému Windows


V tejto téme sú uvedené odpovede na niektoré bežné otázky o automatických aktualizáciách systému Windows.

Zobraziť všetko

Prečo je vhodné systém Windows automaticky aktualizovať?

Ak používate automatické aktualizácie, nemusíte vyhľadávať aktualizácie online, ani sa obávať, že by v počítači chýbali dôležité opravy systému Windows. Systém Windows automaticky vyhľadá najnovšie dôležité aktualizácie pre počítač. Na základe zvoleného nastavenia služby Windows Update systém Windows buď aktualizácie automaticky nainštaluje, alebo len zobrazí oznámenie, že sú dostupné. Ak ste začali používať počítač a nezapli ste funkciu automatických aktualizácií, môžete ju zapnúť kedykoľvek. Ďalšie informácie nájdete v téme Zapnutie alebo vypnutie automatickej aktualizácie.

Ako často je potrebné vyhľadávať aktualizácie?

Ak nepoužívate funkciu automatických aktualizácií, je potrebné vyhľadávať aktualizácie aspoň raz do týždňa. Spoločnosť Microsoft zvyčajne vydáva dôležité aktualizácie druhý alebo štvrtý utorok v mesiaci. Aktualizácie však môžu byť vydané kedykoľvek.

Ak ste zapli funkciu automatických aktualizácií, väčšina aktualizácií zabezpečenia, spoľahlivosti a kompatibility sa prevezme a nainštaluje automaticky. Mnohé aktualizácie sa však neinštalujú automaticky. Do tejto skupiny patria voliteľné aktualizácie a aktualizácie vyžadujúce vyjadrenie súhlasu s novými podmienkami používania. Ak chcete vyhľadať aktualizácie, ktoré je potrebné nainštalovať manuálne, musíte prejsť na lokalitu Windows Update.

Koľko stoja automatické aktualizácie systému Windows?

Služba Windows Update je bezplatná. Avšak v závislosti od spôsobu spoplatňovania internetového pripojenia sa môžu na čas potrebný na prevzatie aktualizácie vzťahovať poplatky za miestne a medzimestské hovory a internetové služby.

Ak dlho trvá prevzatie aktualizácie?

Čas prevzatia závisí od typu internetového pripojenia a od veľkosti a počtu potrebných aktualizácií. Aktualizácie sa preberajú automaticky na pozadí, keď sa nachádzate v režime online, pričom nenarúšajú preberanie iných súborov. Ak sa odpojíte, preberanie aktualizácií bude pokračovať na pozadí pri ďalšom prechode do režimu online.

Aké typy aktualizácií sa dajú získať?

Na lokalite Windows sú aktualizácie softvéru triedené do kategórií na základe ich dôležitosti. Pre aktualizácie sú k dispozícii tri kategórie: dôležité, odporúčané a voliteľné.

Dôležité aktualizácie. Dôležité aktualizácie pomáhajú udržiavať zabezpečenie a spoľahlivosť počítača, chrániac tak počítač i vaše osobné údaje. Medzi tieto aktualizácie patria aktualizácie zabezpečenia a kritické aktualizácie, ako aj vylepšenia spoľahlivosti.

Odporúčané aktualizácie. Odporúčané aktualizácie pomáhajú udržiavať aktuálnosť softvéru a čo najlepšie fungovanie softvéru. Ak ste pri nastavovaní služby Windows Update vybrali možnosť Použiť odporúčané nastavenie, odporúčané aktualizácie sa budú zobrazovať spolu s dôležitými aktualizáciami. Ak ste vybrali možnosť Nainštalovať iba dôležité aktualizácie, odporúčané aktualizácie sa budú zobrazovať spolu s voliteľnými aktualizáciami. Medzi odporúčané aktualizácie patria aktualizácie softvéru a nové alebo vylepšené funkcie.

Voliteľné aktualizácie. Medzi voliteľné aktualizácie patria aktualizácie a softvér, ktoré je možné nainštalovať manuálne, ako napríklad nové alebo skúšobné verzie softvéru od spoločnosti Microsoft alebo voliteľné ovládače zariadenia od partnerov spoločnosti Microsoft.

Ako sa dá zistiť, ktoré aktualizácie boli nainštalované?

V službe Windows Update sa uchováva história aktualizácií, aby ste mohli skontrolovať, ktoré aktualizácie boli nainštalované a kedy. Ďalšie informácie sa nachádzajú v článku Zobrazenie nainštalovaných aktualizácií systému.

Vyžiada si systém Windows na reštartovanie po aktualizácii súhlas alebo sa reštartuje automaticky?

V službe Windows Update sa zobrazí upozornenie na potrebu reštartovania počítača s cieľom ukončiť inštaláciu aktualizácií a ponúkne sa možnosť buď reštartovať okamžite, alebo reštartovanie odložiť. Ak počítač dlhší čas nepoužívate, systém Windows počítač automaticky reštartuje a dokončí inštaláciu aktualizácií. Systém Windows tak chce zabezpečiť, aby sa včas použili všetky najnovšie aktualizácie zabezpečenia a iné dôležité aktualizácie a zaistilo sa tým lepšie zabezpečenie počítača.

Ak ste správcom systému a chcete mať všetky reštartovania pod kontrolou, môžete pomocou funkcie Skupinová politika výskytu automatických reštartovaní zabrániť.

Ako systém Windows zistí, ktoré aktualizácie sú pre počítač potrebné?

Služba Windows Update obsahuje softvérové nástroje, ktoré dokážu zistiť informácie ako značka a typ počítača a verzia systému Windows a ďalšieho softvéru spoločnosti Microsoft, ktorý je v počítači nainštalovaný. Tieto informácie umožnia spoločnosti Microsoft nainštalovať len aktualizácie, ktoré počítač potrebuje. Ďalšie informácie sa nachádzajú v témach Zapnutie alebo vypnutie automatickej aktualizácie a Zmena nastavenia inštalácie aktualizácií a upozorňovania na aktualizácie v systéme Windows.

Upozorní ma systém Windows na problém a na to, že nie sú nainštalované dôležité aktualizácie?

Áno. V službe Windows Update sa zobrazí upozornenie, ak nebude možné nainštalovať aktualizácie zabezpečenia alebo iné dôležité aktualizácie. Ďalšie informácie nájdete v téme Riešenie problémov s inštaláciou aktualizácií.

Mám problémy s inštaláciou aktualizácií, čo mám robiť?

Súčasťou systému Windows je Poradca pri riešení problémov so službou Windows Update, ktorý dokáže niektoré problémy so službou Windows Update vyhľadať a opraviť automaticky.Potrebujete ďalšiu pomoc?