Odomknutie a premiestnenie panela úloh


Panel úloh je zvyčajne zobrazený v dolnej časti pracovnej plochy, dá sa však premiestniť na jej ľubovoľnú bočnú a aj hornú stranu.

Pred premiestnením je nutné panel úloh odomknúť.

Pozrite si toto video a zistite, ako odomknúť a premiestniť panel úloh. (0:55)
Zobraziť všetko

Odomknutie panela úloh

  • Pravým tlačidlom myši kliknite na prázdne miesto na paneli úloh. Ak je vedľa položky Zamknúť panel úloh znak začiarknutia, panel úloh je zamknutý. Panel úloh môžete odomknúť kliknutím na položku Zamknúť panel úloh, čím sa zruší jej začiarknutie.

Premiestnenie panela úloh

  • Kliknite na prázdne miesto na paneli úloh a počas presúvania panela úloh myšou na jeden zo štyroch okrajov pracovnej plochy držte tlačidlo myši stlačené. Po presunutí panela úloh na požadované miesto uvoľnite tlačidlo myši.

    Poznámka

    • Ak chcete zamknúť panel úloh na určitom mieste, pravým tlačidlom kliknite na prázdne miesto na paneli úloh a kliknite na položku Zamknúť panel úloh, aby sa zobrazil znak začiarknutia. Zamknutie panela pomáha predchádzať jeho neúmyselnému premiestneniu alebo nechcenej zmene jeho veľkosti.Potrebujete ďalšiu pomoc?