Aktualizácia antivírusového softvéru


Antivírusový softvér sa musí pravidelne aktualizovať, aby bol stále účinný proti novým vírusom. Väčšina antivírusových programov je navrhnutá tak, aby sa aktualizovala automaticky. Svoj softvér však môžete aktualizovať aj manuálne.

Systém Windows sa nedodáva s antivírusovým softvérom, ale často dokáže zistiť a monitorovať antivírusový softvér, ktorý nainštalujete vy alebo výrobca počítača. Stav antivírusového softvéru sa obyčajne zobrazuje v Centre akcií.

  1. Ak chcete otvoriť Centrum akcií, kliknite na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, kliknite na položku Ovládací panel a potom v časti Systém a zabezpečenie kliknite na položku Skontrolovať stav počítača.

  2. Kliknutím na tlačidlo Obrázok tlačidla so šípkou vedľa položky Zabezpečenie rozbaľte sekciu.

    Ak systém Windows dokáže zistiť antivírusový softvér, jeho názov bude uvedený v časti Ochrana proti vírusom.

  3. Kliknite na položku Aktualizovať teraz.

Poznámka

  • Možnosť Aktualizovať teraz sa zobrazí iba vtedy, keď systém Windows zistí, že je antivírusový softvér neaktuálny. Nie všetky antivírusové softvéry poskytujú systému Windows informáciu o svojom stave.

Ak nie je antivírusový softvér zobrazený v Centre akcií, prejdite na webovej lokalite poskytovateľa antivírusového softvéru do sekcie s položkami na prevzatie. Vyhľadajte aktualizáciu pre svoju verziu softvéru a svoj operačný systém a nainštalujte ju. Ďalšie informácie nájdete v Pomocníkovi antivírusového programu.

Väčšina aktualizácií antivírusového softvéru sa poskytuje zdarma, ale niektorí poskytovatelia si za ne účtujú mierne poplatky. Ak používate staršiu verziu softvéru, prijímanie aktualizácií môže byť podmienené inováciou na novšiu verziu, za ktorú bude tiež nutné platiť.Potrebujete ďalšiu pomoc?