Aktualizácia ovládača hardvéru, ktorý nefunguje správneAk hardvérové zariadenie nepracuje správne, alebo ak sa pri inštalácii programu alebo hry zobrazí hlásenie požadujúce novšie ovládače, než sú tie, ktoré sú aktuálne nainštalované, mali by ste použiť službu Windows Update na vyhľadanie aktualizovaných ovládačov. Ak vás pracovník technickej podpory požiada o nainštalovanie ovládačov z disku alebo z webovej lokality výrobcu, môžete ovládače pre zariadenie nainštalovať aj manuálne.

Zobraziť všetko

Aktualizácia ovládačov pomocou služby Windows Update

  1. Otvorte položku Windows Update kliknutím na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, na položku Všetky programy a potom na položku Windows Update. Vyžaduje sa oprávnenie správcu. Ak sa zobrazí výzva na zadanie hesla správcu alebo potvrdenie, zadajte heslo alebo potvrďte akciu.

  2. Na ľavej table kliknite na položku Vyhľadať aktualizácie.

  3. Ak chcete zistiť, či sú ovládače k dispozícii, kliknite na položku Zobraziť dostupné aktualizácie. Služba Windows Update zobrazí všetky aktualizované ovládače, ktoré sú k dispozícii pre zariadenia nainštalované v počítači.

  4. Ak sú aktualizácie k dispozícii, kliknite na ovládač, ktorý chcete nainštalovať, a potom kliknite na tlačidlo Inštalovať. Vyžaduje sa oprávnenie správcu. Ak sa zobrazí výzva na zadanie hesla správcu alebo potvrdenie, zadajte heslo alebo potvrďte akciu.

Manuálna aktualizácia ovládačov

Nasledujúci postup môžete vykonať len vtedy, ak ste prihlásení ako správca.

  1. Spustite Správcu zariadení kliknutím na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, na položku Ovládací panel, ďalej na položku Systém a údržba a potom na položku Správca zariadení. Vyžaduje sa oprávnenie správcu. Ak sa zobrazí výzva na zadanie hesla správcu alebo potvrdenie, zadajte heslo alebo potvrďte akciu.

  2. V Správcovi zariadení vyhľadajte zariadenie, ktoré chcete inštalovať, a dvakrát kliknite na názov zariadenia.

  3. Na karte Ovládač kliknite na tlačidlo Aktualizovať ovládač.

Poznámka.

  • Informácie o tlačiarni nie sú súčasťou aplikácie Správca zariadení. Ak sa chcete presvedčiť, či je tlačiareň nainštalovaná, alebo ak chcete manuálne aktualizovať ovládače tlačiarne, otvorte priečinok Tlačiarne v ovládacom paneli. Ďalšie informácie nájdete v téme Pridanie alebo odstránenie tlačiarne.