Aktualizácia ovládača hardvéru, ktorý nefunguje správne


Ak máte hardvérové zariadenie, ktoré s počítačom nepracuje správne, pravdepodobne potrebujete aktualizovaný ovládač. Ovládač možno aktualizovať tromi spôsobmi:

 • Pomocou služby Windows Update. Službu Windows Update môže byť potrebné nastaviť na automatické preberanie a inštaláciu odporúčaných aktualizácií.

 • Inštaláciou softvéru od výrobcu zariadenia. Ak bolo zariadenie dodané napríklad s diskom, daný disk môže obsahovať softvér, ktorý nainštaluje ovládač zariadenia.

 • Manuálnym prevzatím a aktualizáciou ovládača. Môžete tak nainštalovať ovládač, ktorý ste prevzali z webovej lokality výrobcu. Tento spôsob použite, ak služba Windows Update nemôže nájsť ovládač pre zariadenie, ktoré nebolo dodané so softvérom umožňujúcim inštaláciu ovládača. Webová lokalita Windows 7 Compatibility Center obsahuje tisíce zariadení a nachádzajú sa na nej priame prepojenia na prevzatie ovládačov.

Zobraziť všetko

Aktualizácia ovládačov pomocou služby Windows Update

Pomocou služby Windows Update môžete kedykoľvek skontrolovať dostupnosť aktualizovaných ovládačov hardvéru, a to najmä v prípade, ak ste nedávno nainštalovali nové zariadenie. Potom môžete nainštalovať aktualizované ovládače. Postupujte nasledovne:

 1. Ak chcete otvoriť službu Windows Update, kliknite na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart. Do vyhľadávacieho poľa zadajte text Update a potom v zozname výsledkov kliknite na položku Windows Update.

 2. Na ľavej table kliknite na položku Vyhľadať aktualizácie.

  Ak sú dostupné aktualizácie, kliknutím na prepojenia zobrazíte ďalšie informácie o jednotlivých aktualizáciách. Služba Windows Update zobrazuje informáciu o tom, či je aktualizácia dôležitá, odporúčaná alebo voliteľná. Každý typ aktualizácie môže zahŕňať ovládače. Ďalšie informácie sa nachádzajú v témach Vysvetlenie automatickej aktualizácie systému Windows a Automatické získavanie odporúčaných ovládačov a aktualizácií pre hardvér.

 3. Na stránke Vyberte aktualizácie na inštalovanie vyhľadajte aktualizácie pre svoje hardvérové zariadenia, začiarknite políčka ovládačov, ktoré chcete nainštalovať, a potom kliknite na tlačidlo OK.

  K dispozícii nemusia byť žiadne aktualizácie ovládačov.

 4. Na stránke Windows Update kliknite na tlačidlo Inštalovať aktualizácie Vyžaduje sa oprávnenie správcu.Ak sa zobrazí výzva na zadanie hesla správcu alebo potvrdenie, zadajte heslo alebo potvrďte akciu..

  Služba Windows Update vám oznámi, či sa aktualizácie úspešne nainštalovali.

  Poznámka

  • Niektoré aktualizácie vyžadujú reštartovanie počítača.

Nastavenie systému Windows na inštaláciu odporúčaných aktualizácií

Ak chcete pre svoj hardvér získať dostupné aktualizácie ovládačov automaticky, nastavte systém Windows na inštaláciu odporúčaných aktualizácií. Systém Windows môžete nastaviť tak, aby automaticky inštaloval dôležité a odporúčané aktualizácie alebo iba dôležité aktualizácie. Voliteľné aktualizácie sa nepreberajú ani neinštalujú automaticky. Ak chcete získať všetky dostupné aktualizácie pre svoje zariadenia, pravidelne pomocou služby Windows Update zisťujte dostupnosť voliteľných aktualizácií. Ďalšie informácie sa nachádzajú v téme Vysvetlenie automatickej aktualizácie systému Windows.

 1. Ak chcete otvoriť službu Windows Update, kliknite na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart. Do vyhľadávacieho poľa zadajte text Update a potom v zozname výsledkov kliknite na položku Windows Update.

 2. Na ľavej table kliknite na položku Zmeniť nastavenie.

 3. V časti Dôležité aktualizácie kliknite na položku v zozname.

  Obrázok možností automatickej inštalácie lokality Windows Update
  Môžete vybrať, ktoré aktualizácie sa automaticky prevezmú a nainštalujú.
 4. V časti Odporúčané aktualizácie začiarknite políčko Poskytovať odporúčané aktualizácie rovnakým spôsobom ako dôležité aktualizácie a potom kliknite na tlačidlo OK. Vyžaduje sa oprávnenie správcu.Ak sa zobrazí výzva na zadanie hesla správcu alebo potvrdenie, zadajte heslo alebo potvrďte akciu.

  Začiarknutím políčka Povoliť všetkým používateľom inštalovať aktualizácie v tomto počítači môžete tiež povoliť inštaláciu aktualizácií všetkým používateľom počítača.

Manuálne prevzatie a aktualizácia ovládača

Najlepšie je, ak systém Windows necháte inštalovať ovládače zariadení automaticky. Ak však v systéme Windows nie je možné nájsť ovládač pre zariadenie, s ktorým nebol dodaný žiaden softvér, prejdite na webovú lokalitu Windows 7 Compatibility Center, ktorá obsahuje tisíce zariadení, ako aj priame prepojenia na prevzatie ovládačov. Ovládač tiež môžete vyhľadať na webovej lokalite výrobcu zariadenia. Aktualizácie ovládačov sú na týchto lokalitách často dostupné v sekcii podpory.

Keď nájdete aktualizovaný ovládač, postupujte podľa pokynov na inštaláciu uvedených na webovej lokalite. Väčšina ovládačov sa inštaluje automaticky. Po ich prevzatí stačí zvyčajne dvakrát kliknúť na súbor, čím sa spustí inštalácia a ovládač sa automaticky nainštaluje do počítača.

Niektoré zariadenia majú ovládače, ktoré je potrebné inštalovať manuálne. Ak ste prevzali ovládač, ktorý sa neinštaluje automaticky, postupujte podľa nasledovných krokov:

Nasledujúci postup môžete vykonať len vtedy, ak ste prihlásení ako správca.

 1. Otvorte okno Správca zariadení kliknutím na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, kliknutím na položku Ovládací panel, kliknutím na položku Systém a zabezpečenie a následne v časti Systém kliknutím na položku Správca zariadení. Vyžaduje sa oprávnenie správcu.Ak sa zobrazí výzva na zadanie hesla správcu alebo potvrdenie, zadajte heslo alebo potvrďte akciu.

 2. V zozname kategórií hardvéru vyhľadajte zariadenie, ktoré chcete aktualizovať, a dvakrát kliknite na názov zariadenia.

 3. Na karte Ovládač kliknite na tlačidlo Aktualizovať ovládač a postupujte podľa pokynov. Vyžaduje sa oprávnenie správcu.Ak sa zobrazí výzva na zadanie hesla správcu alebo potvrdenie, zadajte heslo alebo potvrďte akciu.

Poznámky

 • Informácie o tlačiarňach nie sú uvedené v Správcovi zariadení. Informácie o tom, ako zistíte, či je nainštalovaná tlačiareň, alebo o inštalácii novej tlačiarne, sa nachádzajú v téme Inštalácia tlačiarne.

 • Ďalšie informácie o opätovnej inštalácii alebo aktualizácii ovládačov tlačiarne sa nachádzajú v téme Vyhľadanie a inštalácia ovládačov tlačiarne v systéme Windows 7.

 • Ak chcete zistiť, či je používaný hardvér (alebo hardvér, ktorý plánujete kúpiť) kompatibilný s touto verziou systému Windows, prejdite na webovú lokalitu Windows 7 Compatibility Center. Táto webová lokalita obsahuje rozsiahly zoznam zariadení, ktoré boli testované na funkčnosť v tejto verzii systému Windows.

Identifikácia článku: MSW700011Potrebujete ďalšiu pomoc?