Aktualizácie: najčastejšie otázky


V tejto téme sú uvedené odpovede na niektoré základné otázky o aktualizáciách. Informácie o postupe pri inštalácii aktualizácií sa nachádzajú v téme Inštalácia aktualizácií systému Windows v systéme Windows 7. Informácie o aktualizáciách a ochrane osobných údajov nájdete v prehlásení lokality Windows Update o používaní osobných údajov.

Zobraziť všetko

Čo sú aktualizácie?

Aktualizácie sú softvérové doplnky, ktoré zabraňujú vzniku problémov alebo ich pomáhajú opraviť, zlepšujú funkčnosť počítača a jeho celkové používanie.

Čo sú oznámenia o softvéri?

Oznámenia o softvéri pravidelne poskytujú informácie o nových programoch, ktoré môžu vylepšiť používanie počítača a Internetu. Môžete vybrať možnosť zobrazovania podrobných oznámení, ktoré vás budú informovať, keď je nový program k dispozícii na prevzatie a inštaláciu. Keď sa zobrazí oznámenie, môžete si prezrieť celú ponuku a zobraziť ďalšie informácie. Ak vám aktualizácie vyhovujú, môžete ich nainštalovať. Oznámenie sa bude zobrazovať obmedzenú dobu a ak vás nezaujíma, môžete ho zatvoriť. Ak chcete oznámenia o softvéri zapnúť alebo vypnúť, postupujte podľa nasledovných krokov:

 1. Ak chcete otvoriť službu Windows Update, kliknite na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart. Do vyhľadávacieho poľa zadajte text Update a potom v zozname výsledkov kliknite na položku Windows Update.

 2. Na ľavej table kliknite na položku Zmeniť nastavenie.

 3. Vykonajte jednu z nasledujúcich činností:

  • Ak chcete zapnúť oznámenia o novom softvéri spoločnosti Microsoft, začiarknite políčko Zobrazovať podrobné oznámenia, keď je k dispozícii nový softvér spoločnosti Microsoft.

  • Ak chcete vypnúť oznámenia o novom softvéri spoločnosti Microsoft, zrušte začiarknutie políčka Zobrazovať podrobné oznámenia, keď je k dispozícii nový softvér spoločnosti Microsoft.

 4. Kliknite na tlačidlo OK.

Kde je možné aktualizácie nájsť?

Ak chcete získať aktualizácie systému Windows vrátane aktualizácií pre programy, ktoré sú súčasťou systému Windows, prejdite do ovládacieho panela Windows Update:

 1. Ak chcete otvoriť službu Windows Update, kliknite na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart. Do vyhľadávacieho poľa zadajte text Update a potom v zozname výsledkov kliknite na položku Windows Update.

 2. Kliknite na položku Vyhľadať aktualizácie na ľavej table.

Odporúčame zapnúť možnosť automatických aktualizácií, aby systém Windows mohol nové aktualizácie inštalovať hneď, ako sú dostupné. Ďalšie informácie sa nachádzajú v téme Zapnutie alebo vypnutie automatickej aktualizácie.

Ak chcete vyhľadať aktualizácie systému Microsoft Office a iného softvéru spoločnosti Microsoft, prejdite na službu Microsoft Update. Po zapnutí služby Microsoft Update sa pomocou tohto prepojenia otvorí lokalita Windows Update, na ktorej môžete skontrolovať najnovšie aktualizácie od spoločnosti Microsoft. Aktualizácie ostatných používaných programov alebo zariadení je potrebné vyhľadať na webovej lokalite príslušného vydavateľa alebo výrobcu.

Ako možno všetkým používateľom počítača povoliť inštaláciu aktualizácií?

V predvolenom nastavení umožňuje systém Windows inštaláciu aktualizácií iba používateľom s používateľským kontom správcu. Inštaláciu aktualizácií môžete povoliť aj používateľom so štandardným používateľským kontom. Môže to byť vhodné napríklad v prípade, ak používate rodinný počítač, v ktorom má väčšina používateľov štandardné konto za účelom lepšieho zabezpečenia Internetu alebo rodičovskej kontroly. Táto možnosť vám umožňuje povoliť manuálnu inštaláciu aktualizácií štandardným používateľom, ktorí nemajú konto správcu.

Ak chcete povoliť inštaláciu aktualizácií všetkým používateľom, postupujte podľa nasledovných krokov:

 1. Ak chcete otvoriť službu Windows Update, kliknite na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart. Do vyhľadávacieho poľa zadajte text Update a potom v zozname výsledkov kliknite na položku Windows Update.

 2. Na ľavej table kliknite na položku Zmeniť nastavenie.

 3. Vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

  • Ak chcete povoliť inštaláciu aktualizácií štandardným používateľom, začiarknite políčko Povoliť všetkým používateľom inštalovať aktualizácie v tomto počítači.

  • Ak chcete štandardným používateľom zabrániť v inštalácii aktualizácií, zrušte začiarknutie políčka Povoliť všetkým používateľom inštalovať aktualizácie v tomto počítači.

Ak používate funkciu automatických aktualizácií pre dôležité alebo odporúčané aktualizácie, dané aktualizácie sa budú inštalovať bez ohľadu na to, či je aktuálny používateľ správcom.

Čo znamenajú rôzne typy aktualizácií?

Aktualizácie sú klasifikované ako dôležité, odporúčané, voliteľné a najvýznamnejšie. Ich význam je nasledovný:

 • Dôležité aktualizácie poskytujú významné výhody, napríklad vyššiu úroveň zabezpečenia, ochrany osobných údajov a spoľahlivosti počítača. Mali by ste ich inštalovať ihneď po ich sprístupnení. Služba Windows Update ich môže inštalovať automaticky.

 • Odporúčané aktualizácie riešia problémy, ktoré nie sú kritické alebo rozširujú možnosti pri práci s počítačom. Hoci tieto aktualizácie neriešia základné problémy s počítačom alebo softvérom systému Windows, môžu poskytovať iné významné vylepšenia. Tieto aktualizácie možno inštalovať automaticky.

 • Voliteľné aktualizácie môžu zahŕňať aktualizácie, ovládače alebo nový softvér od spoločnosti Microsoft, ktorý rozširuje možnosti pri používaní počítača. Tieto aktualizácie možno inštalovať iba manuálne.

V závislosti od typu aktualizácie môže služba Windows Update poskytovať nasledujúce aktualizácie:

 • Aktualizácie zabezpečenia. Verejne sprístupnená oprava určená na odstránenie nedostatočného zabezpečenia, ktoré sa týka konkrétneho produktu. Nedostatočné zabezpečenie je hodnotené podľa závažnosti, ktorá je v bulletine o zabezpečení od spoločnosti Microsoft uvedená ako kritická, dôležitá, stredná alebo nízka.

 • Kritické aktualizácie. Verejne sprístupnená oprava týkajúca sa konkrétneho problému, ktorá rieši kritickú chybu nesúvisiacu so zabezpečením.

 • Balíky Service Pack. Testovaná kumulatívna skupina rýchlych opráv, aktualizácií zabezpečenia, kritických aktualizácií a aktualizácií, ako aj ďalších opráv určených pre problémy zistené interne od uvedenia produktu na trh. Balíky Service Pack môžu obsahovať aj obmedzený počet zmien dizajnu alebo funkcií vyžiadaných zákazníkmi.

Je potrebné aktualizácie preberať a inštalovať?

Áno. Aktualizácie sa neprejavia, kým nie sú nainštalované, no aby ste ich mohli nainštalovať, musíte ich najprv prevziať do svojho počítača. Môžete si vybrať, či bude systém Windows aktualizácie automaticky preberať a inštalovať, alebo bude aktualizácie automaticky preberať a upozorní vás na to, že ich môžete sami nainštalovať, alebo vás upozorní, že ich môžete sami prevziať a nainštalovať. Ďalšie informácie sa nachádzajú v téme Zmena nastavenia inštalácie aktualizácií a upozorňovania na aktualizácie v systéme Windows.

V službe Windows Update sa uchováva história aktualizácií, aby ste mohli skontrolovať, ktoré aktualizácie boli nainštalované a kedy. Ďalšie informácie sa nachádzajú v článku Zobrazenie nainštalovaných aktualizácií systému.

Aké typy aktualizácií môže systém Windows automaticky inštalovať?

Systém Windows môžete nastaviť tak, aby automaticky inštaloval dôležité a odporúčané aktualizácie alebo len dôležité aktualizácie. Dôležité aktualizácie poskytujú významné výhody, napríklad vyššiu úroveň zabezpečenia a spoľahlivosti počítača. Odporúčané aktualizácie riešia problémy, ktoré nie sú kritické a rozširujú možnosti pri práci s počítačom. Voliteľné aktualizácie nie je možné prevziať ani inštalovať automaticky. Ďalšie informácie sa nachádzajú v témach Zapnutie alebo vypnutie automatickej aktualizácie a Zmena nastavenia inštalácie aktualizácií a upozorňovania na aktualizácie v systéme Windows.

Postup inštalácie ovládačov alebo iných voliteľných aktualizácií

 1. Ak chcete otvoriť službu Windows Update, kliknite na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart. Do vyhľadávacieho poľa zadajte text Update a potom v zozname výsledkov kliknite na položku Windows Update.

 2. V ľavej table kliknite na položku Vyhľadať aktualizácie a potom počkajte, kým systém Windows vyhľadá najnovšie aktualizácie pre váš počítač.

 3. Ak sa zobrazí hlásenie o tom, že sú k dispozícii dôležité alebo voliteľné aktualizácie, kliknutím na hlásenie zobrazte a vyberte aktualizácie na inštaláciu.

 4. Vyberte požadované voliteľné aktualizácie, kliknite na tlačidlo OK a potom kliknite na tlačidlo Inštalovať aktualizácie. Vyžaduje sa oprávnenie správcu.Ak sa zobrazí výzva na zadanie hesla správcu alebo potvrdenie, zadajte heslo alebo potvrďte akciu.

Ďalšie informácie sa nachádzajú v témach Zmena nastavenia inštalácie aktualizácií a upozorňovania na aktualizácie v systéme Windows a Inštalácia aktualizácií systému Windows v systéme Windows 7.

Ako často je potrebné počítač a programy aktualizovať?

Čo najčastejšie. Aktualizácie sú najlepším spôsobom, ako predchádzať problémom a ako známe problémy riešiť. Aktualizácie taktiež môžu zvýšiť bezpečnosť vášho počítača. Najjednoduchším spôsobom ako inštalovať aktualizácie pre systém Windows je zapnúť možnosť automatických aktualizácií. Systém Windows nové aktualizácie nainštaluje hneď, ako budú dostupné. Ďalšie informácie sa nachádzajú v téme Zapnutie alebo vypnutie automatickej aktualizácie.

Čo sa stane, keď aktualizácie nebudú nainštalované?

Môže byť ohrozená bezpečnosť počítača, alebo sa môžu vyskytnúť zbytočné problémy so systémom Windows alebo používanými programami. Neustále sa objavuje nový škodlivý softvér, ktorý zneužíva nedostatočné zabezpečenie v systéme Windows alebo v iných programoch a snaží sa poškodiť alebo získať prístup k údajom alebo počítaču. Aktualizácie systému Windows a ďalšie aktualizácie softvéru opravujú tieto nedostatočne zabezpečené miesta krátko po ich zistení. Ak aktualizácie nainštalujete neskôr alebo ich nenainštalujete vôbec, počítač môže byť voči týmto ohrozeniam ľahšie zraniteľný.

Je možné aktualizácie dostávať automaticky?

V prípade systému Windows a programov, ktoré sa dodávajú so systémom Windows, je to možné. Jednoducho zapnite možnosť automatických aktualizácií. Ďalšie informácie sa nachádzajú v téme Zapnutie alebo vypnutie automatickej aktualizácie. V prípade ostatných programov navštívte lokalitu vydavateľa alebo výrobcu a zistite, či môžete aktualizácie dostávať automaticky.

Koľko stoja aktualizácie?

Aktualizácie a softvér spoločnosti Microsoft pre produkty spoločnosti Microsoft sú bezplatné a poskytujú sa ako súčasť údržby a podpory. Pokiaľ ide o aktualizácie ostatných produktov, informujte sa u vydavateľa programu alebo výrobcu zariadenia, či sú aktualizácie bezplatné. Pri preberaní a inštalovaní aktualizácií od ľubovoľného vydavateľa alebo výrobcu môžete v závislosti od svojho internetového pripojenia platiť poplatky za miestne alebo medzimestské hovory a za internetové služby.

Prečo je potrebné niektoré aktualizácie nainštalovať samostatne pred alebo po inštalácii iných aktualizácií?

Zvyčajne preto, že po takýchto aktualizáciách je potrebné reštartovať počítač, aby sa prejavili. Pravdepodobne budete musieť napríklad najprv nainštalovať aktualizáciu samotnej funkcie Windows Update a až potom budete môcť zisťovať, či existujú ďalšie aktualizácie vhodné pre váš počítač. Alebo aktualizácia môže byť novou verziou alebo balíkom Service Pack pre softvér, ktorý je práve spustený. Aby ste si boli istí, že počítač je pripravený inštalovať takéto aktualizácie, musíte najprv nainštalovať všetky dôležité aktualizácie. Po nainštalovaní dôležitých aktualizácií sa systém Windows spýta, či chcete sami inštalovať samostatné alebo „exkluzívne" aktualizácie.

Počítač zdieľam s inými používateľmi. Potrebujeme všetci rovnaké aktualizácie?

Áno. Aktualizácie sú určené pre systém Windows a programy bez ohľadu na to, kto ich používa.

Mám zostavenú domácu sieť. Je možné aktualizovať všetky počítače súčasne?

Nie, na každom počítači je potrebné samostatne zapnúť možnosť automatických aktualizácií alebo zisťovať, či sú aktualizácie k dispozícii. Napríklad počítače s rôznymi verziami systému Windows vyžadujú rozličné aktualizácie. Systém Windows zistí, ktoré aktualizácie sú použiteľné v jednotlivých prípadoch, no napríklad aktualizácie pre systém Windows XP nemožno použiť pre počítač s nainštalovaným systémom Windows 2000.

Je možné aktualizácie odstrániť?

Niektoré aktualizácie je možné odstrániť, ale nie je možné odstrániť aktualizácie, ktoré ovplyvňujú dôležité súbory operačného systému. Aktualizáciu by ste mali odstrániť len v prípade, ak ste si istí, že táto aktualizácia spôsobuje problémy.

Ďalšie informácie sa nachádzajú v téme Odstránenie aktualizácie.

Prečo sa určitá aktualizácia nedá nainštalovať?

Zlyhanie inštalácie aktualizácie môže mať viacero príčin. Systém Windows musí byť schopný vyhľadať v počítači dostupné aktualizácie, prevziať ich a potom ich nainštalovať. Ak sa v niektorej z týchto fáz vyskytne problém, môže zabrániť inštalácii aktualizácie do počítača. Ďalšie informácie o chybe alebo zlyhaní získate po kliknutí na prepojenie Pomocník v danom chybovom hlásení. Ak neexistuje téma týkajúca sa danej chyby, prečítajte si ďalšie informácie v téme Riešenie problémov s inštaláciou aktualizácií.

Ak sa chyba zobrazuje aj naďalej, vyskúšajte tohto automatického poradcu pri riešení problémov na webovej lokalite technickej podpory spoločnosti Microsoft alebo prejdite na lokalitu Microsoft Answers.Potrebujete ďalšiu pomoc?