Použitie zariadenia Windows Media Center Extender


So zariadením Windows Media Center Extender môžete vysielať prúd mediálnych údajov z počítača so systémom Windows 7 do inej miestnosti v dome. Ďalšie informácie o zariadeniach Extender sa nachádzajú v téme Nastavenie rozširovacieho zariadenia aplikácie Windows Media Center a Zariadenia Windows Media Center Extender: najčastejšie otázky.

Prístup k hudbe, obrázkom a ďalším typom médií v zariadení Extender je podobný používaniu aplikácie Media Center v počítači. (Všeobecné informácie o nastavení a používaní aplikácie Media Center sa nachádzajú v téme Používanie aplikácie Windows Media Center: odporúčané prepojenia.)

No existujú drobné rozdiely medzi používaním aplikácie Media Center na zariadení Extender a počítači. Nasledujúce procedúry zvýrazňujú niektoré z týchto rozdielov.

Zobraziť všetko

Pridanie médií (alebo zoznamov skladieb) pomocou zariadenia Extender

Po úspešnom nastavení zariadenia Extender budete zrejme potrebovať pridať médií (napríklad hudbu, obrázky a nahrané televízne relácie alebo zoznamy skladieb), aby sa zobrazovali v zariadení Extender. Tento proces sa podobá na pridanie média do aplikácie Media Center v počítači. Ďalšie informácie sa nachádzajú v téme Pridávanie mediálnych súborov do aplikácie Windows Media Center.

 1. Na úvodnej obrazovke zariadenia Extender aplikácie Windows Media Center prejdite na položku Úlohy a potom kliknite na položku Nastavenie.

 2. Kliknite na položku Knižnice médií.

 3. Vyberte typ média, ktorý chcete pridať, a kliknite na tlačidlo Ďalej. (Ak pridávate zoznam skladieb, vyberte položku Hudba.)

 4. Vyberte položku Pridať priečinky do knižnice a potom stlačte tlačidlo Ďalej.

 5. V závislosti od uloženia mediálnych súborov alebo zoznamov skladieb kliknite na jednu z možností v položke Kde sa nachádzajú priečinky, ktoré chcete pridať? a kliknite na možnosť Ďalej.

 6. Navigujte do priečinkov, ktoré chcete pridať, kliknutím na tlačidlo PlusObrázok tlačidla Plus alebo MínusObrázok tlačidla Mínus a označte začiarkavacie políčko vedľa každého priečinka. (Súbory v podpriečinkoch sa zahrnú do výberu.)
 7. Keď ste vybrali všetky priečinky, ktoré sa majú sledovať v aplikácii Media Center, kliknite na tlačidlo Ďalej, kliknite na položku Áno, použiť tieto umiestnenia a potom kliknite na tlačidlo Dokončiť.

  Po skončení pridávania súborov môže do ich zobrazenia v knižniciach uplynúť niekoľko minút.

Poznámky

 • Po nastavení zariadenia Extender môžete pridať médiá do aplikácie Media Center v počítači a súbory sa zobrazia aj v zariadení Extender. No po pridaní videozáznamov do knižnice Filmy v aplikácii Media Center sa nezobrazia v knižnici filmov v zariadení Extender, ak ich manuálne nepridáte do zariadenia Extender prostredníctvom postupu uvedeného vyššie.

 • Ak ste pridali sieťový priečinok chránený heslom do aplikácie Media Center v počítači, musíte ho pridať manuálne aj do zariadenia Extender pomocou postupu uvedeného vyššie. V kroku 5 vyberte položku Umožniť manuálne pridanie zdieľaného priečinka a postupujte podľa inštrukcií na zadanie poverení pre sieťový priečinok.

Používanie konzoly Xbox 360 (alebo iného zariadenia) ako zariadenia Extender

Ak je konzola Xbox 360 pripojená k domácej sieti, môžete ju používať ako zariadenie Media Center Extender. Je to jednoduchý spôsob, ako vysielať pomocou prúdu údajov obrázky, hudbu alebo videá, prípadne iné médiá z počítača so systémom Windows 7 do televízora. Ak chcete získať ďalšie informácie, zadajte slovo Extender do vyhľadávania na webovej lokalite Xbox 360 online.

Ak máte iné zariadenie Extender ako konzolu Xbox 360, môžete sa pripojiť k domácej sieti rovnakým spôsobom. K dispozícii je mnoho zariadení Extender kompatibilných so systémom Windows 7. Napríklad, niektoré prehrávače DVD majú integrovanú funkciu zariadenia Extender. Tieto zariadenia majú väčšinou pribalený diaľkový ovládač so zeleným tlačidlom aplikácie Media Center Obrázok zeleného tlačidla Štart na diaľkovom ovládači.

Skôr, ako môžete použiť zariadenie Extender, musíte ho nastaviť v aplikácii Media Center v počítači Windows 7. Ďalšie informácie sa nachádzajú v téme Nastavenie rozširovacieho zariadenia aplikácie Windows Media Center. Po nastavení postupujte nasledovne:

 1. Skontrolujte, či je počítač zapnutý.

 2. Zapnite konzolu Xbox 360 (alebo iné zariadenie Extender) a urobte jeden z nasledujúcich krokov:

  • Ak používate konzolu Xbox 360, použite ovládač konzoly Xbox 360 (alebo diaľkový ovládač konzoly Xbox 360) na prechod na položku My Xbox a vyberte položku Windows Media Center.

  • Ak používate iný typ zariadenia Extender, stlačte zelené tlačidlo Obrázok zeleného tlačidla Štart na diaľkovom ovládači na diaľkovom ovládači dodanom so zariadením Extender.
 3. Keď sa na televíznej obrazovke zobrazí úvodná obrazovka aplikácie Windows Media Center, môžete získať prístup k médiám, pozerať živé televízne vysielanie alebo zmeniť nastavenia rovnako, ako by ste to urobili v aplikácii Media Center na počítači.

Tipy

 • Ak používate ako zariadenie Extender konzolu Xbox 360 a už máte diaľkový ovládač aplikácie Media Center, môžete nastaviť konzolu Xbox 360, aby fungovala s diaľkovým ovládačom. Na tabuli konzoly Xbox 360 prejdite na položku My Xbox, vyberte položku System Settings, vyberte položky Console Settings, Remote Control a Both Remotes.

 • Ďalšie informácie o používaní aplikácie Media Center v konzole Xbox 360 sa nachádzajú v téme Media Center Quick Reference Guide na webovej lokalite spoločnosti Xbox. Zahŕňa podrobný diagram, ako používať rôzne funkcie aplikácie Media Center s ovládačom konzoly Xbox 360 a diaľkovým ovládačom konzoly Xbox 360.

Odstránenie pripojenia zariadenia Extender z počítača

Musíte odstrániť pripojenie zariadenia Extender z počítača a potom ho nainštalovať znovu. Toto sa stáva bežne, ak ste už nastavili zariadenie Extender (napríklad konzolu Xbox 360) na prácu s jedným počítačom, ale chcete zariadenie Extender použiť na prácu s iným počítačom. Musíte odstrániť pripojenie k prvému počítaču, pretože zariadenia Extender môže byť pripojené naraz len k jednému počítaču.

Odstránenie pripojenia zariadenia Extender z počítača so systémom Windows 7:

 1. V počítači otvorte aplikáciu Windows Media Center kliknutím na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, potom na položky Všetky programy a Windows Media Center.
 2. Na úvodnej obrazovke aplikácie Windows Media Center prejdite na časť Úlohy, kliknite na položku Nastavenie, potom na položku Extender a nakoniec kliknite na zariadenie Extender, ktoré chcete odstrániť.

 3. Kliknite na položku Odinštalovať a potom postupujte podľa pokynov na odstránenie pripojenia zariadenia Extender.

 4. Ak používate ako zariadenie Extender konzolu Xbox 360, použite ovládanie konzoly Xbox 360 na vykonanie jedného z nasledujúcich krokov:

  1. Presuňte sa na položku My Xbox, vyberte položku System Settings a potom vyberte položku Computers.

  2. Vyberte položku Windows Media Center a stlačte tlačidlo A.

  3. Vyberte položku Disconnect.

  4. Opakovane stláčajte tlačidlo B, kým sa nevrátite späť na obrazovku System Settings.

  5. Ak má konzola Xbox 360 pevný disk alebo pamäťovú kartu, na obrazovke System Settings vyberte položku Memory.

  6. Vyberte položky Hard Drive, Games, Xbox 360 Dashboard a potom položku Windows Media Center.

  7. Vyberte položku Delete a stlačte tlačidlo A.

  8. Opakovane stláčajte tlačidlo B, kým sa nevrátite späť na obrazovku Nastavenia systému.Potrebujete ďalšiu pomoc?