Používanie obrázkov ako šetriča obrazovky


Z vybratých obrázkov môžete vytvoriť vlastný šetrič obrazovky v podobe prezentácie, ktorá sa prehráva, keď aktívne nevyužívate svoj počítač.

Pozrite si toto video a zistite, ako nastaviť obrázky ako šetrič obrazovky. (1:14)

Používanie obrázkov ako šetriča obrazovky

  1. Ak chcete otvoriť ovládací panel Nastavenie šetriča obrazovky, kliknite na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart a potom kliknite na položku Ovládací panel. Do vyhľadávacieho poľa zadajte text šetrič obrazovky a potom kliknite na položku Zmeniť šetrič obrazovky.

  2. Kliknite na zoznam v časti Šetrič obrazovky a potom kliknite na položku Fotografie.

  3. Ak chcete zmeniť nastavenie šetriča obrazovky, kliknite na tlačidlo Nastavenie a potom postupujte podľa nasledujúcich krokov:

    • Ak chcete zadať fotografie, ktoré sa majú použiť ako šetrič obrazovky, kliknite na tlačidlo Prehľadávať, vyberte priečinok obsahujúci obrázky, ktoré chcete použiť, a potom kliknite na tlačidlo OK.

    • Ak chcete zmeniť rýchlosť striedania fotografií v prezentácii, kliknite na zoznam vedľa položky Rýchlosť prezentácie a vyberte požadovanú rýchlosť.

    • Ak chcete, aby sa obrázky zobrazovali v náhodnom poradí, začiarknite políčko Náhodný výber obrázkov.

  4. Kliknutím na tlačidlo Uložiť uložte vykonané zmeny nastavenia. Kliknite na tlačidlo OK v dialógovom okne Nastavenie šetriča obrazovky.Potrebujete ďalšiu pomoc?