Najjednoduchší spôsob, ako vyhotoviť kópiu dokumentu, niekedy predstavuje snímka obrazovky a na tieto účely slúži Nástroj na vystrihovanie. Použite ho na uloženie a zdieľanie článkov z novín, recenzií filmov alebo receptov.

Zachytiť môžete celú obrazovku počítača alebo jej časť, pridať poznámky, uložiť výstrižok alebo ho priamo odoslať z okna Nástroja na vystrihovanie na e-mailovú adresu.

Okno Nástroja na vystrihovanie
Okno Nástroja na vystrihovanie

Otvorenie Nástroja na vystrihovanie

 • Ak chcete otvoriť Nástroj na vystrihovanie, potiahnite prstom z pravého okraja obrazovky, ťuknite na položku Vyhľadávanie (ak používate myš, ukážte kurzorom do pravého dolného rohu obrazovky, posuňte ho nahor a kliknite na položku Vyhľadávanie), do vyhľadávacieho poľa zadajte slovné spojenie „nástroj na vystrihovanie“ a potom ťuknite alebo kliknite na položku Nástroj na vystrihovanie.

Zachytiť môžete nasledujúce typy výstrižkov:

 • Výstrižok voľnou rukou.  Prstom, myšou alebo perom počítača Tablet PC nakreslite okolo objektu ľubovoľný tvar.

 • Pravouhlý výstrižok. Okolo objektu vytvorte posúvaním kurzora obdĺžnik.

 • Výstrižok do okna.  Vyberte okno, napríklad okno prehľadávača alebo dialógové okno.

 • Výstrižok na celú obrazovku.  Zachyťte celú obrazovku.

Zachytenie výstrižku

V Nástroji na vystrihovanie ťuknite alebo kliknite na šípku vedľa tlačidla Nový, vyberte želaný druh výstrižku a potom vyberte oblasť na obrazovke, ktorú chcete zachytiť. Výstrižok sa automaticky skopíruje do okna Nástroja na vystrihovanie.

Tip

 • Ak chcete k výstrižku pridať poznámky, môžete doň (alebo okolo neho) kresliť či písať.

Zachytenie výstrižku ponuky

 1. Po otvorení Nástroja na vystrihovanie otvorte ponuku, z ktorej chcete vytvoriť obrázok.

 2. Stlačte kombináciu klávesov Ctrl + PrtScn.

 3. Ťuknite alebo kliknite na šípku vedľa tlačidla Nový, vyberte želaný druh výstrižku a potom vyberte oblasť na obrazovke, ktorú chcete zachytiť.

Uloženie výstrižku

 1. Po zachytení výstrižku ťuknite alebo kliknite na tlačidlo Uložiť výstrižok.

 2. Do dialógového okna Uložiť ako zadajte názov súboru, miesto uloženia a potom ťuknite alebo kliknite na tlačidlo Uložiť.

Odstránenie URL adresy

Keď zachytíte výstrižok z okna prehľadávača a uložíte ho v podobe HTML súboru, URL adresa sa zobrazí pod výstrižkom. Ak nechcete, aby sa URL adresa zobrazovala:

 1. Ťuknite alebo kliknite na tlačidlo Nástroje a potom ťuknite alebo kliknite na tlačidlo Možnosti.

 2. V dialógovom okne Nástroj na vystrihovanie – možnosti zrušte začiarknutie políčka Vložiť adresu URL pod výstrižky (len formát HTML) a ťuknite alebo kliknite na položku OK.

Zdieľanie výstrižku

Po zachytení výstrižku ťuknite alebo kliknite na šípku vedľa tlačidla Odoslať výstrižok a potom vyberte, či chcete výstrižok odoslať v texte e-mailu alebo formou prílohy.