Zobraziť všetko

Čo je používateľské konto?

Používateľské konto určuje spôsob, akým môžete používať svoj počítač a prispôsobovať ho. Vaše konto napríklad určuje, ktoré aplikácie, súbory a priečinky môžete používať, zmeny, ktoré môžete v počítači vykonávať, a osobné preferencie, ako je napríklad rozloženie domovskej obrazovky, pozadie pracovnej plochy alebo šetrič obrazovky. Ak vytvoríte samostatné kontá pre ďalších ľudí, nemusia mať rovnaké nastavenia ako vy, čiže môžete obmedziť prístup k svojej e-mailovej schránke, sociálnym sieťam a iným súborom a môžete v rámci jednotlivých kont používať rôzne obrázky konta a farby či pozadie pracovnej plochy.

Existujú tri typy kont. Každý typ poskytuje používateľom inú úroveň ovládania počítača:

 • Kontá správcov poskytujú najvyššiu úroveň kontroly nad počítačom a mali by sa používať s rozvahou. Tento typ konta ste pravdepodobne vytvorili pri prvom použití počítača.

 • Štandardné kontá sú určené na každodenné používanie. Ak v počítači nakonfigurujete kontá pre ďalšie osoby, je vhodné prideliť im štandardné kontá.

 • Detské kontá pomáhajú rodičom monitorovať svoje deti alebo im v rámci používania počítača určiť hranice, a to pomocou nastavení služby Bezpečnosť rodiny vo Windowse. Ďalšie informácie o službe Bezpečnosť rodiny nájdete v téme Nastavenie služby Bezpečnosť rodiny.

Okrem výberu jedného z týchto typov kont si môžete pre každý typ vybrať aj spôsob prihlasovania: do Windowsu sa môžete prihlásiť pomocou konta Microsoft alebo pomocou lokálneho konta.

Ako sa mám prihlasovať do Windowsu?

V systéme Windows 8.1 a Windows RT 8.1 si môžete vybrať z dvoch spôsobov prihlasovania bez ohľadu na to, či vytvoríte štandardné konto, konto správcu alebo detské konto:

 • Pomocou konta Microsoft (e-mailovej adresy a hesla). Pri prihlásení pomocou e-mailovej adresy a hesla môžete používať obľúbené aplikácie a jedinečné nastavenia a preferencie v ľubovoľnom počítači.

 • Pomocou lokálneho konta. Pri prihlásení pomocou lokálneho konta (pomocou hesla alebo bez neho) môžete používať súbory, nastavenia a aplikácie len v lokálnom počítači.

Čo je na konte Microsoft také skvelé?

Keď sa do Windowsu prihlasujete pomocou e-mailovej adresy a hesla, ide o vaše konto Microsoft. Konto Microsoft môže mať správca, bežný používateľ alebo dieťa – dôležité je prihlasovať sa pomocou e-mailovej adresy.

Keď sa prihlásite pomocou konta Microsoft, počítač sa pripojí k online ukladaciemu priestoru v cloude a:

 • Vaše osobné nastavenia sa synchronizujú so všetkými počítačmi so systémom Windows 8.1 a Windows RT 8.1 vrátane motívov, volieb jazyka, obľúbených položiek prehľadávača a väčšiny aplikácií.

 • Môžete získavať aplikácie z Windows Obchodu a používať ich až v piatich počítačoch so systémom Windows 8.1Windows RT 8.1. (Niektoré aplikácie vyžadujú špecifický hardvér alebo špecifické hardvérové nastavenia.)

 • Kontaktné údaje a informácie o stave vašich priateľov zo služieb Outlook.com, Facebook, Twitter a LinkedIn sa automaticky aktualizujú.

 • Máte prístup k svojim fotografiám, dokumentom a ďalším súborom v OneDrive, na Facebooku a vo Flickri.

Do Windowsu sa nemusíte prihlasovať pomocou e-mailovej adresy, konto Microsoft môžete nastaviť kedykoľvek. Ďalšie informácie nájdete v téme Vytvorenie používateľského konta.

Potrebujem používateľské konto na používanie Windowsu?

Áno. Pri prvom nastavení Windowsu ste si vytvorili používateľské konto. Toto konto je automaticky kontom správcu, ktoré vám umožní dokončiť nastavenie počítača a nainštalovať programy, ktoré by ste chceli používať. Keď do počítača pridáte ďalšie kontá, zvyčajne to budú štandardné kontá. Štandardné kontá sú najvhodnejšie na každodenné používanie. Na prihlasovacej obrazovke vo Windowse sa zobrazujú kontá vytvorené v danom počítači.

Potrebujem v konte používať heslo?

Ak sa prihlasujete pomocou lokálneho konta, tak nie. Odporúčame vám však počítač chrániť pomocou zložitého hesla. Keď používate heslo, prihlásiť sa môže len osoba, ktorá ho pozná.

Ako pridám konto?

Ak ste správca, používateľské kontá môžete ľahko pridávať prostredníctvom položky Nastavenie počítača. Ďalšie pokyny nájdete v téme Vytvorenie používateľského konta.

Ako môžem prepnúť na iné používateľské konto?

Ak máte v počítači viac než jedno konto, na iné konto môžete prepnúť bez odhlásenia či zatvorenia aplikácií. Ak chcete prepnúť na iné konto, použite nasledovný postup:

 1. Otvorte domovskú obrazovku tak, že potiahnete prstom od pravého okraja obrazovky a potom ťuknete na položku Štart. (Ak používate myš, ukážte na ľavý dolný roh obrazovky, presuňte ukazovateľ myši do rohu a potom kliknite na položku Štart.)

 2. Ťuknite alebo kliknite na obrázok konta a potom v ponuke vyberte iné konto.

Môžem zmeniť používateľské konto inej osoby?

Áno, ale len v prípade, že používate konto správcu. Môžete zmeniť typ konta inej osoby alebo odstrániť jej konto z počítača.

Úprava typov kont v počítači

Tieto kroky môžete vykonať, len ak ste prihlásení ako správca.

 1. Potiahnite prstom z pravého okraja obrazovky, ťuknite na položku Nastavenie a potom ťuknite na položku Zmeniť nastavenie PC.
  (Ak používate myš, ukážte do pravého dolného rohu obrazovky, posuňte kurzor myši nahor, kliknite na položku Nastavenie a potom kliknite na položku Zmeniť nastavenie PC.)

 2. Ťuknite alebo kliknite na položku Kontá a potom ťuknite alebo kliknite na tlačidlo Ostatné kontá.

 3. Ťuknite alebo kliknite na konto, ktoré chcete zmeniť, a potom ťuknite alebo kliknite na položku Upraviť.

 4. Ťuknite alebo kliknite na pole Typ konta, vyberte typ konta a potom ťuknite alebo kliknite na tlačidlo OK.

Odstránenie konta z počítača

Tieto kroky môžete vykonať, len ak ste prihlásení ako správca.

 1. Potiahnite prstom z pravého okraja obrazovky, ťuknite na položku Nastavenie a potom ťuknite na položku Zmeniť nastavenie PC.
  (Ak používate myš, ukážte do pravého dolného rohu obrazovky, posuňte kurzor myši nahor, kliknite na položku Nastavenie a potom kliknite na položku Zmeniť nastavenie PC.)

 2. Ťuknite alebo kliknite na položku Kontá a potom ťuknite alebo kliknite na tlačidlo Ostatné kontá.

 3. Ťuknite alebo kliknite na aplikáciu, ktorú chcete odstrániť, a potom ťuknite alebo kliknite na položku Odstrániť.

 4. Ťuknite alebo kliknite na položku Odstrániť konto a údaje.

  Ak sa s kontom spája množstvo údajov, môže to trvať niekoľko minút.

Čo robiť v prípade, ak stratím alebo zabudnem svoje heslo?

V závislosti od nastavenia svojho počítača môžete vyskúšať niekoľko riešení. Ďalšie informácie nájdete v téme Čo robiť, ak zabudnete heslo do systému Windows.
Potrebujete ďalšiu pomoc?