Skupiny používateľov v systéme Windows


Skupina používateľov je kolekcia používateľských kont, ktoré majú rovnaké práva pre zabezpečenie. Skupiny používateľov sa niekedy označujú aj ako skupiny zabezpečenia.

Používateľské konto môže byť členom viacerých skupín. Dve najčastejšie používané skupiny používateľov sú skupina štandardných používateľov a skupina správcov, ale existujú aj iné skupiny. Používateľské konto sa často nazýva podľa skupiny používateľov, do ktorej patrí (napríklad konto v štandardnej používateľskej skupine sa nazýva štandardné konto). Ak máte konto správcu, môžete vytvárať vlastné skupiny používateľov, presúvať kontá z jednej skupiny do druhej a pridávať alebo odstraňovať kontá z rôznych skupín. Pri vytváraní vlastnej skupiny používateľov môžete vybrať, aké práva jej priradíte.

Vytvorenie skupiny používateľov

Tieto kroky nie je možné vykonať v systéme Windows 7 Starter, v systéme Windows 7 Home Basic ani v systéme Windows 7 Home Premium.

 1. Ak chcete otvoriť konzolu Microsoft Management Console, kliknite na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, do vyhľadávacieho poľa zadajte text mmc a potom stlačte kláves Enter. Vyžaduje sa oprávnenie správcu.Ak sa zobrazí výzva na zadanie hesla správcu alebo potvrdenie, zadajte heslo alebo potvrďte akciu.

 2. Na ľavej table kliknite na položku Local Users and Groups (Lokálni používatelia alebo skupiny).

  Ak sa položka Local Users and Groups (Lokálni používatelia alebo skupiny) nezobrazuje

  Ak sa položka Local Users and Groups (Lokálni používatelia alebo skupiny) nezobrazuje, pravdepodobne je to spôsobené tým, že do konzoly Microsoft Management Console nebol pridaný príslušný modul. Pri jeho inštalácii postupujte nasledovne:

  1. V konzole Microsoft Management Console kliknite na ponuku Súbor a potom kliknite na položku Pridať alebo odstrániť modul.

  2. Kliknite na položku Local Users and Groups (Lokálni používatelia a skupiny) a potom kliknite na tlačidlo Add (Pridať).

  3. Kliknite na položku Local Computer (Lokálny počítač) a potom na tlačidlo Finish (Dokončiť).

  4. Kliknite na tlačidlo OK.

 3. Dvakrát kliknite na priečinok Groups (Skupiny).

 4. Kliknite na položku Akcia a potom na položku New Group (Nová skupina).

 5. Zadajte názov skupiny a popis.

 6. Kliknite na tlačidlo Add (Pridať) a zadajte názov používateľského konta.

 7. Kliknite na tlačidlo Check Names (Skontrolovať názvy) a potom kliknite na tlačidlo OK.

 8. Kliknite na tlačidlo Create (Vytvoriť).

Informácie o pridaní používateľského konta do skupiny sa nachádzajú v téme Pridanie používateľského konta do skupiny.Potrebujete ďalšiu pomoc?