Windows Defender je súčasťou Windowsu a pomáha chrániť počítač pred malvérom (škodlivým softvérom). Malvér zahŕňa vírusy, spyware a iný potenciálne nechcený softvér. Malvér dokáže infikovať počítač bez vášho vedomia: môže sa nainštalovať z e-mailovej správy, keď sa pripojíte na internet alebo keď nainštalujete určité aplikácie pomocou USB kľúča, CD disku, DVD disku alebo iných odpojiteľných médií. Niektoré typy malvéru môžu byť tiež naprogramované tak, aby sa spustili v neočakávanom čase, a nielen ihneď po inštalácii.

Windows Defender pomáha zabrániť napadnutiu počítača malvérom dvomi spôsobmi:

  • Poskytovanie ochrany v reálnom čase. Keď sa malvér pokúsi v počítači spustiť alebo nainštalovať, Windows Defender vás na to upozorní a malvér zablokuje. Upozorní vás aj v prípade, keď sa aplikácie pokúsia zmeniť dôležité nastavenia.

  • Poskytovanie možností kontroly v ľubovoľnom čase. Windows Defender pravidelne automaticky kontroluje, či v počítači nie je nainštalovaný malvér, ale kontrolu môžete spustiť kedykoľvek. Windows Defender automaticky umiestni do karantény alebo odstráni všetko, čo zistí počas kontroly. Ďalšie informácie o kontrole počítača pomocou Windows Defendera nájdete v téme Ako nájsť a odstrániť vírus?

Pri používaní programu Windows Defender je dôležité používať aktuálne definície. Definície sú súbory, ktoré sa používajú ako neustále sa rozširujúca encyklopédia potenciálnych softvérových hrozieb. Windows Defender využíva definície na rozpoznávanie malvéru a zobrazovanie upozornení na potenciálne hrozby.

Na zabezpečenie aktuálnosti definícií Windows Defender vyhľadáva na internete pred kontrolou počítača aktualizované definície. Pomocou služby Windows Update môžete automaticky preberať a inštalovať nové definície hneď po ich vydaní. Ďalšie informácie o nastavení automatických aktualizácií.

Otvorenie Windows Defendera

  • Ak chcete spustiť Windows Defender, potiahnite prstom z pravého okraja obrazovky a potom ťuknite na položku Vyhľadávanie (ak používate myš, ukážte do pravého horného rohu obrazovky, posuňte kurzor nadol a kliknite na položku Vyhľadávanie), do vyhľadávacieho poľa zadajte výraz defender a potom ťuknite alebo kliknite na položku Windows Defender.

Poznámka

  • Ak používate počítač v práci, správca IT možno používa iný program zabezpečenia a Windows Defender mohol vypnúť.
Potrebujete ďalšiu pomoc?