Používanie funkcie Správca preberania v programe Internet Explorer


Funkcia Správca preberania zobrazí zoznam súborov, ktoré ste prevzali z internetu, a informácie o mieste ich uloženia v počítači. Táto funkcia umožňuje jednoducho pozastavovať preberanie, otvárať súbory a vykonávať iné akcie.

Pozrite si toto video a zistite, ako používať funkciu Správca preberania v programe Internet Explorer 9 (00:40)

Otvorenie dialógového okna Správca preberania

  1. Spustite program Internet Explorer tak, že kliknete na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart. Do poľa Hľadať zadajte výraz Internet Explorer a potom v zozname výsledkov dvakrát kliknite na položku Internet Explorer.

  2. Kliknite na tlačidlo NástrojeObrázok tlačidla Nástroje a potom na položku Zobraziť preberané súbory.
Zobraziť všetko

Sledovanie prevzatých súborov

Po prevzatí sa súbor zobrazí v hornej časti dialógového okna Správca preberania a predtým prevzaté súbory sa zobrazia v poradí, v akom boli prevzaté.

Pre každý prevzatý súbor sa zobrazujú nasledujúce informácie:

  • názov a prípona súboru,

  • webová lokalita pôvodu,

  • veľkosť,

  • umiestnenie v počítači,

  • dostupné akcie (napríklad Otvoriť a Pozastaviť).

Výber miesta na uloženie prevzatých súborov

Predvolené umiestnenie prevzatých súborov v počítači je možné zmeniť:

  • Kliknite na položku Možnosti, vyhľadajte umiestnenie a potom kliknite na položku OK.

Poznámka

  • Ak sa pri preberaní súboru nezobrazí výzva na výber umiestnenia, súbor sa automaticky uloží do predvoleného umiestnenia.

Odstránenie súborov z dialógového okna Správca preberania

Z dialógového okna Správca preberania môžete odstrániť jednotlivé súbory ich zvýraznením a následným kliknutím na tlačidlo Odstrániť tento prevzatý súbor zo zoznamu. Ak chcete z dialógového okna Správca preberania odstrániť všetky súbory, kliknite na tlačidlo Vymazať zoznam.

Poznámka

  • Odstránením súboru zo zoznamu v správcovi preberania sa súbor neodstráni z počítača.

Aké sú ďalšie možnosti použitia funkcie Správca preberania?

Ak chcete vykonať tieto akcie, kliknite pravým tlačidlom myši na správcu preberania.

Kliknite pravým tlačidlom myši a potom vyberte položku Akcia
Kliknite pravým tlačidlom myši a potom vyberte položku

Odstrániť súbor

Akcia

Odstránenie súboru z počítača.

Kliknite pravým tlačidlom myši a potom vyberte položku

Kopírovať prepojenie na prevzatie

Akcia

Skopírovanie prepojenia použitého na prevzatie súboru. Prepojenie môžete prilepiť a potom ho uložiť alebo ho poslať inému používateľovi.

Kliknite pravým tlačidlom myši a potom vyberte položku

Prejsť na webovú stránku prevzatia

Akcia

Otvorenie webovej stránky, kde ste prevzali súbor.

Kliknite pravým tlačidlom myši a potom vyberte položku

Otvoriť nadradený priečinok

Akcia

Otvorenie priečinku umiestnenia súboru v počítači.

Kliknite pravým tlačidlom myši a potom vyberte položku

Nahlásiť, že tento súbor nie je bezpečný

Akcia

Otvorenie webovej stránky SmartScreen na nahlasovanie malvéru (škodlivého softvéru).

Kliknite pravým tlačidlom myši a potom vyberte položku

Opäť spustiť pre tento súbor kontroly zabezpečenia

Akcia

Spustenie všetkých kontrol zabezpečenia pre súbor vrátane filtra SmartScreen.Potrebujete ďalšiu pomoc?