Použitie poslednej funkčnej konfigurácie


Táto téma obsahuje odpovede na niektoré bežné otázky týkajúce sa poslednej známej funkčnej konfigurácie.

Zobraziť všetko

Čo je posledne známa funkčná konfigurácia?

Je to možnosť pri spustení systému Windows, ktorá používa posledné systémové nastavenia, ktoré pracovali správne. Vždy, keď počítač vypnete a systém Windows sa tiež úspešne vypne, dôležité systémové nastavenia sa uložia do databázy Registry. Ak sa vyskytne problém, môžete počítač reštartovať s použitím týchto nastavení. Ak napríklad nový ovládačvideokarty spôsobuje problémy alebo ak nesprávne nastavenie databázy Registry bráni správnemu spusteniu systému Windows, môžete počítač reštartovať pomocou posledne známej funkčnej konfigurácie.

Kedy používať posledne známu funkčnú konfiguráciu?

Posledne známu funkčnú konfiguráciu môžete vyskúšať, ak neviete spustiť systém Windows, ale pri poslednom zapnutí počítača sa systém spustil správne.

Ak si všimnete, že sa systém správa neobvyklým spôsobom a systém Windows je ešte stále spustený, skúste použiť nástroj Obnovovanie systému. Pomocou tohto nástroja môžete vrátiť systém do predchádzajúceho bodu, keď ešte pracoval správne. Na rozdiel od poslednej známej platnej konfigurácie sa zmeny vykonané pomocou funkcie Obnovovanie systému nedajú vrátiť späť (iba ak by boli realizované v núdzovom režime). Okrem toho nástroj Obnovovanie systému poskytuje rôzne časové body pre obnovenie systému. Ďalšie informácie o nástroji Obnovovanie systému získate v Centre pomoci a technickej podpory systému Windows.

Môže mať posledne známa funkčná konfigurácia vplyv na osobné súbory?

Nie, tento nástroj ovplyvňuje len systémové nastavenie a nemení emailové správy, fotografie, či iné osobné údaje v počítači. Nepomáha ani pri obnove odstráneného súboru alebo poškodeného ovládača.

Ako spustiť počítač pomocou nástroja Posledne známa funkčná konfigurácia?

Postupujte podľa nasledujúcich pokynov:

  1. Vyberte všetky diskety, disky CD a DVD z počítača a reštartujte počítač kliknutím na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, kliknutím na šípku vedľa tlačidla VypnúťObrázok tlačidla Vypnúť a kliknutím na položku Reštartovať.
  2. Vykonajte niektorý z nasledujúcich krokov:

    • Ak je v počítači nainštalovaný len jeden operačný systém, pri reštartovaní počítača stlačte kláves F8 a podržte ho stlačený. Kláves F8 musíte stlačiť predtým, než sa zjaví logo systému Windows. Ak sa zobrazí logo Windows, bude potrebné skúsiť to znova tak, že vypnete a znova spustíte svoj počítač.

    • Ak počítač používa viac ako jeden operačný systém, na zvýraznenie operačného systému, ktorý chcete spustiť, použite klávesy so šípkami. Potom stlačte kláves F8.

  3. Na obrazovke Rozšírené možnosti spúšťania systému zvýraznite pomocou šípok položku Posledná známa funkčná konfigurácia (rozšírené) a stlačte kláves Enter.

  4. Ak je v počítači nainštalovaných viacero operačných systémov, na zvýraznenie operačného systému, ktorý chcete spustiť pomocou nástroja Posledná známa funkčná konfigurácia, použite klávesy so šípkami, a potom stlačte kláves Enter. Systém Windows potom bude normálne pokračovať v spúšťaní.Potrebujete ďalšiu pomoc?