Použitie pamäte ukladacieho zariadenia na zrýchlenie počítača


Funkcia ReadyBoost umožňuje zrýchliť počítač využívaním ukladacieho priestoru na väčšine diskov USB flash a pamäťových kariet flash. Keď k počítaču pripojíte ukladacie zariadenie kompatibilné s funkciou ReadyBoost, v dialógovom okne Automatické prehrávanie sa zobrazí možnosť zrýchlenia počítača pomocou funkcie ReadyBoost. Po výbere tejto možnosti môžete určiť množstvo pamäte zariadenia, ktoré sa na tento účel použije.

Keď zariadenie nastavíte na používanie funkcie ReadyBoost, systém Windows zobrazí informáciu o tom, koľko miesta odporúča vyhradiť pre funkciu ReadyBoost, aby sa dosiahol optimálny výkon počítača. Aby mohla funkcia ReadyBoost efektívne zrýchliť počítač, na disku alebo pamäťovej karte flash by mal byť najmenej 1 gigabajt (GB) voľného miesta. Ak v zariadení nie je dostatok voľného miesta pre funkciu ReadyBoost, zobrazí sa hlásenie s výzvou na uvoľnenie miesta na zariadení, aby bolo možné zrýchliť systém.

Funkciu ReadyBoost môžete zapnúť alebo vypnúť pre konkrétny disk flash alebo iné vymeniteľné ukladacie zariadenie. Ďalšie informácie sa nachádzajú v téme Zapnutie a vypnutie technológie ReadyBoost pre ukladacie zariadenie.

Obrázok karty ReadyBoost
Karta ReadyBoost umožňuje určiť, koľko ukladacieho priestoru na vymeniteľnom zariadení sa má použiť na zrýchlenie systému.

Ako vybrať správne pamäťové zariadenie flash

Nižšie je uvedených niekoľko tipov, ako správne vybrať jednotku USB flash alebo pamäťovú kartu flash, ktorú chcete používať s funkciou ReadyBoost:

  • Minimálna veľkosť voľného miesta odporúčaná na zrýchlenie počítača pomocou funkcie ReadyBoost je 1 GB.

  • Najlepšie výsledky dosiahnete pri použití disku flash alebo pamäťovej karty flash s voľným miestom, ktorého veľkosť je v porovnaní s veľkosťou pamäte RAM v počítači najmenej dvojnásobná alebo – ešte lepšie – štvornásobná. Ak má váš počítač napríklad 1 GB pamäte RAM a pripojíte k nemu disk USB flash s kapacitou 4 GB, najvyšší výkon dosiahnete, ak na disku flash vyhradíte pre funkciu ReadyBoost 2 GB voľného miesta alebo – ešte lepšie – celé 4 GB. Veľkosť potrebnej pamäte závisí od spôsobu, akým používate počítač. Používanie väčšieho počtu programov súčasne má vyššie nároky na pamäť.

  • Na väčšine počítačov dosiahnete najlepšie výsledky, ak pre funkciu ReadyBoost vyhradíte 2 až 4 GB miesta. Na väčšine diskov flash a pamäťových kariet flash možno pre funkciu ReadyBoost vyhradiť viac než 4 GB miesta. (Ukladacie zariadenia naformátované starším systémom súborov FAT32 neumožňujú uložiť viac než 4 GB údajov.) Na jednom odpojiteľnom ukladacom zariadení s funkciou ReadyBoost možno vyhradiť najviac 32 GB voľného miesta, pričom v jednom počítači možno využiť až 256 GB miesta (vložením ôsmich diskov USB flash alebo pamäťových kariet flash do jedného počítača).

  • Disk USB flash musí podporovať rozhranie USB 2.0 alebo novšie, aby mohol pracovať s funkciou ReadyBoost. V počítači musí byť voľný aspoň jeden port USB 2.0, do ktorého možno zapojiť disk flash. Funkcia ReadyBoost funguje najlepšie, ak disk flash zapojíte do portu USB priamo na počítači, a nie do externého rozbočovača USB, ktorý zdieľajú ďalšie zariadenia USB.

  • Ak si chcete byť istí, že disk USB flash možno používať s funkciou ReadyBoost, pozrite sa, či výrobca pri disku flash uvádza poznámku „Enhanced for ReadyBoost“ (Vylepšené pre funkciu ReadyBoost). Túto poznámku neuvádzajú na balení svojich produktov všetci výrobcovia. Disk flash môže pracovať s funkciou ReadyBoost, aj keď na jeho balení nie je uvedené, že je kompatibilný s funkciou ReadyBoost.

  • Existuje množstvo rôznych typov pamäťových kariet flash, ako sú napríklad pamäťové karty CompactFlash a Secure Digital (SD). Väčšina pamäťových kariet pracuje s funkciou ReadyBoost. Niektoré pamäťové karty SD nie sú vhodné na použitie s funkciou ReadyBoost kvôli problémom s ich rozhraním. Ak sa pokúsite použiť jednu z týchto kariet, v rámci funkcie ReadyBoost sa zobrazí upozorňujúca správa.

Poznámky

  • Ak počítač obsahuje pevný disk s technológiou SSD (Solid State Drive), po pripojení disku USB flash alebo pamäťovej karty flash sa nemusí zobraziť možnosť zrýchlenia počítača pomocou funkcie ReadyBoost. Namiesto toho sa môže zobraziť správa Funkcia ReadyBoost nie je v tomto počítači zapnutá, pretože systémový disk je dostatočne rýchly a funkcia ReadyBoost by pravdepodobne nepriniesla žiadne zvýšenie výkonu. Dôvodom je to, že niektoré disky SSD sú také rýchle, že je nepravdepodobné, aby použitie funkcie ReadyBoost prinieslo akékoľvek výhody.

  • V niektorých situáciách nemusí byť možné použiť na zrýchlenie počítača celú pamäťovú kapacitu zariadenia. Niektoré pamäťové zariadenia flash napríklad používajú pomalú aj rýchlu pamäť flash, no funkcia ReadyBoost môže na zrýchlenie počítača využívať iba rýchlu pamäť flash.Potrebujete ďalšiu pomoc?