Používanie strediska Windows Mobility Center


Ak používate prenosný počítač, prístup k jeho nastaveniam (ako je napríklad hlasitosť reproduktorov, stav pripojenia k bezdrôtovej sieti a jas obrazovky) môžete rýchlo získať v programe Windows Centrum nastavenia mobilných zariadení. Keďže sa všetky tieto nastavenia nachádzajú na jednom mieste, môžete ušetriť čas a nepotrebujete si pamätať, kde sa nachádza každé z nastavení. Toto je mimoriadne užitočné, keď potrebujete rýchlo upraviť nastavenie prenosného počítača na rôznych miestach, napríklad na ceste z pracoviska na schôdzu alebo pri prechode z domu na letisko.

Poznámka

 • Nastavenie prezentácie nie je dostupné vo vydaní systému Windows 7 Home Premium. Tieto nastavenia sú k dispozícii iba vo vydaniach systému Windows 7 Ultimate, Professional a Enterprise.

Otvorenie programu Windows Centrum nastavenia mobilných zariadení

 • Otvorte program Windows Centrum mobilnosti kliknutím na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, kliknutím na položku Ovládací panel, kliknutím na položku Mobilný počítač a následným kliknutím na položku Windows Centrum mobilnosti.

Obrázok aplikácie Windows Centrum nastavenia mobilných zariadení
Windows Centrum nastavenia mobilných zariadení

V centre nastavenia mobilných zariadení sa zobrazujú najbežnejšie používané nastavenia, ako je napríklad jas, hlasitosť, stav batérie a stav pripojenia k bezdrôtovej sieti. Jednotlivé položky sa zobrazujú v závislosti od systému a niektoré pridal do prenosného počítača jeho výrobca.

Ak sa určité nastavenie nezobrazuje, pravdepodobne chýba požadovaný hardvér, napríklad adaptér bezdrôtovej siete alebo ovládač, alebo sú vypnuté. Ak napríklad nie je k dispozícii tlačidlo Zapnúť bezdrôtové pripojenie, pravdepodobne bude potrebné použiť hardvérový vypínač na zapnutie adaptéra bezdrôtovej siete. (Ďalšie informácie o zapnutí alebo vypnutí adaptéra nájdete v informáciách dodaných s počítačom.)

Tu sú uvedené niektoré z nastavení, ktoré je možné nájsť v Centre nastavenia mobilných zariadení. Pripomíname, že nie všetky nastavenia sú k dispozícii vo všetkých prenosných počítačoch.

 • Jas. Posúvaním jazdca môžete dočasne upraviť jas obrazovky. Ak chcete upraviť nastavenie jasu obrazovky pre plán napájania, kliknutím na ikonu otvorte dialógové okno Možnosti napájania.

 • Hlasitosť. Posúvaním jazdca môžete upraviť hlasitosť reproduktorov prenosného počítača a môžete tiež začiarknuť políčko Stlmiť.

 • Stav batérie. Môžete zobraziť úroveň nabitia batérie alebo vybrať plán napájania v zozname.

 • Bezdrôtová sieť. Zobrazte stav pripojenia k bezdrôtovej sieti alebo zapnite alebo vypnite adaptér bezdrôtovej siete.

 • Otočenie obrazovky. Môžete zmeniť orientáciu obrazovky počítača Tablet PC z polohy na výšku do polohy na šírku alebo naopak.

 • Externá obrazovka. Môžete pripojiť ďalší monitor k prenosnému počítaču alebo prispôsobiť nastavenie obrazovky.

 • Centrum synchronizácie. Môžete zobraziť stav prebiehajúcej synchronizácie súborov, spustiť novú synchronizáciu, nastaviť synchronizačné partnerstvo alebo zmeniť nastavenia v Centre synchronizácie.

 • Nastavenie prezentácie. Pripojte prenosný počítač k projektoru a kliknutím na tlačidlo Zapnúť pripravte počítač na zobrazovanie prezentácie. Prenosný počítač sa prebudí a zobrazovanie systémových oznámení sa vypne.

Tip

 • Kliknutím na ikonu môžete rýchlo zobraziť možnosti pre príslušné nastavenie. Môžete napríklad kliknúť na ikonu batérie, aby sa otvorilo okno Možnosti napájania, v ktorom môžete vybrať plán napájania.