Súčasťou vášho počítača je Skicár, aplikácia na kreslenie, vyfarbovanie a úpravu obrázkov. Pomocou Skicára môžete vytvoriť nové jednoduché obrázky a kreatívne projekty alebo pridať text a návrhy do existujúcich súborov s obrázkami.

Zobraziť všetko

Ako otvorím Skicár?

  1. Potiahnite prstom z pravého okraja obrazovky a potom ťuknite na položku Vyhľadávanie.
    (Ak používate myš, ukážte do pravého dolného rohu obrazovky, posuňte kurzor myši nahor a potom kliknite na položku Vyhľadávanie.)

  2. Do vyhľadávacieho poľa zadajte výraz Skicár a potom vo výsledkoch ťuknite alebo kliknite na položku Skicár.

Ako uložím obrázok v Skicári?

  1. Ťuknite alebo kliknite na položku Súbor a potom ťuknite alebo kliknite na možnosť Uložiť.

  2. Zadajte názov súboru do poľa Názov súboru.

  3. Vyberte požadovaný formát súboru v poli Uložiť vo formáte.

Počas práce s obrázkami v Skicári môžete svoju prácu rýchlo uložiť pomocou klávesovej skratky Ctrl + S.

Ako v Skicári otvorím existujúci súbor s obrázkom?

  1. Ťuknite alebo kliknite na položku Súbor a potom ťuknite alebo kliknite na možnosť Otvoriť.

  2. Vyberte súbor, ktorý chcete otvoriť v Skicári, a ťuknite alebo kliknite na položku Otvoriť

Aké ďalšie aplikácie na maľovanie a kreslenie sú k dispozícii pre Windows 8.1?

Ak máte Windows 8.1 alebo Windows RT 8.1, existuje viacero aplikácií na kreslenie a maľovanie, ktoré môžete v počítači použiť.

Fresh Paint je aplikácia pre systém Windows, ktorú môžete prevziať z Windows Obchodu. Je optimalizovaná na ovládanie dotykom, ale rovnako skvelá je aj pri použití myši a klávesnice. Pomocou aplikácie Fresh Paint môžete vytvoriť realistické obrazy v štýle olejomalieb či akvarelov alebo upraviť fotografie.

Ďalšie aplikácie na kreslenie a maľovanie, ktoré sú k dispozícii na prevzatie, nájdete vo WindowsObchode.