Program Skicár je súčasť systému Windows 7, ktorá umožňuje vytvárať kresby na prázdnej kresliacej ploche alebo na existujúcich obrázkoch. Mnohé z nástrojov, ktoré možno používať v programe Skicár, sa nachádzajú na páse s nástrojmi, ktorý je umiestnený v hornej časti okna programu Skicár. Na nasledujúcom obrázku je zobrazený pás s nástrojmi a ďalšie časti programu Skicár.

Obrázok okna Skicár
Okno programu Skicár

Kreslenie čiar

 • Otvorte program Skicár kliknutím na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, kliknutím na položku Všetky programy, kliknutím na položku Príslušenstvo a následným kliknutím na položku Skicár.

Na kreslenie môžete v programe Skicár používať niekoľko rôznych nástrojov. Použitý nástroj a vybraté možnosti určujú spôsob, akým sa čiara zobrazí v kresbe. Nižšie sú uvedené nástroje, pomocou ktorých môžete kresliť čiary v programe Skicár.

Zobraziť všetko

Nástroj Ceruzka

Nástroj CeruzkaObrázok nástroja Ceruzka umožňuje kresliť tenké čiary alebo krivky voľnou rukou.
 1. Na karte Domov kliknite v skupine Nástroje na nástroj CeruzkaObrázok nástroja Ceruzka.
 2. V skupine Farby kliknite na položku Farba 1, kliknite na farbu a potom nakreslite požadovaný objekt na obrázku posunutím ukazovateľa.

  Ak chcete na kreslenie použiť farbu 2 (farbu pozadia), kliknite pravým tlačidlom myši a súčasne posúvajte ukazovateľ.

Štetce

Pomocou nástroja ŠtetceObrázok nástroja Štetec môžete kresliť čiary, ktoré majú rozdielny vzhľad a textúru – podobne ako pri používaní rôznych umeleckých štetcov. Pomocou rôznych štetcov môžete kresliť čiary voľnou rukou a krivky, ktoré majú rôzne efekty.
 1. Na karte Domov kliknite na šípku pod tlačidlom Štetce.

 2. Kliknite na umelecký štetec, ktorý chcete použiť.

 3. Kliknite na tlačidlo Veľkosť a potom kliknite na veľkosť čiary, ktorá určuje hrúbku ťahu štetca.

 4. V skupine Farby kliknite na položku Farba 1, kliknite na farbu a potom ukazovateľom nakreslite požadovaný objekt.

  Ak chcete na kreslenie použiť farbu 2 (farbu pozadia), kliknite pravým tlačidlom myši a súčasne posúvajte ukazovateľ.

Nástroj Čiara

Pomocou nástroja ČiaraObrázok nástroja Čiara môžete nakresliť rovnú čiaru. Pri používaní tohto nástroja môžete vybrať hrúbku čiary, ako aj jej vzhľad.
 1. Na karte Domov kliknite v skupine Tvary na nástroj ČiaraObrázok nástroja Čiara.
 2. Kliknite na tlačidlo Veľkosť a potom kliknite na veľkosť čiary, ktorá určuje hrúbku čiary.

 3. V skupine Farby kliknite na položku Farba 1, kliknite na farbu a potom ukazovateľom nakreslite čiaru.

  Ak chcete na kreslenie čiary použiť farbu 2 (farbu pozadia), kliknite pravým tlačidlom myši a súčasne posúvajte ukazovateľ.

 4. (Voliteľné) Ak chcete zmeniť štýl čiary, v skupine Tvary kliknite na položku Obrys a potom kliknite na štýl čiary.

Tip

 • Ak chcete nakresliť vodorovnú čiaru, stlačte a podržte kláves Shift a nakreslite čiaru z jednej strany na druhú.

 • Ak chcete nakresliť zvislú čiaru, stlačte a podržte kláves Shift a nakreslite čiaru nahor alebo nadol.

Nástroj Krivka

Pomocou nástroja KrivkaObrázok nástroja Krivka môžete nakresliť hladkú zakrivenú čiaru.
 1. Na karte Domov kliknite v skupine Tvary na nástroj KrivkaObrázok nástroja Krivka.
 2. Kliknite na tlačidlo Veľkosť a potom kliknite na veľkosť čiary, ktorá určuje hrúbku čiary.

 3. V skupine Farby kliknite na položku Farba 1, kliknite na farbu a potom ukazovateľom nakreslite čiaru.

  Ak chcete na kreslenie čiary použiť farbu 2 (farbu pozadia), kliknite pravým tlačidlom myši a súčasne posúvajte ukazovateľ.

 4. Po vytvorení čiary kliknite na oblasť v obrázku, do ktorej chcete umiestniť oblúk krivky, a potom posuňte ukazovateľ, čím krivku upravíte.

Kreslenie rôznych tvarov

Pomocou programu Skicár môžete na obrázok pridať rôzne tvary. Predpripravené tvary zahŕňajú bežné tvary, ako sú napríklad obdĺžniky, elipsy, trojuholníky a šípky, ale aj zábavné a neobyčajné tvary, ako je napríklad srdce, blesk alebo bublina (a množstvo ďalších). Ak chcete vytvoriť vlastný tvar, môžete na to použiť nástroj Mnohouholník Obrázok nástroja Mnohouholník.
Obrázok galérie Tvary
Tvary v programe Skicár
Zobraziť všetko

Predpripravené tvary

Pomocou programu Skicár môžete nakresliť rôzne typy predpripravených tvarov. Nižšie je uvedený ich zoznam:

 • čiara,

 • krivka,

 • ovál,

 • obdĺžnik a zaoblený obdĺžnik,

 • trojuholník a pravouhlý trojuholník,

 • kosoštvorec,

 • päťuholník,

 • šesťuholník,

 • šípky (šípka doprava, doľava, nahor a nadol),

 • hviezdy (štvorcípa, päťcípa a šesťcípa hviezda),

 • bubliny (bublina v tvare zaobleného obdĺžnika, oválna bublina a bublina v tvare obláčika),

 • srdce,

 • blesk.

 1. Na karte Domov kliknite v skupine Tvary na predpripravený tvar.

 2. Ak chcete nakresliť tvar, posuňte ukazovateľ.

  Ak chcete nakresliť tvar s rovnakými stranami, pri posúvaní ukazovateľa myši stlačte a podržte kláves Shift. Ak chcete nakresliť napríklad štvorec, kliknite na tvar ObdĺžnikObrázok nástroja Obdĺžnik a potom pri posúvaní ukazovateľa myši stlačte a podržte kláves Shift.
 3. Keď je tvar vybratý, môžete zmeniť jeho vzhľad vykonaním niektorých z nasledujúcich krokov:

  • Ak chcete zmeniť štýl čiary, v skupine Tvary kliknite na položku Obrys a potom kliknite na štýl čiary.

   Ak nechcete, aby mal tvar obrys, kliknite na položku Obrys a potom kliknite na položku Bez obrysu.

  • Ak chcete zmeniť veľkosť obrysu, kliknite na položku Veľkosť a potom kliknite na veľkosť (hrúbku) čiary.

  • V skupine Farby kliknite na položku Farba 1 a potom kliknite na farbu obrysu.

  • V skupine Farby kliknite na položku Farba 2 a potom kliknite na farbu výplne tvaru.

  • Ak chcete zmeniť štýl výplne, v skupine Tvary kliknite na položku Výplň a potom kliknite na štýl výplne.

   Ak nechcete, aby mal tvar výplň, kliknite na položku Výplň a potom kliknite na položku Bez výplne.

Nástroj Mnohouholník

Pomocou nástroja MnohouholníkObrázok nástroja Mnohouholník môžete vytvoriť vlastný tvar s ľubovoľným počtom strán.
 1. Na karte Domov kliknite v skupine Tvary na nástroj MnohouholníkObrázok nástroja Mnohouholník.
 2. Ak chcete nakresliť mnohouholník, posuňte ukazovateľ a nakreslite rovnú čiaru. Potom kliknite na každé miesto, kde chcete zobraziť ďalšie strany.

  Ak chcete vytvoriť strany so 45-stupňovými alebo 90-stupňovými uhlami, pri vytváraní strán stlačte a podržte kláves Shift.

 3. Ak chcete dokončiť kreslenie mnohouholníka a zavrieť tvar, spojte poslednú čiaru s prvou.

 4. Keď je tvar vybratý, môžete zmeniť jeho vzhľad vykonaním niektorých z nasledujúcich krokov:

  • Ak chcete zmeniť štýl čiary, v skupine Tvary kliknite na položku Obrys a kliknite na požadovaný štýl čiary.

   Ak nechcete, aby mal tvar obrys, kliknite na položku Obrys a potom kliknite na položku Bez obrysu.

  • Ak chcete zmeniť veľkosť obrysu, kliknite na položku Veľkosť a potom kliknite na veľkosť (hrúbku) čiary.

  • V skupine Farby kliknite na položku Farba 1 a potom kliknite na farbu obrysu.

  • V skupine Farby kliknite na položku Farba 2 a potom kliknite na farbu výplne tvaru.

  • Ak chcete zmeniť štýl výplne, v skupine Tvary kliknite na položku Výplň a potom kliknite na štýl výplne.

   Ak nechcete, aby mal tvar výplň, kliknite na položku Výplň a potom kliknite na položku Bez výplne.

Pridávanie textu

V programe Skicár môžete na obrázok pridať aj vlastný text alebo správu.

Nástroj Text

Pomocou nástroja TextObrázok nástroja Text môžete na obrázok vložiť text.
 1. Na karte Domov kliknite v skupine Nástroje na nástroj TextObrázok nástroja Text.
 2. Posúvajte ukazovateľ cez oblasť kreslenia na mieste, kam chcete pridať text.

 3. V časti Nástroje textu kliknite na karte Text v skupine Písmo na požadovaný vzhľad, veľkosť a štýl písma.

  Obrázok skupiny Písmo
  Skupina Písmo
 4. V skupine Farby kliknite na položku Farba 1 a potom kliknite na farbu pre text.

 5. Zadajte text, ktorý chcete pridať.

 6. (Voliteľné) Ak chcete, aby bolo pozadie oblasti textu vyplnené, v skupine Pozadie kliknite na tlačidlo Nepriehľadné. V skupine Farby kliknite na položku Farba 2 a potom kliknite na farbu pozadia pre oblasť textu.

 7. (Voliteľné) Ak chcete zmeniť vzhľad niektorej časti textu v textovom poli, vyberte text, ktorý chcete zmeniť a potom vyberte pre danú časť textu nový vzhľad písma, jeho veľkosť, štýl alebo farbu.

Výber a úprava tvarov

V programe Skicár môže byť potrebné zmeniť časť obrázka alebo objektu. Ak chcete vykonať tento krok, musíte vybrať časť obrázka, ktorú chcete zmeniť, a potom vykonať požadovanú úpravu. Okrem iných môžete vykonať tieto zmeny: zmeniť veľkosť objektu, presunúť alebo skopírovať objekt, otočiť objekt alebo orezať obrázok tak, aby sa zobrazovala iba vybratá položka.

Zobraziť všetko

Nástroj výberu

Pomocou nástroja VybraťObrázok nástroja Výber môžete vybrať časť obrázka, ktorú chcete zmeniť.
 1. Na karte Domov kliknite v skupine Obrázok na šípku nadol pod tlačidlom Vybrať.

 2. V závislosti od toho, čo chcete vybrať, vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

  • Ak chcete vybrať ľubovoľnú štvorcovú alebo obdĺžnikovú časť obrázka, kliknite na položku Obdĺžnikový výber a posunutím ukazovateľa vyberte časť obrázka, s ktorou chcete pracovať.

  • Ak chcete vybrať ľubovoľnú časť obrázka s nepravidelným tvarom, kliknite na položku Výber voľnou rukou a posunutím ukazovateľa vyberte časť obrázka, s ktorou chcete pracovať.

  • Ak chcete vybrať celý obrázok, kliknite na položku Vybrať všetko.

  • Ak chcete na obrázku vybrať všetko okrem aktuálne vybratej oblasti, kliknite na položku Invertovať výber.

  • Ak chcete odstrániť vybratý objekt, kliknite na položku Odstrániť.

 3. To, či je súčasťou výberu farba 2 (farba pozadia), určíte nasledovne:

  • Ak chcete do výberu zahrnúť farbu pozadia, zrušte výber položky Priehľadný výber. Keď prilepíte výber, jeho súčasťou bude aj farba pozadia, ktorá sa zobrazí v prilepenej položke.

  • Ak chcete vytvoriť priehľadný výber, ktorý nebude obsahovať farbu pozadia, kliknite na položku Priehľadný výber. Keď prilepíte výber, všetky oblasti používajúce aktuálnu farbu pozadia budú priehľadné, takže namiesto výplne sa zobrazí zvyšná časť obrázka.

Orezanie

Pomocou nástroja OrezaťObrázok nástroja Orezať môžete orezať časť obrázka tak, aby sa na obrázku zobrazovala iba vybratá časť. Orezanie umožňuje zmeniť obrázok tak, aby bol viditeľný iba vybratý objekt alebo osoba.
 1. Na karte Domov kliknite v skupine Obrázok na šípku nadol pod tlačidlom Vybrať a kliknite na typ výberu, ktorý chcete vykonať.

 2. Posunutím ukazovateľa vyberte časť obrázka, ktorú chcete zobraziť.

 3. V skupine Obrázok kliknite na tlačidlo Orezať.

 4. Ak chcete orezaný obrázok uložiť ako nový súbor, kliknite na tlačidlo SkicárObrázok tlačidla Skicár, ukážte na položku Uložiť ako a potom kliknite na typ súboru pre aktuálny obrázok.
 5. Do poľa Názov súboru zadajte nový názov súboru a kliknite na tlačidlo Uložiť.

  Uloženie orezaného obrázka ako nového súboru obrázka zabráni prepísaniu pôvodného súboru obrázka.

Otočenie

Pomocou nástroja OtočiťObrázok nástroja Otáčanie môžete otočiť celý obrázok alebo jeho časť.
 • V závislosti od toho, čo chcete otočiť, vykonajte jeden z nasledujúcich postupov:

  • Ak chcete otočiť celý obrázok, na karte Domov kliknite v skupine Obrázok na tlačidlo Otočiť a potom kliknite na smer otočenia.

  • Ak chcete otočiť objekt alebo časť obrázka, na karte Domov kliknite v skupine Obrázok na tlačidlo Vybrať. Posunutím ukazovateľa vyberte oblasť alebo objekt, kliknite na tlačidlo Otočiť a potom kliknite na smer otočenia.

Vymazanie časti obrázka

Pomocou nástroja GumaObrázok nástroja Guma môžete vymazať oblasti obrázka.
 1. Na karte Domov kliknite v skupine Nástroje na nástroj Guma Obrázok nástroja Guma.
 2. Kliknite na tlačidlo Veľkosť, kliknite na veľkosť gumy a potom posúvajte gumu nad oblasťou obrázka, ktorú chcete vymazať. Vymazané časti sa nahradia farbou pozadia (Farba 2).

Zmena veľkosti obrázka alebo jeho časti

Pomocou nástroja Zmeniť veľkosťObrázok tlačidla na zmenu veľkosti môžete zmeniť veľkosť celého obrázka, objektu alebo časti obrázka. Objekt na obrázku môžete tiež skosiť tak, aby sa zobrazoval naklonený.
Zobraziť všetko

Zmena veľkosti celého obrázka

 1. Na karte Domov kliknite v skupine Obrázok na tlačidlo Zmeniť veľkosť.

 2. V dialógovom okne Zmena veľkosti alebo skosenie začiarknite políčko Zamknúť pomer strán, aby si obrázok so zmenenou veľkosťou zachoval rovnaký pomer strán ako pôvodný obrázok.

 3. V časti Zmeniť veľkosť kliknite na položku Pixely a potom do poľa Vodorovne zadajte novú šírku alebo do poľa Zvislo zadajte novú výšku. Kliknite na tlačidlo OK.

  Ak je políčko Zamknúť pomer strán začiarknuté, stačí zadať iba hodnotu pre vodorovnú stranu (šírku) alebo zvislú stranu (výšku). Druhé pole sa v časti Zmeniť veľkosť aktualizuje automaticky.

  Ak má obrázok napríklad rozmery 320 x 240 pixlov a chcete, aby mal polovičnú veľkosť s rovnakým pomerom strán, v časti Zmeniť veľkosť začiarknite políčko Zamknúť pomer strán a zadajte hodnotu 160 do poľa Vodorovne. Nový obrázok bude mať v porovnaní s pôvodnou veľkosťou polovičnú veľkosť, teda 160 x 120 pixelov.

Zmena veľkosti časti obrázka

 1. Na karte Domov kliknite na tlačidlo Vybrať a potiahnutím ukazovateľa vyberte požadovanú časť obrázka.

 2. Na karte Domov kliknite v skupine Obrázok na tlačidlo Zmeniť veľkosť.

 3. V dialógovom okne Zmena veľkosti alebo skosenie začiarknite políčko Zamknúť pomer strán, aby si časť so zmenenou veľkosťou zachovala rovnaký pomer strán ako pôvodná časť.

 4. V časti Zmeniť veľkosť kliknite na položku Pixely a potom do poľa Vodorovne zadajte novú šírku alebo do poľa Zvislo zadajte novú výšku. Kliknite na tlačidlo OK.

  Ak je políčko Zachovať pomer strán začiarknuté, stačí zadať iba hodnotu pre vodorovnú stranu (šírku) alebo zvislú stranu (výšku). Druhé pole sa v časti Zmeniť veľkosť aktualizuje automaticky.

  Ak má vybratá časť napríklad rozmery 320 x 240 pixlov a chcete, aby mala polovičnú veľkosť s rovnakým pomerom strán, v časti Zmeniť veľkosť začiarknite políčko Zamknúť pomer strán a zadajte hodnotu 160 do poľa Vodorovne. Časť sa zmenší na polovicu pôvodnej veľkosti, teda na 160 x 120 pixlov.

Zmena veľkosti oblasti kreslenia

 • V závislosti od toho, akým spôsobom chcete zmeniť veľkosť oblasti kreslenia, vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

  • Ak chcete zmeniť veľkosť oblasti kreslenia tak, aby bola väčšia, posuňte jedno z malých bielych políčok na okraji oblasti kreslenia do požadovanej veľkosti.

  • Ak chcete zmeniť veľkosť oblasti kreslenia zadaním konkrétnej veľkosti, kliknite na tlačidlo SkicárObrázok tlačidla Skicár a potom kliknite na položku Vlastnosti. Do polí Šírka a Výška zadajte novú šírku a výšku a potom kliknite na tlačidlo OK.

Skosenie objektu

 1. Na karte Domov kliknite na tlačidlo Vybrať a potiahnutím ukazovateľa vyberte požadovanú časť obrázka.

 2. Kliknite na tlačidlo Zmeniť veľkosť.

 3. V dialógovom okne Zmena veľkosti alebo skosenie zadajte hodnotu skosenia vybratej oblasti (v stupňoch) do polí Vodorovne a Zvislo v časti Skosiť (stupne) a potom kliknite na tlačidlo OK.

Presúvanie a kopírovanie objektov

Po vybratí objektu môžete vybratú položku vystrihnúť alebo skopírovať. Jeden objekt tak môžete na obrázku použiť viackrát alebo môžete objekt (ak je vybratý) presunúť do inej časti obrázka.

Zobraziť všetko

Vystrihnutie a prilepenie

Pomocou nástroja VystrihnúťObrázok tlačidla Vystrihnúť môžete vystrihnúť vybratý objekt a prilepiť ho do inej časti obrázka. Keď vystrihnete vybratú oblasť, daná oblasť sa nahradí farbou pozadia. Ak má obrázok jednofarebné pozadie, pred vystrihnutím objektu môžete zmeniť farbu Farba 2 tak, aby zodpovedala farbe pozadia.
 1. Na karte Domov kliknite v skupine Obrázok na tlačidlo Vybrať a posunutím ukazovateľa vyberte oblasť alebo objekt, ktorý chcete vystrihnúť.

 2. V skupine Schránka kliknite na tlačidlo Vystrihnúť.

 3. V skupine Schránka kliknite na tlačidlo Prilepiť.

 4. Keď je objekt vybratý, presuňte ho na nové miesto na obrázku, na ktorom sa má zobrazovať.

Skopírovanie a prilepenie

Pomocou nástroja KopírovaťObrázok tlačidla Kopírovať môžete v programe Skicár skopírovať vybratý objekt. Je to užitočné napríklad vtedy, ak chcete, aby sa čiary, tvary alebo text zobrazovali na obrázku viackrát.
 1. Na karte Domov kliknite v skupine Obrázok na tlačidlo Vybrať a posunutím ukazovateľa vyberte oblasť alebo objekt, ktorý chcete skopírovať.

 2. V skupine Schránka kliknite na tlačidlo Kopírovať.

 3. V skupine Schránka kliknite na tlačidlo Prilepiť.

 4. Keď je objekt vybratý, presuňte ho na nové miesto na obrázku, na ktorom sa má jeho kópia zobrazovať.

Prilepenie obrázka v programe Skicár

Pomocou príkazu Prilepiť z môžete do programu Skicár prilepiť existujúci súbor obrázka. Keď prilepíte súbor obrázka, môžete ho upraviť bez toho, aby ste zmenili originál (pokiaľ upravený obrázok uložíte pod iným názvom, ako má originál).

 1. V skupine Schránka kliknite na šípku pod tlačidlom Prilepiť a potom kliknite na položku Prilepiť z.

 2. Nájdite súbor obrázka, ktorý chcete prilepiť do programu Skicár, kliknite naň a potom kliknite na tlačidlo Otvoriť.

Práca s farbami

Program Skicár obsahuje niekoľko nástrojov, ktoré vám pomôžu pracovať s farbami. Tieto nástroje umožňujú používať požadované farby pri kreslení a vykonávaní úprav v programe Skicár.

Zobraziť všetko

Panely farieb

Panely farieb označujú aktuálnu farbu Farba 1 (farba popredia) a farbu Farba 2 (farba pozadia). Ich použitie závisí od toho, akú činnosť vykonávate v programe Skicár.

Obrázok polí Farba
Panely farieb
 • Pri používaní panelov farieb môžete vykonávať nasledujúce akcie:

  • Ak chcete zmeniť vybratú farbu popredia, na karte Domov kliknite v skupine Farby na položku Farba 1 a potom kliknite na farebný štvorček.

  • Ak chcete zmeniť vybratú farbu pozadia, na karte Domov kliknite v skupine Farby na položku Farba 2 a potom kliknite na farebný štvorček.

  • Ak chcete kresliť s vybratou farbou popredia, posúvajte ukazovateľ.

  • Ak chcete kresliť s vybratou farbou pozadia, kliknite pravým tlačidlom myši a súčasne posúvajte ukazovateľ.

Výber farby

Pomocou nástroja Výber farbyObrázok nástroja na výber farieb môžete nastaviť aktuálnu farbu popredia alebo pozadia. Ak vyberiete farbu z obrázka, môžete pri kreslení v programe Skicár zabezpečiť používanie požadovaných farieb, takže farby sa budú zhodovať.
 1. Na karte Domov kliknite v skupine Nástroje na položku Výber farby Obrázok nástroja na výber farieb.
 2. Kliknite na farbu na obrázku, ktorú chcete nastaviť ako farbu popredia, alebo kliknite pravým tlačidlom na farbu na obrázku, ktorú chcete nastaviť ako farbu pozadia.

Vyplnenie farbou

Pomocou nástroja Vyplniť farbouObrázok nástroja Vyplniť farbou môžete vyplniť celý obrázok alebo uzavretý tvar farbou.
 1. Na karte Domov kliknite v skupine Nástroje na tlačidlo Vyplniť farbouObrázok nástroja Vyplniť farbou.
 2. V skupine Farby kliknite na položku Farba 1, kliknite na farbu a potom kliknite dovnútra oblasti, ktorú chcete farbou vyplniť.

 3. Ak chcete farbu odstrániť a nahradiť ju farbou pozadia, kliknite na položku Farba 2, kliknite na farbu a potom kliknite pravým tlačidlom na oblasť, aby sa vyplnila vybratou farbou.

Úprava farieb

Pomocou nástroja Upraviť farbyObrázok nástroja Upraviť farby môžete vybrať novú farbu. Namiešaním farieb môžete v programe Skicár vybrať presne tú farbu, ktorú chcete používať.
 1. Na karte Domov kliknite v skupine Farby na tlačidlo Upraviť farby.

 2. V dialógovom okne Upraviť farby kliknite na farbu na palete farieb a potom kliknite na tlačidlo OK.

  Daná farba sa zobrazí v jednom z farebných políčok, takže ju môžete použiť v programe Skicár.

Zobrazenie obrázka

Zmena zobrazenia v programe Skicár umožňuje vybrať spôsob, akým chcete pracovať s obrázkom. V prípade potreby môžete priblížiť určitú časť obrázka alebo celý obrázok. Ak je naopak obrázok príliš veľký, môžete ho vzdialiť. Pri práci v programe Skicár môžete tiež zobraziť pravítka a mriežku, čo vám uľahčí prácu.

Zobraziť všetko

Zväčšovacie sklo

Pomocou nástroja Zväčšovacie skloObrázok nástroja Zväčšovacie sklo môžete zväčšiť časť obrázka.
 1. Na karte Domov kliknite v skupine Nástroje na tlačidlo Zväčšovacie skloObrázok nástroja Zväčšovacie sklo, posuňte zväčšovacie sklo a potom kliknutím priblížte časť obrázka zobrazenú v rámčeku.

  Na obrázku sa môžete pohybovať posúvaním vodorovného a zvislého posúvača na spodnej a na pravej časti okna.

 2. Ak chcete zmenšiť úroveň priblíženia, kliknite znova pravým tlačidlom myši na zväčšovacie sklo.

Priblíženie a vzdialenie

Pomocou nástrojov Priblížiť a Vzdialiť zobrazíte väčšie alebo menšie zobrazenie obrázka. Môžete napríklad upravovať malú časť obrázka, ktorú musíte priblížiť, aby ste ju videli. Takisto môžete byť v opačnej situácii: Obrázok je príliš veľký, takže sa nezmestí na obrazovku. Aby ste ho zobrazili celý, musíte ho vzdialiť.

V programe Skicár je k dispozícii niekoľko rôznych spôsobov priblíženia a vzdialenia v závislosti od toho, čo chcete vykonať.

 1. Ak chcete zväčšiť úroveň lupy, na karte Zobraziť kliknite v skupine Lupa na tlačidlo Priblížiť.

 2. Ak chcete úroveň lupy zmenšiť, na karte Zobraziť kliknite v skupine Lupa na tlačidlo Vzdialiť.

 3. Ak chcete zobraziť skutočnú veľkosť obrázka v okne programu Skicár, na karte Zobraziť kliknite v skupine Lupa na tlačidlo 100 %.

Tip

 • Ak chcete priblížiť alebo vzdialiť obrázok, úroveň lupy môžete zväčšiť alebo zmenšiť aj kliknutím na tlačidlo Priblížiť Obrázok tlačidla Priblížiť alebo Vzdialiť Obrázok tlačidla Vzdialiť na jazdci priblíženia v spodnej časti okna programu Skicár.
  Obrázok jazdca Lupa
  Jazdec priblíženia

Pravítka

Pomocou položky Pravítka zobrazíte vodorovné pravítko v hornej časti oblasti kreslenia a zvislé pravítko na ľavej strane oblasti kreslenia. Pravítka umožňujú zobraziť rozmery obrázka, čo môže byť užitočné pri zmene veľkosti obrázkov.

 1. Ak chcete zobraziť pravítka, na karte Zobraziť začiarknite v skupine Zobraziť alebo skryť políčko Pravítka.

 2. Ak chcete pravítka skryť, zrušte začiarknutie políčka Pravítka.

Mriežka

Položka Mriežka umožňuje zarovnať tvary a čiary pri kreslení v programe Skicár. Mriežka je užitočná tým, že pri kreslení poskytuje vizuálnu referenciu pre veľkosti objektov a pomáha zarovnať objekty.

 1. Ak chcete zobraziť mriežku, na karte Zobraziť začiarknite v skupine Zobraziť alebo skryť políčko Mriežka.

 2. Ak chcete mriežku skryť, zrušte začiarknutie políčka Mriežka.

Celá obrazovka

Pomocou tlačidla Celá obrazovkaObrázok tlačidla Celá obrazovka zobrazíte obrázok na celej obrazovke.
 1. Ak chcete zobraziť obrázok na celej obrazovke, na karte Zobraziť kliknite v skupine Zobraziť na tlačidlo Celá obrazovka.

 2. Ak chcete ukončiť režim celej obrazovky a vrátiť sa do okna programu Skicár, kliknite na obrázok.

Ukladanie a použitie obrázka

Pri vykonávaní úprav v programe Skicár by ste svoju prácu mali pravidelne ukladať, aby ste o ňu náhodou neprišli. Obrázok môžete po jeho uložení použiť v počítači alebo zdieľať s inými používateľmi prostredníctvom e-mailu.

Zobraziť všetko

Prvé uloženie obrázka

Pri prvom uložení nového obrázka je potrebné zadať názov súboru.

 1. Kliknite na tlačidlo SkicárObrázok tlačidla Skicár a potom kliknite na položku Uložiť.
 2. V poli Uložiť vo formáte vyberte požadovaný formát súboru.

 3. Do poľa Názov súboru zadajte názov a kliknite na tlačidlo Uložiť.

Otvorenie obrázka

Namiesto toho, aby ste začali pracovať s novým obrázkom, môžete otvoriť existujúci obrázok a upraviť ho v programe Skicár.

 1. Kliknite na tlačidlo SkicárObrázok tlačidla Skicár a potom kliknite na položku Otvoriť.
 2. Nájdite obrázok, ktorý chcete otvoriť v programe Skicár, kliknite naň a potom kliknite na tlačidlo Otvoriť.

Nastavenie obrázka ako pozadia pracovnej plochy

Obrázok môžete tiež nastaviť ako pozadie pracovnej plochy počítača.

 1. Kliknite na tlačidlo programu SkicárObrázok tlačidla Skicár a potom kliknite na položku Uložiť.
 2. Kliknite na tlačidlo SkicárObrázok tlačidla Skicár, ukážte na položku Nastaviť ako pozadie pracovnej plochy a potom kliknite na jedno z nastavení pozadia pracovnej plochy.

Odoslanie obrázka e-mailom

Ak máte v počítači nainštalovaný a nakonfigurovaný e-mailový program, môžete obrázok priložiť k e-mailovej správe a zdieľať ho s ostatnými prostredníctvom e-mailu.

 1. Kliknite na tlačidlo programu SkicárObrázok tlačidla Skicár a potom kliknite na položku Uložiť.
 2. Kliknite na tlačidlo SkicárObrázok tlačidla Skicár a potom kliknite na položku Odoslať e-mailom.
 3. V e-mailovej správe zadajte e-mailovú adresu príjemcu, napíšte krátku správu a potom odošlite e-mailovú správu s priloženým obrázkom.