Používanie špeciálnych znakov (Mapa znakov): najčastejšie otázky


Táto téma obsahuje odpovede na niektoré bežné otázky týkajúce sa používania špeciálnych znakov a programu Mapa znakov.

Zobraziť všetko

Čo je špeciálny znak?

Špeciálny znak je znak, ktorý sa nenachádza na klávesnici. Špeciálne znaky možno vložiť pomocou programu Mapa znakov alebo stlačením kombinácie klávesov na klávesnici.

Čo je Mapa znakov?

Program Mapa znakov umožňuje zobraziť znaky, ktoré sú k dispozícii vo vybratom písme. Pomocou programu Mapa znakov môžete jednotlivé znaky alebo skupiny znakov kopírovať do Schránky a prilepiť ich do ľubovoľného programu, ktorý ich vie zobraziť.

Ako spustiť program Mapa znakov?

Ak chcete otvoriť program Mapa znakov, kliknite na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart. Do vyhľadávacieho poľa zadajte text Mapa znakov a potom v zozname výsledkov kliknite na položku Mapa znakov.

Ako vložiť špeciálny znak do dokumentu?

 1. Ak chcete otvoriť program Mapa znakov, kliknite na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart. Do vyhľadávacieho poľa zadajte text Mapa znakov a potom v zozname výsledkov kliknite na položku Mapa znakov.

 2. Kliknite na zoznam Písmo a potom kliknite na písmo, ktoré chcete použiť.

 3. Kliknite na špeciálny znak, ktorý chcete vložiť do dokumentu.

 4. Kliknite na tlačidlo Vybrať a potom na tlačidlo Kopírovať.

 5. Otvorte dokument a kliknite na miesto, kde chcete vložiť špeciálny znak.

 6. V ponuke Úpravy kliknite na položku Prilepiť.

Tip

 • Mnohé programy umožňujú priamo presúvať myšou špeciálne znaky do dokumentov. V takom prípade kliknite na znak, ktorý chcete skopírovať. Keď sa zobrazí zväčšená podoba znaku, presuňte ho do otvoreného dokumentu.

Čo je súkromný znak?

Súkromný znak je jedinečné písmeno alebo logo vytvorené pomocou programu Editor súkromných znakov.

Ako vytvoriť súkromný znak?

Ďalšie informácie o vytváraní súkromných znakov sa nachádzajú v téme Čo je Editor súkromných znakov?.

Ako vložiť súkromný znak do dokumentu?

 1. Ak chcete otvoriť program Mapa znakov, kliknite na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart. Do vyhľadávacieho poľa zadajte text Mapa znakov a potom v zozname výsledkov kliknite na položku Mapa znakov.

 2. Kliknite na zoznam Písmo a potom kliknite na písmo, ktoré ste priradili súkromným znakom.

 3. Kliknite na súkromný znak, ktorý chcete vložiť do dokumentu.

 4. Kliknite na položku Vybrať a potom kliknite na tlačidlo Kopírovať.

 5. Otvorte dokument a kliknite na miesto, kde chcete vložiť súkromný znak.

 6. Kliknite na ponuku Úpravy a potom kliknite na položku Prilepiť.

Poznámky

 • Ak z poľa Kopírovať znaky neodstránite znaky, ktoré ste kopírovali predtým, dané znaky sa skopírujú spolu s novými vybratými znakmi.

 • Ak sa súkromný znak nezobrazuje v dokumente správne, vyberte ho a zmeňte jeho písmo tak, aby sa zhodovalo s písmom, ktoré ste mu priradili v programe Mapa znakov.

 • Ak poznáte hodnotu klávesnicového kódu špeciálneho znaku, ktorý chcete vložiť, môžete ho vložiť do dokumentu priamo pomocou klávesnice. V takom prípade otvorte dokument a umiestnite kurzor na miesto, kde chcete vložiť špeciálny znak. So zapnutým klávesom Num Lock stlačte a podržte kláves Alt a na numerickej klávesnici stlačte klávesy predstavujúce hodnotu klávesnicového kódu, ktorý chcete vložiť. Po skončení písania uvoľnite kláves Alt.

Ako vyhľadať súkromný znak podľa jeho názvu?

 1. Ak chcete otvoriť program Mapa znakov, kliknite na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart. Do vyhľadávacieho poľa zadajte text Mapa znakov a potom v zozname výsledkov kliknite na položku Mapa znakov.

 2. Kliknite na zoznam Písmo a potom kliknite na písmo, v ktorom chcete vyhľadávať.

 3. Začiarknite políčko Rozšírené zobrazenie.

 4. V zozname Tabuľka znakov kliknite na tabuľku znakov, v ktorej chcete vyhľadávať.

  Ak požadovaná tabuľka znakov nie je k dispozícii, vyberte iné písmo v zozname Písmo.

 5. Do poľa Hľadať zadajte celý názov alebo časť názvu znaku, ktorý hľadáte. Ak napríklad hľadáte grécke písmeno, napíšte grécke. Ak chcete nájsť všetky druhy znaku ž v cyrilike, napíšte Zhe.

 6. Kliknite na tlačidlo Hľadať.

  V programe Mapa znakov sa zobrazia znaky, ktoré zodpovedajú vašim kritériám vyhľadávania.

 7. Ak chcete začať ďalšie vyhľadávanie, kliknite na tlačidlo Obnoviť.

Tip

 • Ak chcete zobraziť názov konkrétneho znaku a jeho príslušný kód v šestnástkovej sústave, ukážte myšou na tento znak. Keď na tento znak kliknete, táto informácia sa zobrazí aj v stavovom riadku v dolnej časti okna programu Mapa znakov a môže slúžiť ako príklad hľadaných výrazov pre ďalšie vyhľadávanie.

Ako vyhľadať znak podľa kategórie Unicode?

Kategórie Unicode slúžia na zoskupenie podobných typov znakov v určitom písme. Napríklad kategória sady Unicode s názvom Mena obsahuje všetky symboly meny dostupné v určitom písme.

 1. Ak chcete otvoriť program Mapa znakov, kliknite na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart. Do vyhľadávacieho poľa zadajte text Mapa znakov a potom v zozname výsledkov kliknite na položku Mapa znakov.

 2. Kliknite na zoznam Písmo a potom kliknite na písmo, v ktorom chcete vyhľadávať.

 3. Začiarknite začiarkavacie políčko Rozšírené zobrazenie.

 4. Kliknite na zoznam Zoskupiť podľa a potom kliknite na položku Podrozsah množiny Unicode, čím sa otvorí dialógové okno Zoskupiť podľa.

 5. V dialógovom okne Zoskupiť podľa kliknite v zozname Podrozsah množiny Unicode kliknite na kategóriu znakov, ktorú chcete zobraziť.

  Po kliknutí na niektorú kategóriu program Mapa znakov zobrazí znaky, ktoré patria do tejto kategórie.

 6. Po nájdení hľadaného znaku kliknite na tlačidlo Vybrať a potom na tlačidlo Kopírovať.

Ako vyhľadať znak podľa hodnoty Unicode?

 1. Ak chcete otvoriť program Mapa znakov, kliknite na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart. Do vyhľadávacieho poľa zadajte text Mapa znakov a potom v zozname výsledkov kliknite na položku Mapa znakov.

 2. Kliknite na zoznam Písmo a potom kliknite na písmo, v ktorom chcete vyhľadávať.

 3. Začiarknite začiarkavacie políčko Rozšírené vyhľadávanie.

 4. V zozname Tabuľka znakov kliknite na položku Unicode.

 5. Kliknite na zoznam Zoskupiť podľa a potom na položku Všetky.

 6. Do poľa Prejsť na znaky Unicode napíšte štvormiestnu hodnotu Unicode znaku, ktorý hľadáte.

  Znak bude automaticky zvýraznený v mriežke znakov.

Tip

 • V programe Mapa znakov sú všetky znaky určitého písma zobrazené v poradí zodpovedajúcom ich hodnote Unicode. Ak nepoznáte hodnotu Unicode hľadaného znaku, nájdete ho aj prehľadávaním jednotlivých znakov písma.

Ako vyhľadať čínske, japonské alebo kórejské znaky podľa výslovnosti?

Podľa výslovnosti môžete znak hľadať v nasledovných tabuľkách znakov: japonské znaky KanJi (Hiragana), kórejčina Hanja (Hangul), zjednodušená čínština (PinYin) a tradičná čínština (Bopomofo). Tieto tabuľky znakov však musia byť nainštalované na počítači. Ďalšie informácie sa nachádzajú v téme Pridanie alebo zmena vstupného jazyka.

 1. Ak chcete otvoriť program Mapa znakov, kliknite na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart. Do vyhľadávacieho poľa zadajte text Mapa znakov a potom v zozname výsledkov kliknite na položku Mapa znakov.

 2. Začiarknite začiarkavacie políčko Rozšírené zobrazenie.

 3. V zozname Zoskupiť podľa kliknite na jednu z nasledujúcich skupín znakov, čím sa otvorí okno Zoskupiť podľa:

  • japonské znaky KanJi (Hiragana)

  • kórejčina Hanja (Hangul)

  • zjednodušená čínština (PinYin)

  • tradičná čínština (Bopomofo)

 4. V okne Zoskupiť podľa kliknite na znak zodpovedajúci zvuku, ktorý chcete hľadať.

  Mapa znakov zobrazí znaky začínajúce vybraným zvukom.Potrebujete ďalšiu pomoc?