WordPad je program na úpravu textu, ktorý umožňuje vytvárať a upravovať dokumenty. Na rozdiel od programu Poznámkový blok môžu dokumenty programu WordPad obsahovať zložitejšie formátovanie a grafické prvky a možno do nich vložiť objekty, napríklad obrázky alebo iné dokumenty, alebo ich na ne prepojiť.

Obrázok okna programu WordPad
Okno programu WordPad

Vytvorenie, otvorenie a uloženie dokumentov

 1. Ak chcete otvoriť program WordPad, kliknite na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart. Do vyhľadávacieho poľa zadajte text WordPad a potom v zozname výsledkov kliknite na položku WordPad.

 2. Na vytvorenie, otvorenie a uloženie dokumentov používajte nasledujúce príkazy:

  Ak chcete Postup
  Ak chcete

  Vytvoriť nový dokument

  Postup
  Kliknite na tlačidlo ponuky WordPadObrázok tlačidla ponuky programu WordPad a potom kliknite na položku Nový.
  Ak chcete

  Otvoriť dokument

  Postup
  Kliknite na tlačidlo ponuky WordPadObrázok tlačidla ponuky programu WordPad a potom kliknite na položku Otvoriť.
  Ak chcete

  Uložiť dokument

  Postup
  Kliknite na tlačidlo ponuky WordPadObrázok tlačidla ponuky programu WordPad a potom kliknite na položku Uložiť.
  Ak chcete

  Uložiť dokument s novým názvom alebo v novom formáte

  Postup
  Kliknite na tlačidlo ponuky WordPadObrázok tlačidla ponuky programu WordPad, ukážte na položku Uložiť ako a potom kliknite na formát, v ktorom chcete dokument uložiť.

Poznámka

 • Program WordPad môžete použiť na otvorenie a uloženie textových dokumentov (.txt), súborov vo formáte .rtf, dokumentov programu Word (.docx) a dokumentov OpenDocument Text (.odt). Dokumenty v iných formátoch sa otvoria ako dokumenty vo formáte obyčajného textu a nemusia sa zobraziť podľa očakávania.

Formátovanie dokumentov

Formátovanie odkazuje na to vzhľad textu v dokumente a tiež na jeho usporiadanie. Formátovanie v dokumente zmeníte jednoducho pomocou pása s nástrojmi, ktorý sa nachádza hneď pod záhlavím okna. Môžete napríklad vybrať z množstva rôznych druhov a veľkostí písma a textu a môžete k textu priradiť ľubovoľnú farbu. Môžete tiež jednoducho zmeniť zarovnanie dokumentu.

 1. Ak chcete otvoriť program WordPad, kliknite na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart. Do vyhľadávacieho poľa zadajte text WordPad a potom v zozname výsledkov kliknite na položku WordPad.

 2. Na zmenu formátovania dokumentu použite nasledujúce príkazy:

  Ak chcete
  Ak

  Zmeniť vzhľad textu v dokumente

  chcete

  Vyberte text, ktorý chcete zmeniť a potom použite tlačidlá na karte Domov zobrazenej v časti Písmo. Informácie o funkciách vykonávaných jednotlivými tlačidlami zobrazíte tak, že na tlačidlá nakrátko ukážete ukazovateľom.

  Ak

  Zmeniť zarovnanie textu v dokumente

  chcete

  Vyberte text, ktorý chcete zmeniť a potom použite tlačidlá na karte Domov zobrazenej v časti Odsek. Informácie o funkciách vykonávaných jednotlivými tlačidlami zobrazíte tak, že na tlačidlá nakrátko ukážete ukazovateľom.

Vloženie dátumov a obrázkov do dokumentov

 1. Ak chcete otvoriť program WordPad, kliknite na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart. Do vyhľadávacieho poľa zadajte text WordPad a potom v zozname výsledkov kliknite na položku WordPad.

 2. Na vloženie aktuálneho dátumu alebo obrázka použite nasledujúce príkazy:

  Ak chcete
  Ak

  Vložiť aktuálny dátum

  chcete
  1. Na karte Domov v skupine Vložiť kliknite na položku Dátum a čas.

  2. Kliknite na požadovaný formát a potom na tlačidlo OK.

  Ak

  Vložiť obrázok

  chcete
  1. Na karte Domov v skupine Vložiť kliknite na položku Obrázok.

  2. Nájdite obrázok, ktorý chcete vložiť, a potom kliknite na tlačidlo Otvoriť.

  Ak

  Vložiť obrázok

  chcete
  1. Na karte Domov v skupine Vložiť kliknite na položku Skicár.

  2. Vytvorte kresbu, ktorú chcete vložiť, a potom zatvorte program Skicár.

Zobrazenie dokumentov

 1. Ak chcete otvoriť program WordPad, kliknite na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart. Do vyhľadávacieho poľa zadajte text WordPad a potom v zozname výsledkov kliknite na položku WordPad.

 2. Na zobrazenie dokumentov použite nasledujúce príkazy:

  Ak chcete
  Ak

  Zväčšiť alebo zmenšiť úroveň priblíženia

  chcete

  Na karte Zobraziť kliknite v skupine Lupa na položku Priblížiť alebo na položku Vzdialiť.

  Ak

  Zobraziť dokument v jeho skutočnej veľkosti

  chcete

  Na karte Zobraziť kliknite v skupine Lupa na položku 100%.

  Ak

  Zobraziť pravítko

  chcete

  Na karte Zobraziť začiarknite v skupine Zobraziť alebo skryť políčko Pravítko.

  Ak

  Zobraziť stavový riadok

  chcete

  Na karte Zobraziť začiarknite v skupine Zobraziť alebo skryť políčko Stavový riadok.

  Ak

  Zmeniť nastavenie zalomenia textu

  chcete

  Na karte Zobraziť kliknite v skupine Nastavenie na položku Zalomiť text a potom kliknite na požadované nastavenie.

  Ak

  Zmeniť mernú jednotku na pravítku

  chcete

  Na karte Zobraziť kliknite v skupine Nastavenie na položku Merné jednotky a potom kliknite na požadované jednotky.

Tip

 • Ak chcete priblížiť alebo vzdialiť obsah dokumentu, úroveň priblíženia môžete zväčšiť alebo zmenšiť tiež kliknutím na tlačidlo PriblížiťObrázok tlačidla Priblížiť alebo VzdialiťObrázok tlačidla Vzdialiť na jazdcovi Lupa v pravom dolnom rohu okna.
  Obrázok jazdca Lupa
  Jazdec Lupa

Zmena okrajov strany

 1. Ak chcete otvoriť program WordPad, kliknite na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart. Do vyhľadávacieho poľa zadajte text WordPad a potom v zozname výsledkov kliknite na položku WordPad.

 2. Kliknite na tlačidlo ponuky WordPadObrázok tlačidla ponuky programu WordPad, kliknite na položku Nastavenie strany a vyberte požadované možnosti.

Tlač dokumentov

 1. Ak chcete otvoriť program WordPad, kliknite na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart. Do vyhľadávacieho poľa zadajte text WordPad a potom v zozname výsledkov kliknite na položku WordPad.

 2. Kliknite na tlačidlo ponuky WordPadObrázok tlačidla ponuky programu WordPad, kliknite na položku Tlačiť a vyberte požadované možnosti.

Poznámka

 • Pred vytlačením si môžete zobraziť ukážku pred tlačou, ak chcete vidieť ako sa dokument vytlačí. Ak si chcete pozrieť ukážku pred tlačou, kliknite na tlačidlo ponuky programu WordPadObrázok tlačidla ponuky programu WordPad, ukážte na položku Tlačiť a potom kliknite na položku Ukážka pred tlačou. Keď ste si ukážku pred tlačou prezreli, kliknite na tlačidlo Zavrieť ukážku pred tlačou.