Overenie konta Outlook.com

Odosielatelia nevyžiadanej pošty niekedy pomocou automatizovaných programov vytvárajú kontá Microsoft Outlooku alebo iné e-mailové kontá a potom iným používateľom odosielajú nevyžiadané e-maily. Preto sa pri pokuse o odoslanie prvej e-mailovej správy z Outlooku zobrazuje výzva na potvrdenie konta.

Po kliknutí na overovacie prepojenie sa zobrazí výzva na zadanie radu náhodných znakov zobrazených na obrázku. (Ak chcete, môžete si vypočuť zvukový súbor s vyslovením znakov.)

Zadaním zobrazených znakov dokážete, že ste človek, teda nie automatizovaný program. Outlook výzvu na potvrdenie konta príležitostne zopakuje. Skontroluje tak, že konto stále používate vy a jeho zabezpečenie nenarušili odosielatelia nevyžiadanej pošty.

Prejdite na lokalitu Outlook.com

Potrebujete ďalšiu pomoc?