Zobrazenie informácií o počítači


Súhrn dôležitých informácií môžete zobraziť, ak v ovládacom paneli otvoríte položku Systém. Po kliknutí na prepojenia na ľavej table v okne Systém môžete zobraziť základné informácie o hardvéri, ako je napríklad názov počítača, a môžete zmeniť dôležité systémové nastavenia.

  • Ak chcete otvoriť okno Systém, kliknite na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, pravým tlačidlom myši kliknite na položku Počítač a potom kliknite na položku Vlastnosti.

Zobraziť všetko

Zobrazenie základných informácií o počítači

V položke Systém je uvedené súhrnné zobrazenie základných podrobností o počítači vrátane:

  • vydania systému Windows . Obsahuje informácie o verzii systému Windows, ktorý je nainštalovaný v počítači.

  • Systém. Zobrazuje základné skóre registra Windows Experience Index pre tento počítač. Základné skóre je číslo, ktoré charakterizuje celkové schopnosti počítača. Ak počítač používa viac procesorov, obsahuje informácie o počte procesorov v počítači, ich typoch a rýchlosti. Ak počítač používa napríklad dva procesory, zobrazí sa hodnota „(2 procesory)“. Zobrazí sa tiež, aká je kapacita inštalovanej pamäte RAM a v niektorých prípadoch aj informácia o tom, akú veľkú časť pamäte môže využiť systém Windows. Ďalšie informácie o základnom skóre počítača a jeho význame sa nachádzajú v téme Čo je index hodnotení používateľských skúseností so systémom Windows?

  • Nastavenia názvu počítača, domény a pracovnej skupiny. Zobrazí sa názov počítača a informácie o pracovnej skupine alebo doméne. Kliknutím na položku Zmeniť nastavenie môžete tieto informácie zmeniť a pridať používateľské kontá.

  • Aktivácia systému Windows. Aktivácia má schopnosť overiť, či je vaša kópia systému Windows pravá, čím sa predchádza softvérovému pirátstvu. Ďalšie informácie sa nachádzajú v téme Aktivácia systému Windows 7: najčastejšie otázky.

Zmena systémových nastavení systému Windows

Prepojenia v ľavej table umožňujú prístup k ďalším systémovým nastaveniam.

  • Správca zariadení.Správcu zariadení použite na zmenu nastavení a aktualizáciu ovládačov.

  • Nastavenia vzdialeného prístupu. Tento nástroj umožňuje zmeniť nastavenie vzdialenej pracovnej plochy tak, aby ste sa mohli pripojiť k vzdialenému počítaču. Môžete tiež zmeniť nastavenie funkcie Pomoc na diaľku, čo vám umožní pozvať iného používateľa, aby sa pripojil k vášmu počítaču a pomohol vám vyriešiť problém s počítačom.

  • Ochrana systému. Spravuje nastavenia, ktoré automaticky vytvárajú body obnovenia. Tieto body používa nástroj Obnovovanie systému pri obnove systémových nastavení počítača. Funkciu Ochrana systému je možné pre jednotlivé disky počítača zapnúť alebo vypnúť. Body obnovenia môžete vytvárať manuálne. Ďalšie informácie o nástroji Obnovovanie systému získate v Centre pomoci a technickej podpory systému Windows.

  • Rozšírené systémové nastavenia. Umožňuje získať prístup k nastaveniam rozšíreného výkonu, profilu používateľa a spustenia systému vrátane funkcie Zabránenie spusteniu údajov. Zabránenie spusteniu údajov monitoruje programy a hlási potenciálne útoky na zabezpečenie. Môžete tiež zmeniť nastavenie virtuálnej pamäte počítača.Potrebujete ďalšiu pomoc?