Zobrazenie dostupných bezdrôtových sietí a pripojenie k nim


Ak používate prenosný počítač, môžete si zobraziť zoznam dostupných bezdrôtových sietí a potom sa môžete k jednej z týchto sietí pripojiť bez ohľadu na to, kde sa nachádzate. Bezdrôtové siete sa zobrazia iba vtedy, ak má počítač sieťový adaptér bezdrôtovej siete, má nainštalovaný ovládač a adaptér je zapnutý.

Pozrite si toto video a naučte sa zobraziť dostupné bezdrôtové siete a pripojiť sa k nim. (0.36)

Zobrazenie dostupných bezdrôtových sietí a pripojenie k nim

  1. Kliknutím na ikonu siete (Obrázok ikony bezdrôtovej siete alebo Obrázok ikony káblovej siete) v oblasti oznámení otvorte okno Pripojiť k sieti.

  2. V zozname dostupných bezdrôtových sietí kliknite na niektorú sieť a potom kliknite na položku Pripojiť.

    Niektoré siete vyžadujú kľúč zabezpečenia siete alebo prístupovú frázu. Ak sa chcete pripojiť k jednej z týchto sietí, požiadajte správcu siete alebo poskytovateľa internetových služieb o kľúč zabezpečenia alebo prístupovú frázu.

Upozornenie.

  • Vždy, keď je to možné, pripájajte sa na zabezpečené bezdrôtové siete. Ak sa pripojíte k sieti, ktorá nie je zabezpečená, pamätajte, že niekto, kto má k dispozícii správne nástroje, môže vidieť všetko, čo robíte, vrátane webových lokalít, ktoré navštevujete, dokumentov, na ktorých pracujete, a mien používateľa a hesiel, ktoré používate. Zmenou sieťového umiestnenia na typ Verejná sieť môžete toto riziko minimalizovať. Ďalšie informácie sa nachádzajú v témach Výber sieťového umiestnenia a Ako zistím, či je bezdrôtová sieť zabezpečená?.

Informácie o nastavení vlastnej bezdrôtovej siete sa nachádzajú v téme Informácie o úvodnom nastavení domácej siete v systéme Windows 7.Potrebujete ďalšiu pomoc?