Sledovanie televízneho vysielania v aplikácii Windows Media Center


Ak máte v počítači potrebný hardvér, môžete používať aplikáciu Windows Media Center na sledovanie a pozastavenie živých a nahratých televíznych programov v počítači, ako aj ich posunutie dozadu.

Možnosť živého televízneho vysielania v aplikácii Windows Media Center
Sledovanie živého televízneho vysielania v aplikácii Windows Media Center

Ak chcete riešiť problémy so sledovaním živého televízneho vysielania, pozrite si tému Sledovanie televízie v aplikácii Windows Media Center: najčastejšie otázky.

Ak chcete nájsť televízne relácie, ktoré sa vysielajú práve teraz alebo neskôr, pozrite si televízny program v Sprievodcovi. Sprievodca zobrazuje informácie o všetkých televíznych programoch, ktoré môžete pozerať alebo nahrávať. Ďalšie informácie nájdete v téme Použitie Sprievodcu v aplikácii Windows Media Center.

Ak chcete sledovať živé televízne vysielanie v aplikácii Media Center, potrebujete dve veci:

 • televíznu kartu (zariadenie, ktoré môžete pripojiť k počítaču cez internú zásuvku pre prídavné zariadenia alebo externý rozširujúci port, akým je napríklad port USB)

 • zdroj televízneho signálu (napríklad TV anténu alebo zásuvku káblovej televízie).

Ak nevlastníte televíznu kartu, ani žiadnu neplánujete zakúpiť, môžete aplikáciu Media Center využívať na sledovanie internetového televízneho vysielania (televízne relácie vysielané cez internet) v závislosti od miesta bydliska.

Existujú dva hlavné spôsoby ovládania aplikácie Media Center: pomocou myši a klávesnice alebo pomocou diaľkového ovládača aplikácie Media Center. Väčšina postupov v tejto téme odkazuje na používanie myši a klávesnice, použitie diaľkového ovládača ale zvyčajne predstavuje pohodlnejší spôsob ovládania. V ponuke sú na predaj mnohé typy diaľkových ovládačov aplikácie Media Center, preto sa uistite, že ovládač, ktorý chcete, je kompatibilný s vaším počítačom.

Ovládacie prvky prehrávania v aplikácii Windows Media Center
Ovládacie prvky prehrávania pri používaní myši na ovládanie aplikácie Media Center
Zobraziť všetko

Sledovanie živého televízneho vysielania

 1. Kliknite na tlačidlo Štart, Tlačidlo Štartpotom na položku Všetky programy a nakoniec na možnosťWindows Media Center.
 2. Na začatie sledovania živého televízneho vysielania vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

  • Na úvodnej obrazovke aplikácie Windows Media Center sa posuňte na položku TV a potom kliknite na možnosť Živé vysielanie.

  • Na úvodnej obrazovke aplikácie Windows Media Center prejdite na položku TV, kliknite na položku Sprievodca, vyhľadajte televíznu reláciu, ktorú chcete sledovať, a potom kliknite na aktuálne vysielanú reláciu.

 3. Ak chcete ovládať prehrávanie živého televízneho vysielania, pohnutím myšou zobrazte ovládacie prvky prehrávania a potom vykonajte ľubovoľnú z nasledujúcich akcií:

  • Kliknutím na tlačidlo PozastaviťTlačidlo Pozastaviť dočasne pozastavte program. Program môže zostať pozastavený až 40 minút. Keď ho chcete pozerať ďalej od miesta, v ktorom ste prestali, kliknite na tlačidlo PrehraťTlačidlo Prehrať.
  • Posuňte jazdec, ktorý sa zobrazí nad ovládacími prvkami, na iné miesto, od ktorého chcete televízne vysielanie pozerať.

  • Ak si chcete niečo pozrieť znovu, kliknite na tlačidlo Preskočiť naspäťTlačidlo Preskočiť naspäť alebo Posunúť dozadu, a ak sa chcete v programe posunúť ďalej, kliknite na tlačidlo Rýchlo posunúť dopreduTlačidlo Preskočiť dopredu alebo Preskočiť dopredu.
  • Hlasitosť zvýšite alebo znížite pomocou tlačidla na zvýšenie hlasitostiTlačidlo Zvýšiť hlasitosť alebo zníženie hlasitostiTlačidlo Znížiť hlasitosť. Ak chcete zvuk zapnúť alebo vypnúť, kliknite na tlačidlo StlmiťTlačidlo Stlmiť.
  • Kliknite na tlačidlo na prepnutie na kanál s nižším číslomTlačidlo Znížiť číslo kanálu alebo tlačidlo na prepnutie na kanál s vyšším číslomTlačidlo Zvýšiť číslo kanálu, ak chcete prejsť na predchádzajúci alebo ďalší kanál v poradí.
  • Kliknite na tlačidlo Pozastaviť, Tlačidlo Pozastaviť,potom opakovane kliknite na tlačidlo Preskočiť dopreduTlačidlo Preskočiť dopredu na posun po políčkach.
  • Kliknite na tlačidlo Pozastaviť,‌ Tlačidlo Pozastaviť, potom opakovane raz, dva, tri alebo štyrikrát kliknite na tlačidlo Preskočiť dopredu na posun po snímkach rôznou rýchlosťou.
 4. Po dopozeraní živého televízneho vysielania pohnite myšou a kliknite na tlačidlo ZastaviťTlačidlo Zastaviť.

Poznámka

 • V závislosti od veľkosti okna aplikácie Media Center nemusia byť niektoré ovládacie prvky prehrávania dostupné. Ak chcete zobraziť všetky ovládacie prvky prehrávania, zväčšite okno alebo ho maximalizujte kliknutím na tlačidlo MaximalizovaťTlačidlo Maximalizovať v pravom hornom rohu.

Sledovanie živého televízneho vysielania pomocou diaľkového ovládača aplikácie Media Center

 1. Ak chcete začať sledovať televízne vysielanie pomocou diaľkového ovládača aplikácie Media Center, vykonajte jednu z nasledujúcich akcií:

  • Stlačte na diaľkovom ovládači tlačidlo ŽIVÉHO VYSIELANIA.

  • Stlačte tlačidlo SPRIEVODCU, vyhľadajte televíznu reláciu, ktorú chcete sledovať, a potom stlačte tlačidlo OK.

 2. Ak chcete ovládať prehrávanie živého televízneho vysielania, vykonajte jednu z nasledujúcich akcií:

  • Stlačením tlačidla CH + alebo CH - prepínajte medzi kanálmi nahor alebo nadol.

  • Stlačením tlačidla ENTER rýchlo prepnete na posledný sledovaný kanál.

  • Ak sa chcete posunúť v relácii smerom ku jej koncu, stlačte tlačidlo FWD alebo SKIP.

  • Ak si chcete nejaký úsek pozrieť znovu, stlačte tlačidlo REW alebo REPLAY.

 3. Po dopozeraní živého televízneho vysielania stlačte tlačidlo STOP.

Vyhľadanie filmov, ktoré sa majú vysielať

 1. Kliknite na tlačidlo Štart, Tlačidlo Štartpotom na položku Všetky programy a nakoniec na možnosťWindows Media Center.
 2. Ak chcete vyhľadať vysielané filmy, vykonajte jednu z nasledujúcich akcií:

  • Na úvodnej obrazovke aplikácie Windows Media Center prejdite na položku Filmy a potom kliknite na položku Program filmov.

  • Na úvodnej obrazovke aplikácie Windows Media Center prejdite na položku Filmy, kliknite na položku Hľadať, vyberte kategóriu hľadania (napríklad Režisér filmu) a potom zadajte kritériá hľadania.

Poznámka

 • Na prehrávanie a zaznamenávanie živého televízneho vysielania v aplikácii Windows Media Center je potrebná analógová alebo digitálna televízna karta. Ak počítač neobsahuje televíznu kartu, môžete kartu vo väčšine prípadov pridať. Ďalšie informácie o získaní televíznej karty nájdete v téme Pomocné informácie ku karte televízneho prijímača alebo sa obráťte na výrobcu počítača.Potrebujete ďalšiu pomoc?