Sledovanie vizualizácií počas prehrávania hudby


V režime Prehráva sa prehrávača Windows Media Player môžete sledovať rôzne vizualizácie – kombinácie farieb a geometrických tvarov, ktoré sa pohybujú v rytme prehrávanej hudby. Vizualizácie sú zoskupené do kolekcií podľa určitých tém, napríklad Atmosféra alebo Stĺpce. V prehrávači je k dispozícii niekoľko vizualizácií, pričom ďalšie vizualizácie môžete prevziať z Internetu.

Ďalšie informácie o režime Prehráva sa sa nachádzajú v téme Začíname pracovať s prehrávačom Windows Media Player.

Poznámky

 • Niektoré vizualizácie nie je možné zobraziť na celej obrazovke.

 • Vizualizácie nie je možné zobraziť, ak k prehrávaču Windows Media Player pristupujete pomocou vzdialenej pracovnej plochy.

Zobraziť všetko

Sledovanie vizualizácie v režime Prehráva sa

 1. Kliknite na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, potom na položku Všetky programy a nakoniec na položku Windows Media Player.
  Ak je prehrávač práve otvorený a nachádza sa v knižnici prehrávača, kliknite na tlačidlo Prepnúť do režimu Prehráva saObrázok tlačidla Prepnúť do zoznamu Prehráva sa v pravom dolnom rohu prehrávača.
 2. Spustite prehrávanie skladby.

 3. Kliknite pravým tlačidlom myši na voľný priestor v prehrávači (napríklad naľavo od tlačidla Stop), ukážte na položku Vizualizácie, ukážte na kolekciu vizualizácií a kliknite na názov vizualizácie, ktorú chcete sledovať.

  Poznámka

  • Ak chcete zobraziť vizualizáciu na celej obrazovke, kliknite dvakrát na tablu Video a vizualizácia alebo stlačte klávesy Alt+Enter. Ak jedenkrát kliknete na vizualizáciu zobrazenú na celej obrazovke, v prehrávači sa obnoví úplný režim.

Postup preberania vizualizácií z Internetu

 1. Kliknite na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, potom na položku Všetky programy a nakoniec na položku Windows Media Player.
  Ak je prehrávač práve otvorený a nachádza sa v knižnici prehrávača, kliknite na tlačidlo Prepnúť do režimu Prehráva saObrázok tlačidla Prepnúť do zoznamu Prehráva sa v pravom dolnom rohu prehrávača.
 2. Skontrolujte, či ste pripojení na Internet.

 3. Kliknite pravým tlačidlom myši na voľný priestor v prehrávači (napríklad naľavo od tlačidla Stop), ukážte na položku Vizualizácie a nakoniec kliknite na položku Prevziať vizualizácie.

 4. Postupujte podľa pokynov na webovej lokalite Vizualizácie prehrávača Windows Media Player (stránka môže byť v angličtine) o preberaní vizualizácie. Ak chcete nainštalovať vizualizáciu, musíte sa prihlásiť ako správca alebo člen skupiny Administrators.

Ukončenie zobrazenia vizualizácie

 1. Kliknite na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, potom na položku Všetky programy a nakoniec na položku Windows Media Player.
  Ak je prehrávač práve otvorený a nachádza sa v knižnici prehrávača, kliknite na tlačidlo Prepnúť do režimu Prehráva saObrázok tlačidla Prepnúť do zoznamu Prehráva sa v pravom dolnom rohu prehrávača.
 2. Pravým tlačidlom myši kliknite na voľný priestor v prehrávači (napríklad naľavo od tlačidla Stop) ukážte na položku Vizualizácie a potom kliknite na položku Žiadna vizualizácia.Potrebujete ďalšiu pomoc?