Aké funkcie zjednodušeného ovládania ponúka systém Windows?


Systém Windows ponúka viacero programov a nastavení, ktoré zjednodušujú a spríjemňujú používanie počítača. Ak potrebujete funkcie zjednodušeného ovládania, do počítača je možné pridať doplnkové produkty s podpornými technológiami. Ďalšie informácie o produktoch s funkciami zjednodušenia a podpornými technológiami nájdete na webovej lokalite Microsoft Accessibility.

Skryť všetko

Centrum zjednodušenia prístupu

Centrum zjednodušenia prístupu je centrálnou lokalitou, kde je možné nastaviť zjednodušenie ovládania a programy dostupné v systéme Windows. Centrum zjednodušenia prístupu poskytuje rýchly prístup k nastaveniam zjednodušenia prístupu a programom v systéme Windows. Taktiež obsahuje prepojenie na dotazník, ktorý slúži systému Windows na odporúčanie vhodných nastavení.

  • Otvorte Centrum zjednodušenia prístupu kliknutím na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, kliknutím na položku Ovládací panel, kliknutím na položku Zjednodušenie prístupu a následným kliknutím na položku Centrum zjednodušenia prístupu.

Použitie počítača bez obrazovky. Systém Windows sa dodáva so základným čítacím zariadením obrazovky Moderátor, ktoré nahlas číta text zobrazený na obrazovke. Systém Windows obsahuje aj nastavenia na poskytovanie zvukových popisov videozáznamov a ovládanie zobrazenia dialógových okien. Ďalšie informácie sa nachádzajú v téme Použitie počítača bez obrazovky.

So systémom Windows sú okrem toho kompatibilné aj mnohé ďalšie programy a hardvér pre nevidiacich, ako sú napríklad čítacie zariadenia obrazovky, Braillove výstupné zariadenia a ďalšie užitočné produkty. Ďalšie informácie nájdete na webovej lokalite Microsoft Accessibility.

Zlepšenie čitateľnosti informácií na obrazovke počítača. K dispozícii sú viaceré nastavenia, ktoré umožňujú zlepšiť čitateľnosť informácií na obrazovke. Je možné napríklad zväčšiť obrazovku a upraviť farby alebo odstrániť nepotrebné animácie a obrázky na pozadí. Ďalšie informácie sa nachádzajú v téme Vylepšenie zobrazovania v počítači.

Práca s počítačom bez použitia myši alebo klávesnice. Systém Windows obsahuje klávesnicu na obrazovke, ktorá sa dá použiť na písanie. Je tiež možné použiť program Rozpoznávanie reči, ktorý umožňuje ovládať počítač pomocou hlasových príkazov a diktovať text do programov. Ďalšie informácie sa nachádzajú v téme Práca s počítačom bez použitia myši alebo klávesnice.

Jednoduchšie používanie myši. Je možné zmeniť veľkosť alebo farbu ukazovateľa myši, ako aj ovládať myš pomocou klávesnice. Ďalšie informácie sa nachádzajú v téme Jednoduchšie používanie myši.

Jednoduchšie používanie klávesnice. Reakciu systému Windows na vstup myši alebo klávesnice je možné upraviť, vďaka čomu sa zjednoduší zadávanie klávesových skratiek a písanie a neúmyselné stlačenie klávesov sa nebude brať do úvahy. Ďalšie informácie sa nachádzajú v téme Jednoduchšie používanie klávesnice.

Používanie textu a vizuálnych alternatív zvuku. Systém Windows dokáže nahradiť dva typy zvukových informácií vizuálnymi alternatívami. Systém zvukov je možné nahradiť vizuálnymi signálmi a pre hovorené dialógy v multimediálnych programoch je možné zobraziť textové popisy. Ďalšie informácie sa nachádzajú v téme Používanie textu alebo vizuálnych alternatív zvuku.

Jednoduchšie čítanie a písanie. Systém poskytuje viacero nastavení, ktoré zjednodušujú čítanie a písanie. Je možné použiť program Moderátor, ktorý číta informácie na obrazovke, upraviť spôsob, akým klávesnica reaguje na určité stlačenia klávesov a rozhodnúť, či sa zobrazia určité vizuálne prvky. Ďalšie informácie sa nachádzajú v téme Jednoduchšie plnenie úloh.

Podporné technológie

Systém Windows zahŕňa okrem Centra zjednodušenia prístupu aj tri programy, ktoré umožňujú jednoduchšie používať počítač.Potrebujete ďalšiu pomoc?