Povolenia sú pravidlá priradené k objektom v počítači alebo v sieti, ako sú napríklad súbory alebo priečinky. Povolenia určujú, či môžete získať prístup k objektu a aké akcie máte pri tom k dispozícii. Môžete mať napríklad prístup k dokumentu v zdieľanom priečinku v sieti. A aj keď dokument môžete čítať, nemusíte mať povolenia na vykonávanie zmien v tomto dokumente. Správcovia systému a používatelia s kontom správcu v počítači môžu priraďovať povolenia jednotlivým používateľom alebo skupinám.

Nasledujúca tabuľka uvádza úrovne povolení, ktoré sú zvyčajne k dispozícii pre súbory a priečinky.

Úroveň povolenia Popis
Úroveň povolenia

Úplný prístup

Popis

Používatelia si môžu obsah súboru alebo priečinka prezerať, meniť existujúce súbory a priečinky, vytvárať nové súbory a priečinky a spúšťať programy v priečinku.

Úroveň povolenia

Upraviť

Popis

Používatelia môžu meniť existujúce súbory a priečinky, ale nemôžu vytvárať nové.

Úroveň povolenia

Čítať a vykonávať

Popis

Používatelia si môžu prezerať obsah existujúcich súborov a priečinkov a môžu v priečinku spúšťať programy.

Úroveň povolenia

Čítať

Popis

Používatelia si môžu prezerať obsah priečinka a otvárať súbory a priečinky.

Úroveň povolenia

Zapisovať

Popis

Používatelia môžu vytvárať nové súbory a priečinky a vykonávať zmeny v existujúcich súboroch a priečinkoch.

Kontrola povolení súboru alebo priečinka

  1. Kliknite pravým tlačidlom myši na súbor alebo priečinok a potom kliknite na položku Vlastnosti.

  2. Kliknite na kartu Zabezpečenie.

  3. Kliknite na meno používateľa alebo názov skupiny v časti Názvy skupín alebo mená používateľov.

    Povolenia vybratého používateľa alebo skupiny sa zobrazia v ľavej časti dialógového okna vlastností.Potrebujete ďalšiu pomoc?