Aké sú možnosti obnovenia systému Windows?Ponuka možností obnovenia systému v tejto verzii systému Windows obsahuje niekoľko nástrojov, ktoré môžu byť užitočné pri obnovovaní systému Windows pri vážnej chybe. Môžete vykonať opravy v súboroch, ktoré systém Windows používa na svoje spustenie, obnoviť operáciu použitím služby Obnovovanie systému a obnoviť všetky počítačové a systémové súbory použitím záloh, ktoré ste si predtým vytvorili.

Ponuka možností obnovenia systému sa nachádza na inštalačnom disku systému Windows. Ak počítač obsahuje predinštalované možnosti obnovenia systému, táto ponuka môže byť tiež nainštalovaná na pevnom disku.

Poznámka

 • Ak sa ponuka možností obnovenia systému v počítači nenachádza, výrobca pravdepodobne poskytuje iné možnosti obnovenia systému. Ak chcete získať ďalšie informácie, prečítajte si dokumentáciu dodanú s počítačom alebo navštívte webovú lokalitu výrobcu.

Možnosti obnovenia systému Popis
Možnosti obnovenia systému

Nástroj Oprava pri spustení systému

Popis

Opravuje určité problémy, ako sú chýbajúce alebo poškodené systémové súbory, ktoré bránia správnemu spusteniu systému Windows. Nástroj Oprava pri spustení systému vyhľadá v počítači problém a pokúsi sa ho odstrániť s cieľom zabezpečiť správne spustenie počítača. Ďalšie informácie nájdete v téme Oprava pri spustení systému: najčastejšie otázky.

Možnosti obnovenia systému

Obnovovanie systému

Popis

Táto možnosť pomáha obnoviť systémové súbory počítača do predchádzajúceho bodu. Týmto spôsobom je možné vrátiť zmeny v systéme počítača bez ovplyvnenia osobných súborov, napríklad e‑mailových správ, dokumentov alebo fotografií. Ak použijete funkciu Obnovovanie systému v núdzovom režime počítača, operáciu obnovenia nie je možné vrátiť späť. Môžete však spustiť službu Obnovovanie systému znova a vybrať iný bod obnovenia, ak je k dispozícii. Ďalšie informácie nájdete v téme Obnovovanie systému: najčastejšie otázky.

Možnosti obnovenia systému

Obnovenie Windows Complete PC

Popis

Obnoví obsah pevného disku zo zálohy. Ak chcete získať ďalšie informácie, vyhľadajte v Centre pomoci a technickej podpory výraz „obnovenie celého počítača“. Nástroj na zálohovanie a obnovenie Windows Complete PC nie je súčasťou systému Windows Vista Starter, Windows Vista Home Basic ani Windows Vista Home Premium.

Možnosti obnovenia systému

Nástroj Windows Diagnostika pamäte

Popis

Vyhľadáva chyby v pamäti počítača. Ďalšie informácie nájdete v časti Ako sa dá zistiť, či má počítač problém s pamäťou?

Možnosti obnovenia systému

Príkazový riadok

Popis

Príkazový riadok nahrádza konzolu na obnovenie, ktorá sa nachádzala v predchádzajúcich verziách systému Windows. Pokročilí používatelia môžu príkazový riadok použiť na vykonávanie operácií súvisiacich s obnovením a tiež na spustenie ďalších nástrojov príkazového riadka, pomocou ktorých môžu problémy zisťovať a riešiť. Ak chcete zobraziť zoznam bežných príkazov, do príkazového riadka zadajte slovo help a potom stlačte kláves ENTER.

Získanie prístupu do ponuky možností obnovenia systému

Ak máte inštalačný disk systému Windows Vista, musíte počítač reštartovať (zaviesť systém) použitím tohto disku. Ak nereštartujete počítač z disku, možnosť opravy počítača sa nezobrazí.

Ak máte inštalačný disk systému Windows:

 1. Vložte inštalačný disk.

 2. Reštartujte počítač.

  Kliknite na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, potom kliknite na šípku vedľa tlačidla ZamknúťObrázok tlačidla Zamknúť a nakoniec kliknite na položku Reštartovať.
 3. Ak sa zobrazí výzva, stlačením ľubovoľného klávesu spustite systém Windows z inštalačného disku.

  Poznámka

  • Ak počítač nie je nakonfigurovaný na spúšťanie z disku CD alebo z disku DVD, prečítajte si informácie dodané s počítačom. Môže byť potrebné zmeniť nastavenia systému BIOS počítača. Ďalšie informácie nájdete v téme Systém BIOS: najčastejšie otázky.

 4. Vyberte nastavenia jazyka a kliknite na položku Ďalej.

 5. Kliknite na položku Opraviť počítač.

 6. Vyberte operačný systém, ktorý chcete opraviť, a kliknite na položku Ďalej.

 7. V ponuke Možnosti obnovenia systému kliknite na nástroj a otvorte ho.

Ak sú v počítači predinštalované možnosti obnovovania systému:

 1. Z počítača vyberte všetky diskety, disky CD a DVD a potom ho reštartujte.

  Kliknite na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, potom kliknite na šípku vedľa tlačidla ZamknúťObrázok tlačidla Zamknúť a nakoniec kliknite na položku Reštartovať.
 2. Vykonajte jednu z nasledujúcich akcií:

  • Ak má počítač nainštalovaný len jeden operačný systém, pri reštartovaní počítača stlačte kláves F8 a podržte ho stlačený. Kláves F8 musíte stlačiť predtým, než sa zobrazí logo systému Windows. Ak sa zobrazí logo systému Windows, bude potrebné počkať, kým sa nezobrazí prihlasovacia obrazovka systému Windows, a potom počítač vypnúť alebo reštartovať.

  • Ak má počítač nainštalovaných viac operačných systémov, pomocou šípok vyberte operačný systém, ktorý chcete opraviť, a potom stlačte a podržte stlačený kláves F8.

 3. Na obrazovke rozšírených možností spustenia pomocou šípok vyberte položku Oprava počítača a stlačte kláves ENTER. (Ak položka Oprava počítača nie je v zozname uvedená ako jedna z možností, počítač neobsahuje ponuku možností obnovenia systému ako predinštalovanú možnosť obnovenia.)

 4. Vyberte rozloženie klávesnice a kliknite na položku Ďalej.

 5. Vyberte meno používateľa, zadajte heslo a kliknite na tlačidlo OK.

 6. V ponuke Možnosti obnovenia systému kliknite na nástroj a otvorte ho.