Aké sú možnosti obnovenia systému Windows?


Ponuka Možnosti obnovenia systému obsahuje niekoľko nástrojov, napríklad Oprava pri spustení systému, ktoré vám môžu pomôcť obnoviť systém Windows po vážnej chybe. Táto skupina nástrojov sa nachádza na pevnom disku počítača a na inštalačnom disku systému Windows.

Poznámky

 • Môžete tiež vytvoriť disk na opravu systému s ponukou Možnosti obnovenia systému. Ďalšie informácie sa nachádzajú v téme Vytvorenie disku na opravu systému.

 • Ak používate počítač Tablet PC alebo iný počítač s dotykovou obrazovkou, pravdepodobne bude potrebné pripojiť myš a klávesnicu, aby bolo možné spustiť nástroj Oprava pri spustení systému a iné nástroje v ponuke Možnosti obnovenia systému.

Obrázok ponuky možností obnovenia systému
Ponuka Možnosti obnovenia systému
Zobraziť všetko

Funkčnosť jednotlivých možností obnovenia

Možnosti obnovenia systému Popis
Možnosti obnovenia systému

Nástroj Oprava pri spustení systému

Popis

Opravuje určité problémy, ako sú chýbajúce alebo poškodené systémové súbory, ktoré bránia správnemu spusteniu systému Windows. Ďalšie informácie sa nachádzajú v téme Oprava pri spustení systému: najčastejšie otázky.

Možnosti obnovenia systému

Obnovovanie systému

Popis

Obnoví systémové súbory počítača do predchádzajúceho stavu bez toho, aby to ovplyvnilo vaše súbory, ako sú napríklad e-maily, dokumenty alebo fotografie.

Ak použijete funkciu Obnovovanie systému z ponuky Možnosti obnovenia systému, nebudete môcť operáciu obnovenia vrátiť. Môžete však spustiť funkciu Obnovovanie systému znova a vybrať iný bod obnovenia, ak je k dispozícii. Ďalšie informácie sa nachádzajú v témach Čo je funkcia Obnovenie systému? a Obnovenie systému: Najčastejšie otázky.

Možnosti obnovenia systému

Obnovenie z obrazu systému

Popis

Ak chcete použiť túto možnosť, musíte mať vytvorený obraz systému. Obraz systému je prispôsobená záloha oblasti, ktorá obsahuje systém Windows a zahŕňa programy a údaje používateľov, ako sú napríklad dokumenty, obrázky a hudba. Ďalšie informácie sa nachádzajú v téme Čo je systémový obraz?.

Možnosti obnovenia systému

Windows Diagnostika pamäte

Popis

Vyhľadáva chyby v pamäti počítača. Ďalšie informácie sa nachádzajú v téme Diagnostika problémov s pamäťou v počítači.

Možnosti obnovenia systému

Príkazový riadok

Popis

Pokročilí používatelia môžu príkazový riadok použiť na vykonávanie operácií súvisiacich s obnovením a tiež na spustenie ďalších nástrojov príkazového riadka, pomocou ktorých môžu problémy zisťovať a riešiť.

Poznámka

 • Niektorí výrobcovia počítačov môžu ponuku prispôsobiť pridaním alebo odstránením nástrojov na obnovenie, prípadne zahrnutím svojich vlastných nástrojov.

Otvorenie ponuky Možnosti obnovenia systému v počítači

 1. Vyberte z počítača všetky diskety, disky CD a DVD a potom počítač reštartujte pomocou tlačidla napájania počítača.

 2. Vykonajte jednu z nasledujúcich možností:

  • Ak má počítač nainštalovaný len jeden operačný systém, pri reštartovaní počítača stlačte kláves F8 a podržte ho stlačený. Kláves F8 musíte stlačiť predtým, než sa zobrazí logo systému Windows. Ak sa zobrazí logo systému Windows, musíte počkať, kým sa nezobrazí obrazovka na prihlásenie do systému Windows, a potom počítač vypnúť alebo reštartovať.

  • Ak má počítač nainštalovaných viac operačných systémov, pomocou šípok vyberte operačný systém, ktorý chcete opraviť, a potom stlačte a podržte stlačený kláves F8.

 3. Na obrazovke Rozšírené možnosti spúšťania systému zvýraznite pomocou kurzorových klávesov položku Oprava počítača a stlačte kláves Enter. (Ak položka Oprava počítača nie je v zozname uvedená ako jedna z možností, počítač nezahŕňa predinštalované možnosti obnovenia alebo ich vypol správca siete.)

 4. Vyberte rozloženie klávesnice a kliknite na položku Ďalej.

 5. V ponuke Možnosti obnovenia systému otvorte nástroj kliknutím naň.

Otvorenie ponuky možností obnovenia systému pomocou inštalačného disku systému Windows 7, disku USB flash alebo disku na opravu systému

Ak je systém počítača vážne poškodený a nemôžete získať prístup k ponuke možností obnovenia systému v počítači, môžete ju otvoriť pomocou inštalačného disku systému Windows 7 alebo disku USB flash alebo pomocou disku na opravu systému, ak ste ho predtým vytvorili.

Ak chcete použiť túto metódu, musíte počítač reštartovať (zaviesť systém) pomocou disku alebo disku USB flash.

 1. Vložte inštalačný disk systému Windows 7, disk USB flash alebo disk na opravu systému a počítač vypnite.

 2. Reštartujte počítač pomocou tlačidla napájania na počítači.

 3. Pri zobrazení výzvy stlačte ľubovoľný kláves a postupujte podľa zobrazených pokynov.

 4. Na stránke Inštalácia systému Windows alebo na stránke možností obnovenia systému vyberte požadovaný jazyk a ďalšie nastavenia a potom kliknite na tlačidlo Ďalej.

 5. Ak používate inštalačný disk systému Windows alebo disk USB flash, kliknite na položku Oprava počítača.

 6. Vyberte inštaláciu systému Windows, ktorú chcete opraviť, a potom kliknite na tlačidlo Ďalej.

 7. V ponuke Možnosti obnovenia systému kliknite na nástroj a otvorte ho.

Identifikácia článku: MSW700037Potrebujete ďalšiu pomoc?