Aké sú nastavenia kontroly používateľských kont?Kontrola používateľských kont upozorňuje používateľa pred vykonaním zmien v počítači, ktoré vyžadujú povolenie na úrovni správcu. Predvolene je služba UAC nastavená tak, aby sa zobrazovali oznámenia, keď sa aplikácie pokúsia vykonať zmeny v počítači, no môžete určiť, ako často sa majú oznámenia zobrazovať.

V tejto tabuľke sú popísané všetky nastavenia služby UAC a ich vplyv na zabezpečenie počítača.

Nastavenie Popis Vplyv na zabezpečenie
Nastavenie

Vždy upozorniť

Popis
 • Predtým než aplikácie vykonajú zmeny v počítači alebo v nastaveniach systému Windows, ktoré vyžadujú povolenie správcu, sa zobrazí upozornenie.

 • Pri upozorňovaní sa pracovná plocha stlmí a pred vykonaním akejkoľvek ďalšej činnosti musíte schváliť alebo odmietnuť požiadavku v dialógovom okne kontroly používateľských kont.

Vplyv na zabezpečenie
 • Toto nastavenie je najbezpečnejšie.

 • Keď sa zobrazí upozornenie, pred povolením vykonania zmien v počítači by ste si mali pozorne prečítať obsah každého dialógového okna.

Nastavenie

Upozorniť, len ak sa aplikácie pokúsia vykonať zmeny v počítači (predvolené nastavenie)

Popis
 • Predtým než aplikácie vykonajú zmeny v počítači, ktoré vyžadujú povolenie správcu, sa zobrazí upozornenie.

 • Upozornenie sa zobrazí, ak sa aplikácia pokúsi vykonať zmeny v nastavení systému Windows.

 • Ak sa pokúsite vykonať zmeny v nastaveniach systému Windows, ktoré vyžadujú povolenie správcu, upozornenie sa nezobrazí.

Vplyv na zabezpečenie
 • Zvyčajne je bezpečné povoliť vykonanie zmien v nastaveniach systému Windows bez upozornenia. Do niektorých aplikácií dodávaných so systémom Windows sa však môžu odovzdávať príkazy alebo údaje, ktoré môže škodlivý softvér zneužiť prostredníctvom týchto aplikácií na inštaláciu súborov alebo zmenu nastavení počítača. Pri určovaní aplikácií, ktorých spustenie povolíte v počítači, by ste mali byť vždy opatrní.

Nastavenie

Upozorniť, len ak sa aplikácie pokúsia vykonať zmeny v počítači (nestlmiť pracovnú plochu)

Popis
 • Predtým než aplikácie vykonajú zmeny v počítači, ktoré vyžadujú povolenie správcu, sa zobrazí upozornenie.

 • Upozornenie sa zobrazí, ak sa aplikácia pokúsi vykonať zmeny v nastavení systému Windows.

 • Ak sa pokúsite vykonať zmeny v nastaveniach systému Windows, ktoré vyžadujú povolenie správcu, upozornenie sa nezobrazí.

Vplyv na zabezpečenie
 • Toto nastavenie je rovnaké ako nastavenie Upozorniť, len ak sa aplikácie pokúsia vykonať zmeny v počítači, pracovná plocha sa však nestlmí.

 • Ak vyberiete túto možnosť, vzhľad dialógového okna služby UAC môžu ovplyvňovať iné aplikácie. Ide o riziko zabezpečenia, najmä ak sa v počítači nachádza malvér.

Nastavenie

Nikdy neupozorňovať

Popis
 • Upozornenie sa nezobrazí pred vykonaním akýchkoľvek zmien v počítači. Ak ste prihlásení ako správca, aplikácie môžu vykonávať zmeny v počítači bez toho, aby ste o tom vedeli.

 • Ak ste prihlásení prostredníctvom štandardného používateľského konta, zmeny, ktoré vyžadujú povolenia správcu, sa automaticky odmietnu.

Vplyv na zabezpečenie
 • Toto nastavenie je najmenej bezpečné. Ak UAC nastavíte na možnosť Nikdy neupozorňovať, UAC tým v podstate vypnete. Týmto sa počítač otvorí potenciálnym bezpečnostným hrozbám.

 • Ak nastavíte kontrolu používateľských kont tak, aby vás nikdy neupozorňovala, mali by ste dávať pozor na to, aké aplikácie spustíte, pretože môžu mať do počítača rovnaký prístup ako vy. Patrí sem čítanie a vykonávanie zmien v chránených systémových oblastiach, osobných údajoch, uložených súboroch a ostatných položkách uložených v počítači. Aplikácie budú tiež môcť obojsmerne komunikovať a prenášať informácie do všetkých zariadení, ku ktorým sa váš počítač pripája, vrátane internetu.

Poznámka

 • Ak používate zariadenie alebo aplikáciu na zjednodušenie ovládania, napríklad čítanie obrazovky, odporúča sa vybrať nastavenie služby UAC Vždy upozorniť alebo Upozorniť, len ak sa aplikácie pokúsia vykonať zmeny v počítači.