Jednotlivé spôsoby zabezpečenia bezdrôtovej siete


Ak chcete mať bezdrôtovú sieť, mali by ste ju nastaviť tak, aby prístup k nej mohli získať len vybraté osoby. V tejto téme sú uvedené niektoré z možností zabezpečenia bezdrôtovej siete.

Zobraziť všetko

Štandard Wi‑Fi Protected Access (WPA a WPA2)

Štandard Wi‑Fi Protected Access šifruje informácie a zabezpečuje, že kľúč zabezpečenia siete nebol upravený. Štandard Wi‑Fi Protected Access tiež overuje používateľov, aby mohli prístup do siete získať iba oprávnení používatelia.

Existujú dva typy overenia WPA: WPA a WPA2. Šifrovanie WPA je vytvorené tak, aby pracovalo so všetkými sieťovými adaptérmi bezdrôtovej siete, nemusí však pracovať so staršími smerovačmi alebo prístupovými bodmi. Overenie WPA 2 je bezpečnejšie ako overenie WPA, ale nepracuje s niektorými staršími sieťovými adaptérmi. Overenie WPA bolo navrhnuté na používanie s overovacím serverom 802.1X, ktorý každému používateľovi distribuuje rôzne kľúče. Toto sa označuje ako WPA-Enterprise alebo WPA2-Enterprise. Môže sa používať aj v režime vopred zdieľaných kľúčov (pre-shared key, PSK), v ktorom sa všetkým používateľom poskytne rovnaká prístupová fráza. Toto sa označuje aj ako WPA-Personal alebo WPA2-Personal.

Metóda WEP (Wired Equivalent Privacy)

Protokol WEP je starším spôsobom zabezpečenia siete, ktorý je stále k dispozícii, aby sa zaistila podpora starších zariadení. Tento spôsob zabezpečenia sa však už neodporúča. Keď zapnete protokol WEP, nastavíte kľúč zabezpečenia siete. Tento kľúč šifruje informácie odosielané po sieti z jedného počítača do druhého. Zabezpečenie protokolom WEP je ale slabé a dá sa relatívne ľahko prelomiť.

Upozornenie

  • Odporúča sa používať protokol WPA2 (ak je to možné). Používanie protokolu WEP sa neodporúča. Bezpečnejšie sú protokoly WPA alebo WPA2. Ak ste vyskúšali protokol WPA alebo WPA2 a nefungujú, odporúčame inovovať sieťový adaptér na adaptér, ktorý pracuje s WPA alebo WPA2.

Overenie 802.1X

Overenie 802.1X môže zvýšiť zabezpečenie bezdrôtových sietí typu 802.11 a káblových sietí Ethernet. Overenie 802.1X používa na overenie používateľov a poskytnutie sieťového prístupu overovací server. Overenie 802.1X dokáže v bezdrôtových sieťach pracovať s kľúčmi WPA, WPA2 alebo WEP. Tento typ overenia sa bežne používa pri pripojení na sieť na pracovisku.Potrebujete ďalšiu pomoc?