Na čo slúžia miestne formáty a jazyky?


Formát, ktorý systém Windows používa na zobrazenie informácií (napríklad dátumy, čas, meny a merné jednotky), je možné zmeniť tak, aby zodpovedal štandardom alebo jazyku, ktorý sa používa v krajine alebo regióne, kde sa nachádzate. Ak napríklad pracujete s dokumentmi vo francúzštine aj angličtine, môžete zmeniť formát na francúzštinu, aby bolo možné zobrazovať menu v eurách alebo dátumy vo formáte deň/mesiac/rok. Ďalšie informácie sa nachádzajú v téme Zmena zobrazenia dátumov, času, meny a merných jednotiek.

Ak potrebujete písať a upravovať dokumenty vo viac ako jednom jazyku, môžete pridať vstupné jazyky. Mnohé vstupné jazyky podporujú širokú škálu rozložení klávesnice, editorov IME a programov na rozpoznávanie reči a rukou písaného textu. Rozhodnutie o používaní konkrétnych možností je obvykle otázkou osobnej preferencie. Možnosti môžete rôzne kombinovať, aby ste zistili, ktoré sú pre vás najvhodnejšie. Aj keď väčšinou pracujete v jednom jazyku, môžete vyskúšať aj ostatné rozloženia klávesnice. Ak napríklad potrebujete v angličtine písať znaky s diakritikou, môže byť jednoduchšie namiesto štandardného amerického rozloženia klávesnice používať rozloženie klávesnice Americké – medzinárodné.

Po pridaní vstupných jazykov, rozložení klávesnice, editorov vstupných metód alebo programov na rozpoznávanie reči a rukou písaného textu, systém Windows zobrazí na pracovnej ploche panel jazykov. Panel jazykov poskytuje rýchly spôsob ako zmeniť vstupný jazyk alebo rozloženie klávesnice priamo z pracovnej plochy. Ďalšie informácie sa nachádzajú v téme Panel jazykov (prehľad).

Môžete tiež zmeniť jazyk rozhrania – jazyk, v ktorom sa zobrazuje používateľské rozhranie – aby bolo možné zobrazovať sprievodcov, dialógové okná, ponuky a ďalšie položky používateľského rozhrania v inom jazyku. Niektoré jazyky zobrazenia sú nainštalované ako predvolené a iné vyžadujú inštaláciu jazykových súborov. Ďalšie informácie sa nachádzajú v téme Inštalácia alebo zmena jazyka rozhrania.