Čo sa stalo s príkazom Spustiť?


Príkaz Spustiť sa už v tejto verzii systému Windows nezobrazuje v ponuke Štart. Pole Hľadať, ktoré sa nachádza v ponuke Štart, poskytuje v podstate tie isté funkcie ako príkaz Spustiť. Ak by ste však radšej chceli používať príkaz Spustiť, máte ho stále k dispozícii. Môžete ho dokonca pridať do ponuky Štart, aby ste k nemu mali jednoduchší prístup.

Pridanie príkazu Spustiť do ponuky Štart

  1. Otvorte okno Vlastnosti panela úloh a ponuky Štart kliknutím na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, kliknutím na položku Ovládací panel, kliknutím na položku Vzhľad a prispôsobenie a následným kliknutím na položku Panel úloh a ponuka Štart.

  2. Kliknite na kartu Ponuka Štart a potom kliknite na položku Prispôsobiť.

  3. V zozname možností ponuky Štart začiarknite políčko Príkaz Spustiť a potom kliknite na tlačidlo OK. Príkaz Spustiť sa zobrazí na pravej strane ponuky Štart.

Tip

  • Prístup k príkazu Spustiť môžete získať aj stlačením klávesu s logom systému WindowsObrázok klávesu s logom systému Windows+R.