Aké informácie obsahujú denníky udalostí? (Zobrazovač udalostí)


Nasledujúci postup môžete vykonať len vtedy, ak ste prihlásený ako správca. Ak ste sa neprihlásili ako správca, môžete zmeniť len nastavenia týkajúce sa vášho používateľského konta a niektoré denníky udalostí nemusia byť dostupné.

Denníky udalostí sú špeciálne súbory, ktoré zaznamenávajú dôležité udalosti v počítači, napríklad keď sa používateľ prihlási do počítača, alebo keď sa v programe vyskytne chyba. Vždy, keď sa vyskytne tento druh udalostí, systém Windows udalosť zaznamená do denníka udalostí. Denníky udalostí si môžete prečítať pomocou Zobrazovača udalostí. Pre skúsených používateľov môžu byť podrobné informácie uvedené v denníku udalostí užitočné napríklad vtedy, keď riešia problémy so systémom Windows a ďalšími programami.

Zobrazovač udalostí uchováva informácie v niekoľkých rôznych denníkoch. Windows Denníky obsahujú:

  • Udalosti aplikácií (programov). Udalosti sú podľa závažnosti klasifikované ako chyba, upozornenie, alebo informácia. Chyba, napríklad strata údajov, je závažný problém. Upozornenie je udalosť, ktorá nemusí byť nevyhnutne závažná, ale môže indikovať možný problém v budúcnosti. Informatívna udalosť popisuje úspešné vykonanie operácie programu, ovládača alebo služby.

  • Udalosti súvisiace so zabezpečením. Tieto udalosti sa nazývajú audity a v závislosti od udalosti sa popisujú ako úspešné alebo neúspešné, napríklad či pokus používateľa o prihlásenie do systému Windows bol úspešný.

  • Udalosti nastavenia. U počítačov, ktoré sú nakonfigurované ako radiče domény, sa na tomto mieste zobrazia ďalšie denníky.

  • Systémové udalosti. Systémové udalosti zaznamenáva systém Windows a systémové služby systému Windows. Tieto udalosti sú klasifikované ako chyba, upozornenie alebo informácia.

  • Udalosti poslané ďalej. Udalosti do tohto denníka posielajú iné počítače.

Záznamy aplikácií a služieb sú rôzne. Obsahujú samostatné záznamy o programoch spustených v počítači, ako aj podrobnejšie záznamy, ktoré sa týkajú konkrétnych služieb systému Windows.

  1. Otvorte okno Zobrazovač udalostí kliknutím na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, kliknutím na položku Ovládací panel, kliknutím na položku Systém a zabezpečenie, kliknutím na položku Nástroje na správu a dvojitým kliknutím na položku Zobrazovač udalostí. Vyžaduje sa oprávnenie správcu.Ak sa zobrazí výzva na zadanie hesla správcu alebo potvrdenie, zadajte heslo alebo potvrďte akciu.

  2. Kliknite na denník udalostí v ľavej table.

  3. Dvakrát kliknite na udalosť, o ktorej chcete zobraziť podrobné informácie.

Poznámka.

  • Ak hľadáte podrobné informácie o denníkoch udalostí, kliknite na ponuku Pomocník a potom kliknite na položku Témy Pomocníka.Potrebujete ďalšiu pomoc?