Čo je zavádzací disk (spúšťací disk) a prečo je potrebný?


Zavádzací disk (niekedy sa označuje aj ako spúšťací disk) bol typom odpojiteľného média, ako je napríklad disketa, disk CD alebo disk DVD, ktoré obsahovalo spúšťacie súbory systému Windows, ktoré sa v počítači mohli použiť na spustenie systému Windows v prípade poškodenia alebo nepoužiteľnosti systémových súborov systému Windows na pevnom disku.

V tejto verzii systému Windows môžete vytvoriť disk na opravu systému, ktorý obsahuje ponuku možností obnovenia systému. Táto ponuka, ktorá je k dispozícii na pevnom disku počítača aj na inštalačnom disku systému Windows, obsahuje špeciálne nástroje obnovy, ktoré vám môžu pomôcť znova spustiť systém Windows. Ďalšie informácie sa nachádzajú v téme Vytvorenie disku na opravu systému. Ďalšie informácie o nástrojoch, ktoré sú k dispozícii v ponuke Možnosti obnovenia systému, sa nachádzajú v téme Aké sú možnosti obnovenia systému Windows 7?

Poznámka

  • Ak používate počítač Tablet PC alebo iný počítač s dotykovou obrazovkou, pravdepodobne bude potrebné pripojiť myš a klávesnicu, aby bolo možné spustiť nástroj Oprava pri spustení systému a iné nástroje v ponuke Možnosti obnovenia systému.Potrebujete ďalšiu pomoc?