Skratka CMOS (Complementary metal-oxide semiconductor) zvyčajne odkazuje na pamäťový čip v počítači, ktorý je napájaný z batérie a uchováva informácie potrebné pri spustení. Systém BIOS (basic input/output system) používa tieto informácie pri spúšťaní počítača.

Chybové hlásenia, ktoré sa vzťahujú na čip CMOS, môžu byť spôsobené poškodenou alebo vybitou batériou. Batéria sa môže vybiť v prípade, že počítač bol vypnutý veľmi dlhý čas. Ak chcete opravovať chyby, ktoré súvisia s čipom CMOS, použite informácie dodané s počítačom alebo sa obráťte na výrobcu počítača. Keďže sú nastavenia CMOS špecifické pre hardvér počítača, spoločnosť Microsoft nemôže poskytovať konkrétne pokyny na ich zmenu.Potrebujete ďalšiu pomoc?