Defragmentácia disku je proces konsolidácie fragmentovaných údajov na zväzku (napríklad na pevnom disku alebo ukladacom zariadení), ktorý potom funguje efektívnejšie.

Zväzok sa postupne fragmentuje pri ukladaní, zmenách a odstraňovaní súborov. Zmeny súboru, ktoré uložíte, sú na zväzku často umiestnené na odlišnom mieste, ako je uložený pôvodný súbor. Nezmení sa tým miesto zobrazenia súboru v systéme Windows, len umiestnenie informácií tvoriacich súbor na aktuálnom zväzku. Súbor a samotný zväzok sa postupne fragmentujú a počítač sa spomaľuje, pretože informácie potrebné na otvorenie súboru musí hľadať na viacerých miestach.

Defragmentácia disku je nástroj, ktorý znova usporiada údaje na zväzku a opätovne zjednotí fragmentované súbory, takže počítač môže fungovať efektívnejšie. V tejto verzii systému Windows sa program Defragmentácia disku spúšťa podľa nastaveného plánu, nemusíte teda mať jeho spúšťanie na pamäti. Môžete ho však spúšťať aj manuálne alebo meniť plán spúšťania.

Ďalšie informácie sa nachádzajú v témach Zvýšenie výkonu pomocou defragmentácie pevného disku a Naplánovanie pravidelného spúšťania programu Defragmentácia disku.Potrebujete ďalšiu pomoc?