Ovládač je softvér, ktorý umožňuje počítaču komunikovať s hardvérom alebo so zariadeniami. Bez ovládačov nebude hardvér pripojený k počítaču, napríklad videokarta alebo tlačiareň, pracovať správne.

Vo väčšine prípadov sa ovládače dodávajú spolu so systémom Windows alebo ich môžete získať po kliknutí na položku Windows Update v ovládacom paneli a vyhľadaní aktualizácií. Ak sa v systéme Windows potrebný softvérový ovládač nenachádza, prejdite na webovú lokalitu Windows 7 Compatibility Center, ktorá obsahuje tisíce zariadení, ako aj priame prepojenia na prevzatie ovládačov. Ovládač je zvyčajne možné nájsť aj na disku dodanom s hardvérom alebo zariadením, ktoré chcete použiť, alebo na webovej lokalite výrobcu.

Ďalšie informácie sa nachádzajú v téme Aktualizácia ovládača hardvéru, ktorý nepracuje správne.Potrebujete ďalšiu pomoc?