Brána firewall je softvér alebo hardvér, ktorý kontroluje informácie prichádzajúce z Internetu alebo zo siete a v závislosti od nastavenia brány firewall ich buď zablokuje, alebo im umožní vstup do počítača.

Brána firewall pomáha brániť hackerom alebo škodlivému softvéru (napríklad červom) získať prístup k počítaču prostredníctvom siete alebo Internetu. Brána firewall umožňuje zastaviť odosielanie škodlivého softvéru z počítača do ďalších počítačov.

Princíp činnosti brány firewall je znázornený na nasledujúcom obrázku.

Ilustrácia znázorňujúca spôsob, akým brána firewall vytvára bariéru medzi Internetom a počítačom
Brána firewall vytvára bariéru medzi Internetom a vaším počítačom podobnú fyzickej bariére, akú môže vytvoriť tehlová stena.

Brána firewall nie je to isté ako antivírusový program. Na ochranu počítača je potrebné oboje, brána firewall aj antivírusový program a program na ochranu pred malvérom.Potrebujete ďalšiu pomoc?