Čo je prehľadávanie v režime InPrivate?


Prehľadávanie v režime InPrivate umožňuje prehľadávať web bez toho, aby ste v programe Internet Explorer zanechávali akékoľvek stopy. Žiadny iný používateľ vášho počítača tak nebude vidieť vami navštívené stránky a obsah vyhľadávaný na webe. Prehľadávanie v režime InPrivate môžete spustiť zo stránky novej karty alebo stlačením tlačidla Zabezpečenie.

Keď spustíte prehľadávanie v režime InPrivate, program Internet Explorer otvorí nové okno prehľadávača. Ochrana, ktorú poskytuje prehľadávanie v režime InPrivate, je účinná iba počas používania daného okna. V tomto okne môžete otvoriť ľubovoľný počet kariet, ktoré budú pri prehľadávaní chránené režimom InPrivate. Ďalšie otvorené okno prehľadávača však nebude pri prehľadávaní v režime InPrivate chránené. Ak chcete ukončiť reláciu prehľadávania v režime InPrivate, zatvorte okno prehľadávača.

Počas prehľadávania v režime InPrivate ukladá program Internet Explorer niektoré informácie, napríklad súbory cookie alebo dočasné internetové súbory, z dôvodu správneho fungovania navštívených webových stránok. Na konci prehľadávania v režime InPrivate sa však tieto informácie vymažú. Nasledujúca tabuľka popisuje, ktoré informácie sa pri prehľadávaní v režime InPrivate vymažú po zatvorení prehľadávača a ako sa s nimi počas relácie prehľadávania narába:

Informácie Ako sa s nimi narába počas prehľadávania v režime InPrivate
Informácie

Súbory cookie

Ako sa s nimi narába počas prehľadávania v režime InPrivate

Informácie sú uložené v pamäti, aby stránky správne fungovali, ale po skončení prehľadávania sú vymazané.

Informácie

Dočasné internetové súbory

Ako sa s nimi narába počas prehľadávania v režime InPrivate

Súbory sú uložené na disku, aby stránky správne fungovali, ale pri zatvorení prehľadávača sa odstránia.

Informácie

História webových stránok

Ako sa s nimi narába počas prehľadávania v režime InPrivate

Tieto informácie sa neukladajú.

Informácie

Údaje formulára a heslá

Ako sa s nimi narába počas prehľadávania v režime InPrivate

Tieto informácie sa neukladajú.

Informácie

Vyrovnávacia pamäť funkcie proti neoprávnenému získavaniu údajov

Ako sa s nimi narába počas prehľadávania v režime InPrivate

Dočasné informácie sú zašifrované a uložené tak, aby stránky správne fungovali.

Informácie

Panel s adresou a Automatické dokončovanie hľadaných výrazov

Ako sa s nimi narába počas prehľadávania v režime InPrivate

Tieto informácie sa neukladajú.

Informácie

Automatická obnova zlyhania počítača (ACR)

Ako sa s nimi narába počas prehľadávania v režime InPrivate

Funkcia ACR dokáže obnoviť kartu, ktorá zlyhala počas relácie. Ak však zlyhá celé okno, údaje sa odstránia a okno sa nedá viac obnoviť.

Informácie

Úložný priestor platformy DOM

Ako sa s nimi narába počas prehľadávania v režime InPrivate

Úložný priestor platformy DOM je druh nadradeného súboru cookie, ktorý využívajú weboví vývojári na uchovávanie informácií. Podobne ako obyčajné súbory cookie, aj platforma DOM je po zatvorení okna odstraňovaná.

Zobraziť všetko

Čo prehľadávanie v režime InPrivate nedokáže

  • Prehľadávanie v režime InPrivate zabezpečuje, aby ostatní používatelia vášho počítača nemohli vidieť obsah, ktorý ste na webe prehľadávali, nedokáže však zabrániť iným používateľom siete, napríklad správcovi siete alebo hackerovi, aby zistili, aké stránky ste prehľadávali.

  • Prehľadávanie v režime InPrivate vám pri prehľadávaní na Internete nemusí nutne poskytovať anonymitu. To znamená, že vás bude možné identifikovať na základe lokalít, a to konkrétne pomocou vašej webovej adresy. Všetko, čo na webovej lokalite vykonáte alebo zadáte, môže byť na danej lokalite uložené.

  • Obľúbené položky ani informačné kanály, ktoré pridáte počas prehľadávania v režime InPrivate, sa po zatvorení relácie prehľadávania v režime InPrivate neodstránia. Zmeny v nastaveniach programu Internet Explorer, ako sú pridanie novej domovskej stránky, sa po ukončení relácie prehľadávania v režime InPrivate zachovajú.

Používanie panelov s nástrojmi a rozšírení pri prehľadávaní v režime InPrivate

Počas prehľadávania v režime InPrivate sa história ani informácie o paneloch nástrojov či rozšíreniach prehľadávača, ktoré sú uložené v počítači, nevymazávajú. S cieľom lepšej ochrany vašich osobných údajov vypne program Internet Explorer pri začatí prehľadávania v režime InPrivate všetky panely s nástrojmi a rozšírenia. Ak chcete, môžete urobiť nasledujúce kroky:

  1. V programe Internet Explorer kliknite na položku Nástroje a potom kliknite na položku Spravovať doplnky.

  2. Kliknite na položku Panely s nástrojmi a rozšírenia a potom kliknite na panel s nástrojmi alebo rozšírenia, ktoré chcete používať a nakoniec kliknite na položku Povoliť.

  3. Kliknite na tlačidlo Zavrieť.

Ďalšie informácie o paneloch s nástrojmi alebo rozšíreniach nájdete v téme Aký vplyv majú na počítač doplnky prehľadávača?Potrebujete ďalšiu pomoc?