Zisťovanie siete je nastavenie siete, ktoré určuje, či počítač dokáže nájsť ďalšie počítače a zariadenia v sieti a či ostatné počítače v sieti dokážu nájsť váš počítač.

Existujú tri stavy zisťovania siete:

 • Zapnuté.

  Tento stav umožňuje na počítači zobraziť ostatné počítače a zariadenia v sieti a umožňuje osobám pri iných počítačoch v sieti zobraziť váš počítač. Uľahčuje to zdieľanie súborov a tlačiarní.

 • Vypnuté.

  Tento stav neumožňuje na počítači zobraziť ostatné počítače a zariadenia v sieti a zabraňuje osobám pri iných sieťových počítačoch zobraziť váš počítač.

 • Vlastné

  Je to zmiešaný stav, keď sú niektoré nastavenia súvisiace so zisťovaním siete zapnuté, nie však všetky. Napríklad zisťovanie siete môže byť zapnuté, no vy alebo správca systému ste mohli zmeniť nastavenie brány firewall, ktoré má vplyv na zisťovanie siete.

  Funkcia Zisťovanie siete požaduje, aby boli spustené služby Klient DNS, Publikovanie prostriedkov na zisťovanie funkcií, Zisťovanie SSDP a Hosťovanie zariadení UPnP, aby jej bola povolená komunikácia cez bránu Windows Firewall a aby v jej fungovaní nebránili iné brány firewall. Ak platí len niektorá z vyššie uvedených podmienok, zisťovanie siete bude stále zobrazené ako Vlastné.

Zapnutie zisťovania siete

 1. Ak chcete otvoriť okno Rozšírené nastavenie zdieľania, kliknite na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart a potom kliknite na položku Ovládací panel. Do poľa hľadania zadajte text sieť, kliknite na položku Centrum sietí a potom kliknite na ľavej table na položku Zmeniť rozšírené nastavenie zdieľania.

 2. Kliknutím na dvojitú šípku Obrázok plochej šípky rozbaľte aktuálny sieťový profil.
 3. Kliknite na položku Zapnúť zisťovanie siete a potom kliknite na tlačidlo Uložiť zmeny. Vyžaduje sa oprávnenie správcu.Ak sa zobrazí výzva na zadanie hesla správcu alebo potvrdenie, zadajte heslo alebo potvrďte akciu.

Sieťové umiestnenia

Pri pripojení k sieti je nutné vybrať sieťové umiestnenie. Existujú štyri sieťové umiestnenia: Domáce, pracovné, verejné a doména. Na základe sieťového umiestnenia, ktoré vyberiete, systém Windowspriradí sieti stav zisťovania siete a otvorí pre daný stav príslušné porty brány Windows Firewall. Ďalšie informácie o sieťových umiestneniach nájdete v téme Výber sieťového umiestnenia.Potrebujete ďalšiu pomoc?