Čo je Editor databázy Registry?


Editor databázy Registry je nástroj určený pre pokročilých používateľov. Používa sa na zobrazenie a zmenu nastavení v systémovej databáze Registry, ktorá obsahuje informácie o tom, ako počítač pracuje. Operačný systém Windows používa tieto informácie na referenčné účely a aktualizuje ich vždy, keď v počítači vykonáte zmeny, ako sú napríklad inštalácia nového programu, vytvorenie profilu používateľa alebo pridanie nového hardvéru. Editor databázy Registry vám umožní zobrazovať priečinky a súbory databázy Registry a nastavenia každého súboru databázy Registry.

Zvyčajne nie je potrebné vykonávať zmeny v databáze Registry. Databáza Registry obsahuje komplexné systémové informácie, ktoré sú pre počítač nevyhnutné, a chybná zmena v databáze Registry môže spôsobiť, že počítač prestane pracovať správne. Poškodený súbor databázy Registry však pravdepodobne bude vyžadovať zmenu. Dôrazne odporúčame, aby ste pred vykonávaním ľubovoľných zmien databázu Registry najprv zálohovali, a aby ste zmenili iba tie hodnoty databázy Registry, ktoré poznáte, alebo ktoré je potrebné zmeniť na základe pokynov. Ďalšie informácie sa nachádzajú v téme Zálohovanie databázy Registry.Potrebujete ďalšiu pomoc?