Svchost.exe je proces v počítači, ktorý hosťuje, alebo obsahuje iné jednotlivé služby, ktoré systém Windows používa na vykonávanie rôznych funkcií. Napríklad program Windows Defender používa službu, ktorú hosťuje proces svchost.exe.

V počítači môžu byť spustené viaceré inštancie procesu svchost.exe, z ktorých každá obsahuje iné služby. Jedna inštancia procesu svchost.exe môže hosťovať jednu službu pre program, zatiaľ čo iná inštancia môže hosťovať viacero služieb súvisiacich so systémom Windows. Pomocou nástroja Správca úloh môžete zistiť, ktoré služby sú spustené pod jednotlivými inštanciami procesu svchost.exe.

Zobrazenie služieb, ktoré sú práve spustené v rámci procesu svchost.exe

  1. Ak chcete otvoriť Správcu úloh, kliknite pravým tlačidlom myši na panel úloh a potom kliknite na položku Spustiť Správcu úloh.

  2. Kliknite na kartu Procesy.

  3. Kliknite na položku Zobraziť procesy všetkých používateľov. Vyžaduje sa oprávnenie správcu.Ak sa zobrazí výzva na zadanie hesla správcu alebo potvrdenie, zadajte heslo alebo potvrďte akciu.

  4. Pravým tlačidlom myši kliknite na inštanciu procesu svchost.exe a potom na položku Prejsť na služby. Služby priradené k danému procesu sa zvýraznia na karte Služby.

Poznámka

  • Ak nainštalujte program a zobrazí sa hlásenie o ukončení procesu svchost.exe alebo iných procesov operačného systému Windows bezpečnostnou funkciou Zabránenie spusteniu údajov operačného systému Windows, mohli to spôsobiť služby alebo rozšírenia, ktoré vytvoril tento program. U výrobcu programu si overte, či existuje aktualizovaná verzia programu kompatibilná s funkciou Zabránenie spusteniu údajov, alebo skúste tento program odinštalovať. Ďalšie informácie sa nachádzajú v téme Zabránenie spusteniu údajov: najčastejšie otázky.Potrebujete ďalšiu pomoc?