Čo sú systémové informácie?


Nástroj Systémové informácie (označuje sa aj ako msinfo32.exe) zobrazuje podrobné informácie o hardvérovej konfigurácii počítača, o súčastiach počítača a o softvéri vrátane ovládačov.

Otvorte dialógové okno Systémové informácie kliknutím na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart. Do vyhľadávacieho poľa zadajte text Systémové informácie a potom v zozname výsledkov kliknite na položku Systémové informácie.

Na ľavej table okna Systémové informácie sa zobrazuje zoznam kategórií a na pravej table podrobnosti o každej kategórii. Kategórie zahŕňajú:

  • Súhrnné informácie o systéme. Zobrazujú všeobecné informácie o počítači a o operačnom systéme, ako napríklad názov počítača a výrobcu, typ systému BIOS (basic input/output system), ktorý počítač používa, a veľkosť nainštalovanej pamäte.

  • Hardvérové prostriedky. Zobrazujú rozšírené podrobnosti o hardvéri počítača, ktoré sú určené pre odborníkov z oblasti informačných technológií.

  • Súčasti. Zobrazujú informácie o diskových jednotkách, zvukových zariadeniach, modemoch a ostatných súčastiach, ktoré sú nainštalované v počítači.

  • Softvérové prostredie. Zobrazuje informácie o ovládačoch, sieťových pripojeniach a ostatné podrobnosti, ktoré sa týkajú programov.

Ak chcete v okne Systémové informácie vyhľadať konkrétne podrobnosti, zadajte hľadané informácie do poľa Hľadať v spodnej časti okna. Ak napríklad chcete nájsť adresu IP (Internet Protocol) počítača, do poľa Hľadať zadajte hodnotu adresa IP a kliknite na tlačidlo Hľadať.

Poznámka

  • Systémové informácie je možné uložiť kliknutím v položke Súbor na možnosť Uložiť, zadaním názvu súboru a kliknutím na tlačidlo Uložiť. V systéme Windows sa informácie uložia vo formáte NFO. Ak sa pri otváraní súboru vyskytnú problémy, môžete uložiť súbor systémových informácií vo formáte TXT kliknutím v položke Súbor na možnosť Exportovať, zadaním názvu súboru a kliknutím na tlačidlo Uložiť.

Technické informácie o používaní nástroja Systémové informácie, ktoré sú určené pre správcov a odborníkov z oblasti IT, nájdete na webovej lokalite spoločnosti Microsoft pre odborníkov z oblasti informačných technológií.Potrebujete ďalšiu pomoc?