Čo je používateľské konto?


Používateľské konto je kolekcia informácií, ktorá poskytuje systému Windows informácie o súboroch a priečinkoch, ku ktorým môžete získať prístup, o zmenách, ktoré môže v počítači vykonávať, a o osobných preferenciách, ako je napríklad pozadie pracovnej plochy alebo šetrič obrazovky. Používateľské kontá umožňujú zdieľanie počítača medzi viacerými ľuďmi, z ktorých každý má svoje vlastné súbory a nastavenia. Každá osoba získava prístup k svojmu kontu prostredníctvom mena používateľa a hesla.

Existujú tri typy kont. Každý typ poskytuje používateľom inú úroveň možností ovládania počítača:

  • Štandardné kontá na bežné používanie počítača.

  • Kontá správcu poskytujú najvyššiu úroveň kontroly nad počítačom a mali by sa používať iba v nevyhnutných prípadoch.

  • Kontá hostí sú určené predovšetkým pre osoby, ktoré počítač potrebujú používať len dočasne.Potrebujete ďalšiu pomoc?