Čo je kontrola používateľských kont?


Kontrola používateľských kont (UAC) je funkcia systému Windows, ktorá umožňuje lepšie kontrolovať počítač tým, že vás informuje v prípade, ak niektorý z programov vykoná zmenu, ktorá vyžaduje povolenie na úrovni správcu. Kontrola používateľských kont pracuje prostredníctvom úpravy úrovne povolení vášho používateľského konta. Ak pracujete na úlohách, ktoré možno vykonávať ako štandardný používateľ, ako je napríklad čítanie e-mailov, počúvanie hudby alebo vytváranie dokumentov, máte povolenia štandardného používateľa – dokonca aj v prípade, ak ste prihlásení ako správca.

Ak sa majú v počítači vykonať zmeny, ktoré vyžadujú povolenie na úrovni správcu, kontrola používateľských kont vás upozorní. Ak ste správca, môžete pokračovať kliknutím na tlačidlo Áno. Ak nie ste správca, budete môcť pokračovať, až keď osoba, ktorá má v počítači konto správcu, zadá svoje heslo. Ak poskytnete povolenie, dočasne získate práva správcu na vykonanie danej úlohy. Po jej vykonaní budete mať znova povolenia štandardného používateľa. Platí teda, že aj v prípade, keď používate konto správcu, v počítači nie je možné vykonať zmeny bez toho, aby ste o tom vedeli, čo môže zabrániť škodlivému softvéru (malware) a programom typu spyware v nainštalovaní alebo vykonaní zmien v počítači.

Ak ide o úlohu, ktorú nie je možné vykonať bez vášho povolenia alebo zadania hesla, kontrola používateľských kont vás na to upozorní prostredníctvom jedného zo štyroch typov dialógových okien. V nižšie uvedenej tabuľke sú popísané rôzne typy dialógových okien používaných na upozorňovanie a uvedené pokyny na ich používanie.

Ikona Typ Popis
Ikona
Obrázok štítu Kontrola používateľských kont pre operácie systému Windows
Typ

Nastavenie alebo súčasť, ktorá je súčasťou systému Windows, potrebuje povolenie na spustenie.

Popis

Táto položka má platný digitálny podpis, ktorá potvrdzuje, že jej vydavateľom je spoločnosť Microsoft. Ak sa zobrazí tento typ dialógového okna, zvyčajne je bezpečné pokračovať. Ak si nie ste istí, skontrolujte názov programu alebo súčasti a určite, či je to položka, ktorú chcete spustiť.

Ikona
Obrázok štítu Kontrola používateľských kont pre programy s digitálnym podpisom
Typ

Program, ktorý nie je súčasťou systému Windows, potrebuje povolenie na spustenie.

Popis

Tento program má platný digitálny podpis, ktorý pomáha zabezpečiť, že skutočne ide o uvádzaný program, a potvrdzuje identitu vydavateľa programu. Ak sa zobrazí tento typ dialógového okna, uistite sa, že ide o program, ktorý chcete spustiť, a že dôverujete jeho vydavateľovi.

Ikona
Obrázok štítu Kontrola používateľských kont pre programy bez digitálneho podpisu
Typ

Program od neznámeho vydavateľa potrebuje povolenie na spustenie.

Popis

Tento program nemá platný digitálny podpis od svojho vydavateľa. To ešte nemusí nevyhnutne predstavovať hroziace nebezpečenstvo, pretože množstvo starších legitímnych programov nemá žiadny podpis. Mali by ste však postupovať s mimoriadnou opatrnosťou a povoliť spustenie daného programu len v prípade, že program pochádza z dôveryhodného zdroja, ako je napríklad pôvodný disk CD alebo webová lokalita vydavateľa. Ak si nie ste istí, overte si názov programu na Internete a zistite, či ide o známy program alebo škodlivý softvér.

Ikona
Obrázok štítu Kontrola používateľských kont pre programy blokované správcom
Typ

Správca systému zablokoval spustenie tohto programu.

Popis

Tento program bol zablokovaný, pretože nie je dôveryhodný. Ak ho chcete spustiť, musíte sa obrátiť na správcu systému.

Do počítača sa vo väčšine prípadov odporúča prihlasovať pomocou štandardného používateľského konta. Prehľadávanie Internetu, odosielanie e-mailov a používanie textového editora máte k dispozícii aj bez použitia konta správcu. Ak chcete vykonať úlohu správcu, ako je napríklad inštalácia nového programu alebo zmena nastavenia, ktorá ovplyvní ostatných používateľov, nemusíte prepnúť na konto správcu. Systém Windows vás pred vykonaním úlohy vyzve na poskytnutie povolenia alebo zadanie hesla správcu. Odporúča sa tiež vytvoriť štandardné používateľské kontá pre všetky osoby, ktoré používajú počítač.

V tejto verzii systému Windows môžete nastaviť, ako často vás bude kontrola používateľských kont upozorňovať na vykonanie zmien v počítači. Ak chcete byť informovaní o všetkých zmenách vykonaných v počítači, vyberte možnosť upozorňovania pri všetkých zmenách. Ďalšie informácie sa nachádzajú v téme Aké je nastavenie kontroly používateľských kont?.Potrebujete ďalšiu pomoc?