Čo je Windows Defender Offline?

Do počítača sa niekedy pokúša nainštalovať aj škodlivý a ďalší potenciálne nežiaduci softvér vrátane softvéru typu rootkit. Môže k tomu dôjsť napríklad pri pripojení na internet alebo pri inštalácii niektorých programov z CD disku, DVD disku alebo iného média. Po preniknutí do počítača sa tento softvér môže spustiť okamžite, alebo sa môže spúšťať v nečakaných okamihoch. Windows Defender Offline pomáha odstrániť ťažko zistiteľné zlomyseľné a potenciálne nechcené programy pomocou definícií, ktoré rozpoznávajú hrozby. Definície sú súbory, ktoré poskytujú encyklopédiu potenciálnych softvérových hrozieb. Keďže nové hrozby sa objavujú denne, je dôležité, aby v programe Windows Defender Offline boli vždy nainštalované najaktuálnejšie definície. Pomocou súborov s definíciami môže Windows Defender Offline odhaliť zlomyseľný a potenciálne nechcený softvér a upozorniť vás na riziká.

Ak chcete používať Windows Defender Offline, musíte vykonať tieto štyri základné kroky:

  1. Prevezmite Windows Defender Offline a vytvorte CD, DVD alebo USB kľúč.

  2. Reštartujte počítač pomocou média s programom Windows Defender Offline.

  3. Vyhľadajte v počítači škodlivý a iný potenciálne nežiaduci softvér.

  4. Odstráňte všetok malvér, ktorý sa nájde v počítači.

Windows Defender Offline vás prevedie podrobnosťami týchto štyroch krokov pri používaní nástroja. Ak sa v programe Microsoft Security Essentials alebo Windows Defender zobrazí výzva na prevzatie a spustenie programu Windows Defender Offline, určite tak urobte, aby ste zabránili ohrozeniu údajov a počítača.

Ak chcete začať, vyhľadajte prázdny CD disk, DVD disk alebo USB kľúč s aspoň 250 MB voľného miesta a potom prevezmite a spustite nástroj, ktorý vám pomôže vytvoriť odpojiteľné médium.

Poznámka

  • Odporúčame prevziať Windows Defender Offline a vytvoriť CD disk, DVD disk alebo USB kľúč v počítači, ktorý nie je infikovaný malvérom – malvér môže prekážať pri vytváraní média.

Prevziať 32-bitovú verziu Prevziať 64-bitovú verziu

Ak neviete, ktorú verziu máte prevziať, pozrite si tému Je v počítači spustená 32-bitová alebo 64-bitová verzia systému Windows?

Prečítajte si Prehlásenie o ochrane osobných údajov v programe Windows Defender Offline

Potrebujete ďalšiu pomoc?