Čo je index hodnotenia používateľských skúseností so systémom Windows?Index hodnotenia používateľských skúseností so systémom Windows predstavuje meranie, ktoré hovorí, ako dobre váš počítač funguje so systémom Windows, pričom na vyhodnotenie očakávaných skúseností využíva základné skóre. Vyššie základné skóre zvyčajne znamená, že váš počítač bude rýchlejší a flexibilnejší ako počítač s nižším základným skóre.

Čísla indexu hodnotenia používateľských skúseností so systémom Windows pod položkou Informácie o výkone a nástroje
Čísla indexu hodnotenia používateľských skúseností so systémom Windows pod položkou Informácie o výkone a nástroje

Každá hardvérová položka vo vašom počítači má svoje vlastné skóre nazývané vedľajšie skóre. Celkové základné skóre vášho počítača sa určuje na základe najnižšieho individuálneho vedľajšieho skóre. Nevypočítava sa z nich priemer. Podľa vedľajších skóre máte prehľad o tom, aký je výkon jednotlivých súčastí hardvéru a na ich základe sa môžete rozhodnúť o prípadnej nadstavbe niektorých komponentov vášho počítača.

Zobrazenie základného skóre počítača

  1. Ak chcete otvoriť okno Informácie o výkone a nástroje, potiahnite prstom z pravého okraja obrazovky, ťuknite na položku Vyhľadať (alebo ak používate myš, prejdite ukazovateľom do pravého horného rohu obrazovky, posuňte ukazovateľ myši nadol a kliknite na položku Vyhľadať), do vyhľadávacieho poľa zadajte slovné spojenie Informácie o výkone a nástroje, ťuknite alebo kliknite na položku Nastavenie a potom na položku Informácie o výkone a nástroje.

  2. Zobrazte základné skóre a vedľajšie skóre indexu hodnotení používateľských skúseností so systémom Windows. Ak ste nedávno inovovali hardvér a chcete zistiť, či sa skóre zmenilo, ťuknite alebo kliknite na tlačidlo Znova spustiť hodnotenie. Vyžaduje sa povolenie správcu Môže sa zobraziť výzva na zadanie hesla správcu alebo na potvrdenie výberu.

    Ak sa vedľajšie a základné skóre nezobrazujú, ťuknite alebo kliknite na tlačidlo Ohodnotiť tento počítač. Vyžaduje sa povolenie správcu Môže sa zobraziť výzva na zadanie hesla správcu alebo na potvrdenie výberu.

Poznámka

  • Základné skóre indexu hodnotenia používateľských skúseností so systémom Windows zvyčajne dosahuje hodnotu od 1,0 do 7,9. Ak máte v počítači 64-bitový procesor (CPU) a pamäť RAM 4 GB alebo menej, vedľajšie skóre pamäte RAM pre počítač bude maximálne 5,9. To znamená, že celkové základné skóre bude taktiež obmedzené na 5,9.

Ak základné alebo vedľajšie skóre nie je možné aktualizovať

Aktualizovaniu indexu hodnotení používateľských skúseností so systémom Windows môžu systému Windows zabraňovať nasledujúce okolnosti:

  • Napájanie batériou.‌ Ak je počítač so systémom Windows napájaný výlučne batériou, automaticky sa snaží šetriť elektrickou energiou. Ak je teda počítač napájaný z batérie, hodnotenie výkonu by nezodpovedalo skutočným možnostiam počítača. Zapojte počítač do elektrickej zásuvky a znova spustite hodnotenie.

  • Nedostatok voľného priestoru na disku. Keď vyhodnocujete svoj počítač, index hodnotenia používateľských skúseností so systémom Windows vytvorí na pevnom disku testovací súbor. Ak na disku nie je dostatok voľného miesta na vytvorenie testovacieho súboru, hodnotenie nemožno dokončiť. Pomocou programu Čistenie disku môžete uvoľniť miesto na disku. Ďalšie informácie sa nachádzajú v téme Odstránenie súborov pomocou nástroja Čistenie disku.

  • Hodnotenie je už spustené. Ak už máte spustené hodnotenie indexu hodnotenia používateľských skúseností so systémom Windows, vaše skóre sa nedajú aktualizovať.

  • Ovládač zobrazenia je starší. Ak sa v počítači používa staršia verzia ovládača zobrazenia, skóre nemusí byť aktualizované.

  • Počítač nepodporuje multimédiá. Ak počítač neposkytuje podporu multimediálneho obsahu, skóre nie je možné aktualizovať.
Potrebujete ďalšiu pomoc?