Dokument XPS je ľubovoľný súbor, ktorý je uložený vo formáte súboru XML Paper Specification alebo .xps. Dokumenty XPS (súbory .xps) môžete vytvárať v každom programe, ktorý umožňuje tlač v systéme Windows, zobraziť ich však možno len pomocou zobrazovača XPS, ako je napríklad program Zobrazovač XPS, ktorý je súčasťou tejto verzie systému Windows.

Keď kliknete na dokument XPS, dokument sa automaticky otvorí v zobrazovači XPS. V zobrazovači XPS je na zobrazovanie a správu dokumentov XPS k dispozícii niekoľko možností:

  • Uloženie kópie dokumentu XPS v počítači

  • Vyhľadanie slova alebo slovného spojenia v dokumente

  • Približovania alebo vzďaľovania textu alebo obrázkov pre lepšiu čitateľnosť

  • Digitálneho podpisovania dokumentu XPS

  • Určenie osôb s prístupom k dokumentu a zadanie trvania prístupu použitím povolení pre dokument

Ďalšie informácie o formáte dokumentov XPS sa nachádzajú v téme Dokumenty XPS: najčastejšie otázky. Ďalšie informácie o zobrazovači dokumentov XPS sa nachádzajú v téme Používanie zobrazovača XPS.