Dokument XPS je súbor, ktorý je uložený vo formáte súboru špecifikácia papiera XML alebo .xps. Aj keď dokumenty XPS (súbory .xps) môžete vytvoriť pomocou ľubovoľného programu umožňujúceho tlač v systéme Windows, dokumenty XPS môžete zobraziť iba pomocou zobrazovača XPS.

Pri otváraní dokumentu XPS zobrazovač automaticky otvorí dokument v okne programu Internet Explorer. Zobrazia sa dva doplnkové panely s nástrojmi, jeden nad a druhý pod dokumentom XPS. Každý panel s nástrojmi poskytuje možnosti pre zobrazovanie a spravovanie dokumentov XPS vrátane:

 • uloženia kópie dokumentu XPS do počítača,

 • vyhľadávania slova alebo frázy v dokumente XPS určenom iba na čítanie,

 • prechodu na určenú stranu pomocou zadania čísla strany alebo navigáciou dopredu alebo dozadu cez strany dokumentu,

 • približovania alebo vzďaľovania textu alebo obrázkov z dôvodu zlepšenia čitateľnosti,

 • zobrazenia jednej alebo viacerých strán na obrazovke súčasne,

 • digitálneho podpísania dokumentu XPS,

 • určenia osoby a dĺžky platnosti povolení na prístup k dokumentu.

Ak máte infraštruktúru Microsoft .NET Framework 3.0, v osobnom počítači je nainštalovaný zobrazovač XPS.

Zistenie, či je nainštalovaná súčasť .NET Framework 3.0

 1. Kliknite na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, kliknite na položku Ovládací panel a potom kliknite na položku Programy.
 2. V časti Programy a súčasti kliknite na položku Zapnúť alebo vypnúť súčasti systému Windows. Vyžaduje sa oprávnenie správcu. Ak sa zobrazí výzva na zadanie hesla správcu alebo potvrdenie, zadajte heslo alebo potvrďte akciu.

 3. V zozname súčastí vyhľadajte súčasť .NET Framework 3.0. Ak je uvedená, dvakrát kliknite na príslušný priečinok, aby sa zobrazil jeho obsah.

 4. V priečinku .NET Framework 3.0 skontrolujte, či je začiarknuté políčko Zobrazovač XPS a potom kliknite na tlačidlo OK.

Obrázok zobrazovača XPS v priečinku .NET Framework 3.0
Zobrazovač XPS je zahrnutý v súčasti .NET Framework 3.0

Ak v systéme Windows Vista nie je nainštalovaná infraštruktúra .NET Framework 3.0 alebo ak máte nainštalovaný systém Windows XP, Windows Server 2003 alebo Windows Server 2008, môžete ju prevziať online zo Strediska pre prevzatie softvéru spoločnosti Microsoft.