Čo potrebujem na pripojenie na Internet?


Na pripojenie na Internet potrebujete poskytovateľa internetových služieb a príslušný hardvér.

  • Poskytovateľ internetových služieb. Poskytovateľ internetových služieb poskytuje prístup na Internet. Zmluvu s poskytovateľom internetových služieb môžete uzatvoriť rovnako, ako by ste si objednávali telefonickú službu alebo verejné služby.

  • Hardvér. Na širokopásmové pripojenie, ako je napríklad pripojenie Digital Subscriber Line (DSL) alebo káblové pripojenie, budete potrebovať modem DSL alebo káblový modem. Takýto modem môže byť súčasťou hardvérovej výbavy od vášho poskytovateľa internetových služieb, keď si zaregistrujete konto širokopásmového pripojenia. Ak plánujete nastaviť sieť s cieľom zdieľať prístup na Internet s viacerými počítačmi, budete potrebovať aj smerovač. Ak sa chcete pripojiť pomocou telefonického pripojenia, potrebujete telefónny modem. Väčšina počítačov sa dodáva s už nainštalovaným modemom na telefonické pripojenie.

Ďalšie informácie sa nachádzajú v téme Pripojenie na Internet.Potrebujete ďalšiu pomoc?