Ako mám postupovať, ak aplikácia Microsoft Security Essentials zistí, že v mojom počítači sa nachádza škodlivý softvér?

Ak aplikácia Microsoft Security Essentials nájde v počítači škodlivý alebo potenciálne nežiaduci softvér (či už pri monitorovaní počítača v rámci ochrany v reálnom čase alebo po spustení kontroly), upozorní vás na nájdenú položku zobrazením hlásenia v oblasti oznámení na pravej strane panela úloh.

Aplikácia Microsoft Security Essentials v niektorých prípadoch automaticky odstraňuje škodlivý softvér z počítača a oznámi vám, že došlo k odstráneniu. V iných prípadoch zas aplikácia Microsoft Security Essentials zobrazí oznámenie o tom, že v počítači bol nájdený škodlivý alebo potenciálne nežiaduci softvér. Ak chcete softvér odstrániť, môžete kliknúť na položku Vyčistiť počítač. Môžete tiež kliknutím na položku Zobraziť podrobnosti otvoriť okno s podrobnosťami o potenciálnych hrozbách a získať ďalšie informácie o nájdenej položke. Ak potrebujete pomoc pri rozhodovaní o tom, akú akciu máte vykonať s nájdenou položkou, použite ako pomôcku úroveň výstrahy, ktorú aplikácia Microsoft Security Essentials priradila k tejto položke (ďalšie informácie nájdete v téme Úrovne výstrah v aplikácii Microsoft Security Essentials).

Úrovne výstrah vám pomáhajú rozhodnúť sa, ako reagovať na vírusy, spyware a ďalší potenciálne nežiaduci softvér. Keď vám aplikácia Microsoft Security Essentials odporučí odstrániť všetky vírusy a spyware, nie každý takto označený softvér musí byť škodlivý alebo nežiaduci. Ak aplikácia Microsoft Security Essentials zistí v počítači potenciálne nežiaduci softvér, pri rozhodovaní o ďalšom postupe vám môžu pomôcť nasledujúce informácie.

V závislosti od úrovne výstrahy môžete s nájdenou položkou vykonať niektorú z nasledujúcich akcií:

  • Odstrániť: táto akcia natrvalo odstráni softvér z počítača.

  • Odoslať do karantény: táto akcia odošle softvér do karantény, takže softvér sa nemôže spustiť. Keď aplikácia Microsoft Security Essentials odošle softvér do karantény, presunie ho do iného umiestnenia v počítači a potom zabráni spusteniu softvéru, kým sa nerozhodnete, či ho obnovíte alebo odstránite.

  • Povoliť: táto akcia pridá softvér do zoznamu povolených položiek aplikácie Microsoft Security Essentials a umožní jeho spúšťanie v počítači. Aplikácia Microsoft Security Essentials prestane zobrazovať výstrahy v súvislosti s rizikami, ktoré tento softvér môže predstavovať pre ochranu osobných údajov alebo pre počítač.

Varovanie:

Ak sa rozhodnete vybrať možnosť Povoliť pre určitú položku, napríklad pre softvér, aplikácia Microsoft Security Essentials vás prestane upozorňovať na riziká, ktoré tento softvér môže predstavovať pre ochranu osobných údajov alebo pre počítač. Preto by ste softvér mali pridávať do zoznamu povolených položiek iba v prípade, ak dôverujete tomuto softvéru a jeho vydavateľovi.