Čo je nové v aplikácii Microsoft Security Essentials?

Táto verzia aplikácie Microsoft Security Essentials zahŕňa nasledujúce nové funkcie a zlepšenia, ktoré pomáhajú účinnejšie ochraňovať počítač pred hrozbami:

  • Integrácia s bránou Windows Firewall. Bránu Windows Firewall môžete zapnúť alebo vypnúť pomocou aplikácie Microsoft Security Essentials.

  • Systém kontroly siete. Táto funkcia zlepšuje ochranu v reálnom čase tak, že kontroluje sieťové prenosy, aby pomohla zabrániť zneužitiu nedostatočného zabezpečenia siete.

  • Nový a zlepšený nástroj ochrany. Aktualizovaný nástroj ponúka zlepšené funkcie zisťovania a čistenia s vyšším výkonom.

Tieto funkcie sú podrobnejšie popísané v nasledujúcich častiach.

Integrácia s bránou Windows Firewall

Brána Windows Firewall pomáha zabrániť útočníkom alebo škodlivému softvéru v získaní prístupu k počítaču. Pri inštalácii aplikácie Microsoft Security Essentials sprievodca inštaláciou overuje, či je zapnutá brána Windows Firewall. Ak ste bránu Windows Firewall zámerne vypli, zrušením začiarknutia políčka môžete predísť jej zapnutiu. Nastavenie brány Windows Firewall môžete kedykoľvek zmeniť v časti Systém a zabezpečenie v okne Ovládací panel.

Systém kontroly siete

Keď sa počítač pripojí k nedostatočne zabezpečenej sieti, môže sa tiež stať nedostatočne zabezpečeným. Zo štúdií nedostatočného zabezpečenia sietí vyplýva, že od prvého nahlásenia útoku do vyvinutia, otestovania a sprístupnenia zodpovedajúcej aktualizácie zabezpečenia môže uplynúť aj mesiac alebo ešte dlhšie obdobie. Toto prerušenie ochrany ponecháva vystavené útokom príliš veľké množstvo počítačov. Systém kontroly siete spolupracuje s ochranou v reálnom čase, takže nemusíte čakať celé týždne, pretože ste chránení už po uplynutí niekoľkých hodín od výskytu zneužitia.

Oceňovaný nástroj ochrany

Aplikácia Microsoft Security Essentials v sebe skrýva oceňovaný nástroj ochrany, ktorý sa pravidelne aktualizuje. Podporu pre tento nástroj poskytuje tím výskumníkov z centra spoločnosti Microsoft na ochranu proti malvéru, ktorí sa zaoberajú ochranou pred škodlivým softvérom a reagujú na najnovšie hrozby škodlivého softvéru 24 hodín denne.